NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Monitoring odpadového hospodárstva | 6. - 12. 2. 2023

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Monitoring odpadového hospodárstva | 6. - 12. 2. 2023

Foto: Depositphotos

Pravidelný monitoring odpadového hospodárstva dostávajú predplatitelia Odpady-portal.sk/Energie-portal.sk/Voda-portal.sk do svojich e-mailových schránok denne v pracovných dňoch.


MONITORING ODPADY | 06.02.2023

Verejná správa

Žiadne novinky v sledovanom období.

Médiá

Skládkujeme viac nebezpečného odpadu, ukázali najnovšie dáta MŽP | Odpady-portal.sk | Veľkú časť vyprodukovaného odpadu štát nevie identifikovať. Skrýva sa pod kategóriou „iné nakladanie“.

Náhrady uhlíka, hnojivá či biopalivo. To všetko môže byť z odpadu, ktorý vzniká v potravinárstve | Odpady-portal.sk | Vedci skúmali možnosti opätovného využitia odpadu zo spracovania potravín. Dá sa premeniť na množstvo užitočných produktov.

Funguje už 12 zariadení na úpravu odpadu, odkazuje ministerstvo obciam (+MAPA) | Odpady-portal.sk | Parametre biologickej stability odpadu dokážu vyhodnotiť momentálne len dve akreditované laboratóriá, priznáva envirorezort.

V Domaniži zbierajú hygienický odpad | RTVS | Komunálnu nádobu na odpad odľahčia od jednorazových plienok.

Zálohované poháre na trhoch v Prievidzi znížili množstvo odpadu | TASR | Na vianočné trhy mesto objednalo 2000 kusov vratných zálohovaných pohárov s objemom 2,5 decilitra so špeciálnou vianočnou grafikou s dominantou mesta - Piaristickým kostolom.

Verejné obstarávanie

Žiadne novinky v sledovanom období.

Ohlásené investície

Zámer | Karovič, s.r.o., Vendelínska 51, 900 55 Lozorno | Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov | Účelom akcie je mechanická úprava a zhodnocovanie stavebných odpadov v mieste ich vzniku mobilným zariadením. Teoretický maximálny výkon zariadenia navrhovanej činnosti je 582 400 t/rok.

Zámer | SAT SLOVENSKO s.r.o., Mlynské nivy 61/A, 825 18 Bratislava | Mobilné zariadenia na zhodnocovanie stavebného odpadu - Prievidza | Mobilné zariadenie na zhodnocovanie odpadov bude slúžiť na recykláciu stavebných odpadov činnosťou R5 – Recyklácia alebo spätné získavanie iných anorganických materiálov s cieľom výroby recyklátu (stavebného materiálu). Pôjde o mechanickú úpravu (drvenie) a využitie odpadov ako druhotnej suroviny (spracovanie), jej odpredaj za účelom využitia vyfrézovaných materiálov z cestných komunikácií.


MONITORING ODPADY | 07.02.2023

Verejná správa

Žiadne novinky v sledovanom období.

Médiá

Zarátali výrobňu TAP aj kompostáreň. Podklad MŽP o MBÚ sa rozchádza s realitou | Odpady-portal.sk | Oslovili sme prevádzky, ktoré ministerstvo zahrnulo do zoznamu aktívnych zariadení na úpravu zmesového komunálneho odpadu.

Skládkujeme viac nebezpečného odpadu, ukázali najnovšie dáta MŽP | Odpady-portal.sk | Veľkú časť vyprodukovaného odpadu štát nevie identifikovať. Skrýva sa pod kategóriou „iné nakladanie“.

Verejné obstarávanie

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA | Mesto Revúca | KOMPLEXNÉ NAKLADANIE S KOMUNÁLNYMI ODPADMI NA ÚZEMÍ MESTA REVÚCA

Ohlásené investície

Zámer | FRADEX recycling s r. o., Továrenská 3682/47, 953 01 Zlaté Moravce | Zariadenie na zber a zhodnocovanie ostatných odpadov | Navrhovaná činnosť predstavuje využitie jestvujúceho vyhovujúceho, technicky zabezpečeného areálu navrhovateľa bez potreby výstavby a stavebných úprav. Umiestnenie areálu je v súlade s platným územným plánom mesta, areál je situovaný v lokalite iných priemyselných činností, technické a materiálne zabezpečenie prevádzky je vyhovujúce legislatívnym požiadavkám pre oblasť odpadového hospodárstva.


MONITORING ODPADY | 08.02.2023

Verejná správa

Žiadne novinky v sledovanom období.

Médiá

Ako recyklovať plasty lacno a ekologicky? Nie je to ľahké | Odpady-portal.sk | Štúdia skúmala, aký spôsob recyklácie plastového odpadu je najlepší z environmentálneho a ekonomického hľadiska.

Kosit: Košičania vlani vyprodukovali 58.595 ton komunálneho odpadu | TASR | Až 98 percent zmesového komunálneho odpadu z krajského mesta spracovali v zariadení na energetické využitie odpadov (ZEVO).

Levice: Vyseparovaný kuchynský odpad býva často znečistený | TASR | Mesto zváža vyzbieraný biologický odpad do kompostárne na ďalšie zhodnocovanie, časť z neho končí v bioplynových staniciach.

Radíme podnikateľom, ako prihlásiť, odhlásiť alebo zmeniť frekvenciu odvozu komunálneho odpadu | Žilina.sk | Mesto Žilina informuje podnikateľov, ktorí majú záujem podať žiadosť pre prihlásenie alebo odhlásenie nádoby na komunálny odpad, prípadne by radi zmenili frekvenciu vývozu alebo objem nádoby o zverejnení tlačív na webe mesta Žilina

Verejné obstarávanie

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA | Obec Kľušov | Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Kľušov | Celková odhadovaná hodnota: 417 469,33 EUR bez DPH

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA | Obec Plavnica | Triedený zber komunálneho odpadu v obci Plavnica | Celková hodnota obstarávania (bez DPH): 177 766,67 EUR bez DPH

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA | Správa ciest Košického samosprávneho kraja | Odvoz a likvidácia odpadu kategórie "O" | Celková hodnota obstarávania (bez DPH): 67 290,00 EUR bez DPH

Ohlásené investície

Žiadne novinky v sledovanom období.


MONITORING ODPADY | 09.02.2023

Verejná správa

Žiadne novinky v sledovanom období.

Médiá

Bude to spravodlivejšie, sľubuje správca zálohovania a zvyšuje manipulačné poplatky | Odpady-portal.sk | Od nových sadzieb si správca sľubuje, že pomôžu dosiahnuť cieľ, aby sa tento rok vyzbieralo aspoň 80 % zálohovaných obalov.

Ako recyklovať plasty lacno a ekologicky? Nie je to ľahké | Odpady-portal.sk | Štúdia skúmala, aký spôsob recyklácie plastového odpadu je najlepší z environmentálneho a ekonomického hľadiska.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Monitoring odpadového hospodárstva | 20. - 26. 11. 2023

Monitoring odpadového hospodárstva | 20. - 26. 11. 2023

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Pozvánka na konferenciu: Ochrana ovzdušia 2023

Pozvánka na konferenciu: Ochrana ovzdušia 2023

Medzinárodna konferencia sa uskutoční už v pondelok v príjemnom prostredí hotela Patria na Štrbskom Plese.

Monitoring odpadového hospodárstva | 13. - 19. 11. 2023

Monitoring odpadového hospodárstva | 13. - 19. 11. 2023

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.