Vzdelávanie o životnom prostredí môže byť moderné aj zábavné, ukazujú žiaci | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Vzdelávanie o životnom prostredí môže byť moderné aj zábavné, ukazujú žiaci

OZV ENVI - PAK už 20 rokov organizuje sériu vzdelávacích aktivít v oblasti triedenia odpadu na školách naprieč celým Slovenskom.

Vzdelávanie o životnom prostredí môže byť moderné aj zábavné, ukazujú žiaci

Foto: ENVI-PAK

Pri príležitosti Medzinárodného dňa vzdelávania sa spojili OZV ENVI - PAK, Mladí reportéri pre životné prostredie a Cirkevná základná škola Narnia v Bratislave, aby ukázali, aké dôležité je vzdelávanie o environmentálnych témach už od útleho veku. Využívajú interaktívne prvky i moderné rovesnícke vzdelávanie.

V utorok 24. januára si žiaci druhého ročníka na Cirkevnej ZŠ Narnia v bratislavskej Petržalke vyskúšali zaujímavú praktickú hodinu vzdelávania o životnom prostredí, na ktorej sa spolu s učiteľkou i staršími žiakmi učili triediť odpady a aj predchádzať jeho vzniku.

Vzorová hodina bola príkladom atraktívnej formy edukácie, ktorú vedia už dnes školy ponúknuť pre žiakov každého veku, aj keď environmentálna výchova nie je samostatným predmetom vyučovania na každej škole.

Školy by sa do environmentálnych tém mali viac zapájať

Podľa výskumu Slovenská klíma 2022 sa viac ako tri štvrtiny (78 %) ľudí zhodujú, že klimatická zmena už prebieha a dve tretiny (66 %) respondentov pociťujú, že ovplyvňuje náš každodenný život. Až 71 % opýtaných si myslí, že výučba o zmene klímy a ochrane životného prostredia na všetkých základných a stredných školách by bola vhodnou reakciou na zmenu klímy a školy by sa do ochrany klímy mali zapájať viac ako doteraz (70 %).

Environmentálna výchova dnes nie je na slovenských školách povinná, hoci environmentálne vzdelávanie je súčasťou prierezových tém. V súčasnosti je teda na rozhodnutí školy, akou formou ho do školského vzdelávacieho programu začlení. Okrem teoretického vzdelávania už dnes viacero škôl zapája do vyučovania i rôzne formy praxe, či už pri recyklovaní odpadov, kompostovaní alebo pestovaní rastlín v areáloch škôl.

Cirkevná ZŠ Narnia v Bratislave je dobrým príkladom toho, ako by zelené vzdelávanie dnes mohlo vyzerať. Škola má vypracovaný projekt biodiverzity, zachytáva dažďovú vodu, má triedený zber, hmyzí domček, učitelia sadia s deťmi hriadky a aktívne sa venujú aj rôznym ďalším ekologickým aktivitám.

„Projekt Enviro je zameraný na prevenciu sucha a povodní v súvislosti so zmierňovaním klimatickej zmeny. Chceme sa zameriavať hlavne na aktivity, ktoré vedú ku kladného vzťahu k prírode a k rozvoju ekologických návykov. K mojim cieľom patrí rozšírenie nášho triedenia odpadu o triedenie „bio“ odpadu, zálohovaných plastových fliaš v našej škole a zvyšovanie povedomia o šetrení energiami a vodou,“ hovorí učiteľka Rest Time, koordinátorka environmentálnej výchovy a projektu Enviro Daniela Hrončová z CZŠ Narnia, ktorá je aj ambasádorkou Európskeho klimatického paktu.

Ochrana klímy je pre mladých ľudí prioritou

Ochrana životného prostredia je pre mladých ľudí mimoriadne dôležitou témou. Podľa prieskumu „Ako sa máte, Slovensko?“ z konca roka 2022 takmer dve tretiny (65 %) mladých ľudí vo veku 18 – 29 rokov pociťuje obavy z klimatickej zmeny. Aj to je dôvod, prečo by sa školy mali viac venovať zeleným témam. Pomôcť im pritom môžu aj lokálne a medzinárodné programy a organizácie.

Už 20 rokov organizuje sériu vzdelávacích aktivít v oblasti triedenia odpadu na školách naprieč celým Slovenskom aj OZV ENVI - PAK. Pre školy má pripravené interaktívne aktivity, pomocou ktorých žiakom vysvetľuje, ako odpad správne triediť, resp. ako predchádzať jeho tvorbe. Pri vzdelávaní využívajú digitálne hry, triediace pexeso či vzdelávaco-hravú aktivitu Človeče, nehnevaj sa.

Katarína Kretter | Foto: ENVI - PAK

„Edukácia detí v školách a škôlkach je stále veľmi dôležitá. Deti v útlom školskom veku si ešte len vytvárajú svoje návyky. Čo sa naučia v škole, prinesú domov, a potom sa to dostáva aj k rodičom a starým rodičom. Možno to na prvý pohľad tak nevyzerá, ale deti majú na svojich rodičov veľký vplyv a tiež vedia byť doma veľkým ´kontrolórom´ či inšpiráciou,“ vysvetľuje Katarína Kretter, riaditeľka pre komunikáciu OZV ENVI - PAK.

Mladí reportéri pre životné prostredie sú úspešní aj v medzinárodných súťažiach

Jedným z inovatívnych prvkov na školách je i rovesnícke vzdelávanie, pri ktorom starší žiaci odovzdávajú svoje vedomosti a skúsenosti mladším žiakom. Zaujímavým projektom s medzinárodným presahom sú Mladí reportéri pre životné prostredie (YRE), ktorí sa do environmentálnej výchovy zapájajú v ZŠ Narnia i ďalších školách po Slovensku.

Žiaci s podporou pedagógov skúmajú enviro problémy vo svojom regióne, hľadajú súvislosti, komunikujú s ďalšími subjektmi ako úrady, firmy, odborníci či verejnosť. Zistenia premieňajú na vlastné návrhy riešení, tie realizujú, overujú a potom o nich reportujú novinárskou formou. Žiaci už zožali úspech s reportážami o upcyklovaní, vtáčích obyvateľoch sídlisk, tajnom živote trhoviska, žabom taxi či o malej cene a veľkej hodnote zálohovaných PET fliaš.

"Mladí reportéri pre životné prostredie sú skvelý program, v ktorom deti musia nájsť a identifikovať ekoproblém vo svojom okolí, spojiť sa s odborníkmi, nájsť riešenie, realizovať ho a až potom o ňom napíšu. V podstate menia svet – písali o nich už ako o slovenských ´Grétach´, ktoré nekričia, ale konajú. Okrem toho sa im neuveriteľne darí každý rok aj v medzinárodnej súťaži, zrejme práve vďaka ich akčnosti, netradičným riešeniam a tomu, že naozaj žijú tým, čo robia" vyjadrila sa Ľubica Noščáková, učiteľka z Narnie.

O organizácii

OZV ENVI - PAK je organizácia zodpovednosti výrobcov podľa zákona o odpadoch. Bola prvou oprávnenou organizáciou na Slovensku. Pomáha s plnením povinností výrobcov obalov a neobalových výrobkoch podľa zákona o odpadoch. Zabezpečuje triedený zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov, ich zhodnocovanie a recykláciu.

ENVI - PAK riadia veľké medzinárodné spoločnosti, ktoré prenášajú svoju expertízu o fungovaní odpadového hospodárstva z iných trhov aj na Slovensko. Je pre ne dôležitá transparentnosť a predvídateľnosť podnikateľského prostredia, za ktorú sa OZV ENVI - PAK zasadzuje.

Zdroj: www.envipak.skwww.triedime.skwww.zodpovednaspolocnost.skwww.vezmisi.ma

OZV ENVI - PAK je komunikačným partnerom denníka Odpady-portal.sk.Mohlo by vás zaujímať

Poskytnú im virtuálne nádoby na odpad. Mesto zavádza riešenie pre drobných podnikateľov

Poskytnú im virtuálne nádoby na odpad. Mesto zavádza riešenie pre drobných podnikateľov

Podnikatelia po novom nemusia mať vlastné kontajnery na triedenie odpadu. Legálne môžu využívať tie verejné.

V plastovom priemysle môže karty zamiešať nový hráč. Črtá sa bioplast vyrobený z hmyzu

V plastovom priemysle môže karty zamiešať nový hráč. Črtá sa bioplast vyrobený z hmyzu

Muchy by najprv plastový odpad rozkladali, následne by sa z ich tiel extrahovali chemikálie pre ďalšiu plastovú výrobu.

Správca zálohovania hovorí o podvodoch a manipuláciách. Vidí za nimi aj niektorých predajcov

Správca zálohovania hovorí o podvodoch a manipuláciách. Vidí za nimi aj niektorých predajcov

Finančné škody znáša správca aj výrobcovia zapojení do systému.