Pozvánka na konferenciu: ENVIRO 2023 | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

Pozvánka na konferenciu: ENVIRO 2023

Organizátor podujatia Ekos Plus pozýva na 7. ročník česko-slovenskej environmentálnej konferencie, ktorá sa uskutoční v krásnom horskom prostredí Moravskosliezskych Beskýd.

Pozvánka na konferenciu: ENVIRO 2023

ENVIRO 2022 | Foto: Ekos Plus

Hlavným cieľom konferencie zo série e+ je výmena praktických a legislatívnych skúseností oboch krajín v oblasti odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia a vôd, posudzovania vplyvov na životné prostredie, integrovanej prevencie, teplárenstva, energetiky a využívania surovín. 

Konferencie sa zúčastnia zástupcovia Ministerstva životného prostredí ČR a SR, českej a slovenskej inšpekcie životného prostredia, zástupcovia štátnej správy a samosprávy, odborníci na monitorovanie kvality životného prostredia a zdravia obyvateľstva a prevádzkovatelia významných priemyselných a energetických podnikov.


Termín a miesto konania

  • 18. - 19. mája 2023 /štvrtok-piatok/
  • Horský hotel Sepetná, Ostravice, Česká republika

Témy konferencie

  • Ochrana ovzdušia a vôd
  • Odpady
  • Efektívne využívanie surovín
  • EIA / IPPC

Konferencia sa uskutoční prezenčne aj online formou.


  • Podrobnejšie informácie a pozvánka na konferenciu tu.
  • Registrácia na konferenciu tu
  • Program konferencie bude priebežne aktualizovaný tu

Kontakt a informácie:


Denník Odpady-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.Mohlo by vás zaujímať

Smrdí vám doma bioodpad? Ak sa ho správne zbavíte, ešte aj ušetríte

Smrdí vám doma bioodpad? Ak sa ho správne zbavíte, ešte aj ušetríte

Bioodpad však nie je problém, pretože aj doteraz ho ľudia vytvárali, ale dôležité je, v akej nádobe skončia jeho zvyšky.

Najväčšie re-use centrum na Slovensku rozširuje zber zachovalých vecí

Najväčšie re-use centrum na Slovensku rozširuje zber zachovalých vecí

Súčasťou rozvojových plánov je aj nová dielňa - opravovňa. Chcú tak predchádzať vzniku odpadu.

Svetový deň recyklácie motivuje uvažovať nad odpadom. Recyklácia polystyrénu je výzvou

Svetový deň recyklácie motivuje uvažovať nad odpadom. Recyklácia polystyrénu je výzvou

Najväčším problémom je znečistenie suroviny, ktorá k nám prichádza zo zberných dvorov, hovorí šéf firmy, ktorá spracováva odpadový polystyrén.