NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Pozvánka na seminár: Zákon o odpadoch – otázky a odpovede

Organizátor podujatia pozýva na ďalší vzdelávací seminár o zmenách v legislatíve odpadového hospodárstva.

Pozvánka na seminár: Zákon o odpadoch - otázky a odpovede

Ilustračné foto: Photodune

Seminár ponúka možnosť zhrnúť si aplikáciu problematiky odpadov už v platných novelách Zákona o odpadoch, ako aj možnosti zavedenia do praxe noviel zákona o odpadoch, ktoré budú priebežne počas jesene prijaté. V kontexte novelizácií, ktoré boli vyhlásené v Zbierke zákonov a aj tie, ktoré sa pripravujú, si prejdeme povinnosti vo vzťahu k stavebným odpadom, blížiace sa ohlasovacie povinnosti, sprehľadníme si prístup k ISOHu, prípadné iné nejasnosti, ktoré sa vám počas roka vyskytli.

Seminár bude vedený interaktívnou formou s cieľom pochopiť podstatu zmien a celú problematiku si ozrejmiť. Môžete si priniesť vlastnú agendu odpadov alebo čokoľvek, s čím potrebujete poradiť, riešiť sa budú aj Vaše konkrétne problémy a otázky. Seminár je určený pre držiteľov odpadov, výrobcov vyhradených výrobkov, firmy, ktoré nakladajú s odpadmi a širokú odbornú verejnosť.


Termín a miesto konania:

  • 8. februára 2023 /streda/
  • Vzdelávacie stredisko BE-SOFT, a.s., Bratislava-Ružinov

Odborný program

1. časť - Prehľad legislatívnych zmien platných a pripravovaných

a. stavebné odpady, vrátane vykonávacej vyhlášky (účinná od 25.10.2022)
b. pripravované zmeny v evidencii odpadov + ISOH (účinné od 1.1.2024)

2. časť - Aplikácia zmien v nadväznosti na novelizácie zákona o odpadoch v priebehu roka 2022, prihlásenie do ISOH, evidencia odpadov (softwarová aplikácia BTS), kontrola evidencie odpadov, ohlásení o odpadoch.


Harmonogram seminára

08.30 - 09.00 h. Prezentácia účastníkov
09.00 - 12.00 h. Prednáška
12.00 - 13.00 h. Obed
13.00 - 15.00 h. Prednáška
15.00 - 15.30 h. Diskusia a individuálne konzultácie v prípade požiadavky


Lektorka

Ing. Zuzana Balková je konzultantka a externá poradkyňa v problematike životného prostredia s bohatými skúsenosťami z auditov plnenia legislatívnych požiadaviek v uvedenej oblasti, „stará sa“ o rubriku evidenčné a ohlasovacie povinnosti na webe Odpady-portal.sk a odpovedá na otázky v časopise Odpady - otázky a odpovede z praxe. Seminár vedie interaktívnou formou prezentácie. Účastníkom poskytuje informácie o novom zákone o odpadoch v súvislosti s praktickými príkladmi, návodmi a riešeniami konkrétnych príkladov z praxe.


Účastnícky poplatok: 125 € bez DPH; 150 € s DPH (20%)

Kontaktné osoby:

  • PhDr. Slávka Šamudovská, tel. 0911 650 749 samudovska@besoft.sk
  • PhDr. Ingrid Kuzminová, tel. 0911 650 883 kuzminova@besoft.sk

Pozvánku aj s podrobnejšími informáciami si môžete stiahnuť tu.

Záväznú prihlášku si môžete stiahnuť a vyplniť priamo z internetovej stránky školiteľa. V prihláške sa nachádzajú aj podrobné informácie o školení, platbe a všeobecné obchodné podmienky.

Zdroj: BE-SOFTMohlo by vás zaujímať

Pozvánka na školenie: Úvod do evidencie odpadov pre pôvodcu odpadu

Pozvánka na školenie: Úvod do evidencie odpadov pre pôvodcu odpadu

Spoločnosť Inisoft pozýva záujemcov na online školenie určené pre pracovníkov spoločností, ktorí sú pôvodcami odpadov a sú zodpovední za nakladanie s odpadmi.

Pozvánka na konferenciu: APEL 2023 - Aktuálne požiadavky enviro legislatívy (aktualizovaná)

Pozvánka na konferenciu: APEL 2023 - Aktuálne požiadavky enviro legislatívy (aktualizovaná)

Spoločnosť EKOS PLUS pozýva na 7. ročník konferencie, ktorá je spojená s workshopom k novej stavebnej legislatíve.

Hodnotili odpadové hospodárstvo samospráv. ZOP ocenil tri slovenské mestá

Hodnotili odpadové hospodárstvo samospráv. ZOP ocenil tri slovenské mestá

Zväz odpadového priemyslu v hodnotení zohľadňoval spôsob spracovania odpadu aj ekonomickú efektivitu. Porovnali mestá s viac ako 20-tisíc obyvateľmi.