NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Program konferencie ENVIRO 2023

Organizátor podujatia Ekos Plus pozýva na 7. ročník česko-slovenskej environmentálnej konferencie, ktorá sa uskutoční v krásnom horskom prostredí Moravskosliezskych Beskýd.

Pozvánka na konferenciu: ENVIRO 2023

ENVIRO 2022 | Foto: Ekos Plus

Hlavným cieľom konferencie zo série e+ je výmena praktických a legislatívnych skúseností oboch krajín v oblasti odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia a vôd, posudzovania vplyvov na životné prostredie, integrovanej prevencie, teplárenstva, energetiky a využívania surovín. 

Konferencie sa zúčastnia zástupcovia Ministerstva životného prostredí ČR a SR, českej a slovenskej inšpekcie životného prostredia, zástupcovia štátnej správy a samosprávy, odborníci na monitorovanie kvality životného prostredia a zdravia obyvateľstva a prevádzkovatelia významných priemyselných a energetických podnikov.


Termín a miesto konania

 • 18. - 19. mája 2023 /štvrtok-piatok/
 • Horský hotel Sepetná, Ostravice, Česká republika

Témy konferencie

 • Ochrana ovzdušia a vôd
 • Odpady
 • Efektívne využívanie surovín
 • EIA / IPPC

Konferencia sa uskutoční prezenčne aj online formou.


Program konferencie (predbežný)

17. 5. 2023 streda

20.00 - 23.00 h. (neoficiálna časť)

Welcome drink (Hotel Ondráš) - neformálne konzultácie, networking


18. 5. 2023 štvrtok

8.00 - 9.00 h.
Registrácia účastníkov

9.00 - 9.15 h.
Otvorenie konferencie - zástupcovia MŽP ČR, MŽP SR

9.15 - 12.30 h.
BLOK 1 | OVZDUŠIE
- garant bloku: Kurt Dědič

 • Nový zákon o ovzduší ČR | Kurt Dědič, MŽP ČR, riaditeľ odboru ochrany ovzdušia
 • Nový zákon o ovzduší SR | Zuzana Kocunová,| MŽP SR, riaditeľka odboru ochrany ovzdušia
 • LIFE AQP Opolskie | Maciej Rojewski, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

10.45 - 11.00 h.
Prestávka

 • LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia (SR) | Gabriel Adámek, MŽP SR, koordinátor projektu LIFE IP
 • LIFE IP COALA (ČR) | Štěpán Vizina, Moravskoslezské Investice a Development, a.s.
 • Činnosť a pôsobnosť Environmentálneho fondu | zástupca, Environmentálny fond

12.30 - 13.30 h.
Obed

13.30 - 16.30 h.
BLOK 2 | ODPADY - garant bloku: Jan Maršák

 • Palivá z odpadu | Jan Maršák, MŽP ČR, riaditeľ odboru odpadov
 • Pohľad na palivá z odpadov z hľadiska MŽP SR | Jana Juríková, MŽP SR, odbor odpadového hospodárstva
 • Projekt CEVOOH / nový ISOH | zástupca,CENIA

15.00 - 15.15 h.
Prestávka

A) DISKUSNÝ PANEL - Téma: Energetické využitie odpadov

Pozvaní diskutujúci:

 • Jan Maršák | MŽP ČR
 • Jana Juríková | MŽP SR
 • Marcel Vrátný | MH Teplárenský holding a.s.
 • Ivana Martiniaková | CENIA 
 • Jiří Vecka | Teplárenské sdružení České republiky

B) EXKURZIA
Prechádzka do okolia s odborným výkladom

19.00 h.
Spoločenský večer

MIM / ESONA

19. 5. 2023 piatok

9.00 - 13.00 h.
BLOK | EIA, IPPC
- garant bloku: Petr Slezák

 • Revízia Smernice o priemyselných emisiách (IED) | Jan Slavík, MŽP ČR, vedúci oddelenia IPPC a IRZ
 • Jednotné environmentálne stanovisko (JES) | Petr Slezák, MŽP ČR, zástupca riaditeľa odboru posudzovania vplyvov na ŽP a IP
 • Jednotné environmentální stanovisko (JES) | Pavel Chlíbek, MŽP ČR, vrchný ministerský radca, legislatívny odbor
 • Zosúladenie procesov EIA / IPKZ | zástupca MŽP SR

11.00 - 11.30 h.
Prestávka

 • Hodnotenie vplyvov na povrchové a podzemné vody | Lukáš Záruba, MŽP ČR, riaditeľ odboru ochrany vôd
 • §16 - posúdenia projektov z hľadiska vplyvu na podzemnú vodu z pohľadu SR | Anna Patschová, Výskumný ústav vodného hospodárstva, riaditeľka odboru kvality vôd

13.00 - 13.45 h.
Obed

13.45 - 16.00 h.
Neformálne konzultácie
 • Podrobnejšie informácie a pozvánka na konferenciu tu.
 • Registrácia na konferenciu tu.
 • Program konferencie bude priebežne aktualizovaný tu.

Kontakt a informácie:

Zdroj: ekonferencie.sk


Denník Odpady-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na konferenciu: Odpady a životné prostredie 2024

Pozvánka na konferenciu: Odpady a životné prostredie 2024

Druhý ročník odbornej konferencie organizátora Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH) sa bude konať na začiatku novembra v Bratislave.

Eversheds Sutherland Slovensko posilňuje. Bratislavská kancelária má nové equity partnerky

Eversheds Sutherland Slovensko posilňuje. Bratislavská kancelária má nové equity partnerky

Novými equity partnerkami bratislavskej kancelárie Eversheds Sutherland sa stali Annamária Tóthová, Jana Sapáková a Petra Hager.

Viečka z fliaš od nápojov už len tak ľahko neodstránite. Výrobcova dostali povinnosť

Viečka z fliaš od nápojov už len tak ľahko neodstránite. Výrobcova dostali povinnosť

Viečka sú v rámci recyklácie hodnotným materiálom, vysvetľuje Katarína Kretter z OZV ENVI - PAK.

X
X
X
X