NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Pozvánka na seminár: Zákon o odpadoch – zmeny účinné od 1. 1. 2023

Cieľom seminára je nadstaviť správne fungujúci systému povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch a jeho zmien.

Pozvánka na seminár: Zákon o odpadoch – zmeny účinné od 1.1.2023

Ilustračné foto: Flickr

Slovensko vstupuje do roku 2023 opäť s novinkami v odpadovej legislatíve týkajúcimi sa všetkých odvetví národného hospodárstva, niektorými viac, inými menej. Zákon č.79/2015 Z.z. o odpadoch však prijatými novelami v roku 2022 dáva najviac zabrať tomu, kto realizuje stavebnú činnosť alebo plánuje výstavbu, rekonštrukciu, nakoľko s účinnosťou novely zákona sa od 30.6.2022 sprísnil prístup k týmto činnostiam. Zároveň sú očakávané aj zmeny v elektronickom evidovaní odpadov cez ISOH.

Okrem štandardných seminárov pod názvom „Zákon o odpadoch – všetko, čo potrebujete vedieť“, ktoré priebežne monitorujú zmeny v zákone o odpadoch, kombinujúce teoretickú časť novelizovaných častí zákona o odpadoch a praktický prierez povinnosťami vo firme sa organizátorka, Zuzana Balková vždy snaží zohľadniť najčastejšie sporné témy a pripraviť seminár v malom okruhu ľudí, s ktorými si prediskutuje danú problematiku.

Seminár bude pozostávať z dvoch častí, prvá bude teoretická a druhá časť, praktická, bude spoločne hľadať riešenia v rámci modelových prípadov a sporných situácií samotných účastníkov. Táto časť bude interaktívna a bude vychádzať z tém, ktoré „prinesú“ účastníci na seminár.

Cieľom seminára je osobným prístupom, teoretickým výkladom zmien zákona a praktickými príkladmi, na konkrétnych modelových prípadoch účastníkov, nadstaviť správne fungujúci systému povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch a zmien, ktoré novelizácie a nové vyhlášky priniesli do systému.


Termín a miesto konania

  • 2. februára 2023 /štvrtok/
  • Trnava, Hotel Spectrum

Program je orientačný, v závislosti od zostavy účastníkov:

08.30 - 09.00 h. Prezentácia účastníkov
09.00 - 12.00 h. Zmeny v legislatíve odpadového hospodárstva v období 1. 1. 2022 - 13. 12. 2022
13.00 - 15.30 h. Povinnosti vyplývajúce zo zmien účinných od 1. 1. 2023, modelové prípady, evidencie, ohlásenia, príprava na ISOH, konzultácie so spoločnosťou INISOFT


Lektorka

Mgr. Ing. Zuzana Balková je absolventkou STU Bratislava, stavebnej fakulty a problematikou životného prostredia v priemyselných podnikoch sa zaoberá od roku 1998. Od roku 2001 pracuje ako konzultantka a externá poradkyňa na "voľnej nohe", v rámci svojej činnosti vykonáva aj audity plnenia legislatívnych požiadaviek. V rámci poradenskej činnosti pripravuje školenia legislatívnych požiadaviek pre verejnosť, ale aj uzavreté školenia podľa individuálnych požiadaviek firmy, školí tiež pracovníkov poverených činnosťou riadenia životného prostredia - odpadových hospodárov, vodohospodárov, ale aj interných audítorov enviro systému. Zuzana Balková je garantom rubriky na webe Odpady-portal.sk, ktorá sa venuje evidenčným a ohlasovacím povinnostiam a spracováva rubriku Otázky a odpovede v časopise Odpady od vydavateľstva Wolters Kluwer.

Referencie tu.


Záväznú prihlášku vyplniť priamo na internetovej stránke školiteľa si nájdete tu

Pre zabezpečenie maximálnej efektivity je seminár limitovaný počtom účastníkov. V prípade záujmu, bude otvorený ďalší termín.Mohlo by vás zaujímať

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v decembri 2023

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v decembri 2023

Aké evidenčné a ohlasovacie povinnosti v oblasti odpadov treba splniť v decembri 2023? Prinášame tradičný mesačný prehľad.

Pozvánka na školenie: Úvod do evidencie odpadov pre pôvodcu odpadu

Pozvánka na školenie: Úvod do evidencie odpadov pre pôvodcu odpadu

Spoločnosť Inisoft pozýva záujemcov na online školenie určené pre pracovníkov spoločností, ktorí sú pôvodcami odpadov a sú zodpovední za nakladanie s odpadmi.

Pozvánka na konferenciu: APEL 2023 - Aktuálne požiadavky enviro legislatívy (aktualizovaná)

Pozvánka na konferenciu: APEL 2023 - Aktuálne požiadavky enviro legislatívy (aktualizovaná)

Spoločnosť EKOS PLUS pozýva na 7. ročník konferencie, ktorá je spojená s workshopom k novej stavebnej legislatíve.