Pozvánka na seminár: Zákon o odpadoch – otázky a odpovede | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Pozvánka na seminár: Zákon o odpadoch – otázky a odpovede

Organizátor podujatia pozýva na ďalší vzdelávací seminár o zmenách v legislatíve odpadového hospodárstva.

Pozvánka na seminár: Zákon o odpadoch - otázky a odpovede

Ilustračné foto: Photodune

Seminár ponúka možnosť zhrnúť si aplikáciu problematiky odpadov už v platných novelách Zákona o odpadoch, ako aj možnosti zavedenia do praxe noviel zákona o odpadoch, ktoré budú priebežne počas jesene prijaté. V kontexte novelizácií, ktoré boli vyhlásené v Zbierke zákonov a aj tie, ktoré sa pripravujú, si prejdeme povinnosti vo vzťahu k stavebným odpadom, blížiace sa ohlasovacie povinnosti, sprehľadníme si prístup k ISOHu, prípadné iné nejasnosti, ktoré sa vám počas roka vyskytli.

Seminár bude vedený interaktívnou formou s cieľom pochopiť podstatu zmien a celú problematiku si ozrejmiť. Môžete si priniesť vlastnú agendu odpadov alebo čokoľvek, s čím potrebujete poradiť, riešiť sa budú aj Vaše konkrétne problémy a otázky. Seminár je určený pre držiteľov odpadov, výrobcov vyhradených výrobkov, firmy, ktoré nakladajú s odpadmi a širokú odbornú verejnosť.


Termín a miesto konania:

  • 8. februára 2023 /streda/
  • Vzdelávacie stredisko BE-SOFT, a.s., Bratislava-Ružinov

Odborný program

1. časť - Prehľad legislatívnych zmien platných a pripravovaných

a. stavebné odpady, vrátane vykonávacej vyhlášky (účinná od 25.10.2022)
b. pripravované zmeny v evidencii odpadov + ISOH (účinné od 1.1.2024)

2. časť - Aplikácia zmien v nadväznosti na novelizácie zákona o odpadoch v priebehu roka 2022, prihlásenie do ISOH, evidencia odpadov (softwarová aplikácia BTS), kontrola evidencie odpadov, ohlásení o odpadoch.


Harmonogram seminára

08.30 - 09.00 h. Prezentácia účastníkov
09.00 - 12.00 h. Prednáška
12.00 - 13.00 h. Obed
13.00 - 15.00 h. Prednáška
15.00 - 15.30 h. Diskusia a individuálne konzultácie v prípade požiadavky


Lektorka

Ing. Zuzana Balková je konzultantka a externá poradkyňa v problematike životného prostredia s bohatými skúsenosťami z auditov plnenia legislatívnych požiadaviek v uvedenej oblasti, „stará sa“ o rubriku evidenčné a ohlasovacie povinnosti na webe Odpady-portal.sk a odpovedá na otázky v časopise Odpady - otázky a odpovede z praxe. Seminár vedie interaktívnou formou prezentácie. Účastníkom poskytuje informácie o novom zákone o odpadoch v súvislosti s praktickými príkladmi, návodmi a riešeniami konkrétnych príkladov z praxe.


Účastnícky poplatok: 125 € bez DPH; 150 € s DPH (20%)

Kontaktné osoby:

  • PhDr. Slávka Šamudovská, tel. 0911 650 749 samudovska@besoft.sk
  • PhDr. Ingrid Kuzminová, tel. 0911 650 883 kuzminova@besoft.sk

Pozvánku aj s podrobnejšími informáciami si môžete stiahnuť tu.

Záväznú prihlášku si môžete stiahnuť a vyplniť priamo z internetovej stránky školiteľa. V prihláške sa nachádzajú aj podrobné informácie o školení, platbe a všeobecné obchodné podmienky.

Zdroj: BE-SOFTMohlo by vás zaujímať

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti vo februári 2023

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti vo februári 2023

Aké evidenčné a ohlasovacie povinnosti musí splniť držiteľ odpadu, výrobca vyhradeného výrobku či správca zálohového systému vo februári 2023? Prinášame vám ich prehľad.

Všetky samosprávy už majú zbierať bioodpad. Ako upraviť systém, aby fungoval a šetril peniaze?

Všetky samosprávy už majú zbierať bioodpad. Ako upraviť systém, aby fungoval a šetril peniaze?

K inšpirácii dobre fungujúceho systému netreba chodiť ďaleko. Vo viacerých európskych krajinách už používajú kvalitne nastavenú infraštruktúru.

Pozvánka: XV. reprezentačný ples odpadového hospodárstva a priateľov životného prostredia

Pozvánka: XV. reprezentačný ples odpadového hospodárstva a priateľov životného prostredia

Tradičné podujatie sa uskutoční v závere januára 2023 v Bratislave.