NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Program konferencie ENVIRO 2023

Organizátor podujatia Ekos Plus pozýva na 7. ročník česko-slovenskej environmentálnej konferencie, ktorá sa uskutoční v krásnom horskom prostredí Moravskosliezskych Beskýd.

Pozvánka na konferenciu: ENVIRO 2023

ENVIRO 2022 | Foto: Ekos Plus

Hlavným cieľom konferencie zo série e+ je výmena praktických a legislatívnych skúseností oboch krajín v oblasti odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia a vôd, posudzovania vplyvov na životné prostredie, integrovanej prevencie, teplárenstva, energetiky a využívania surovín. 

Konferencie sa zúčastnia zástupcovia Ministerstva životného prostredí ČR a SR, českej a slovenskej inšpekcie životného prostredia, zástupcovia štátnej správy a samosprávy, odborníci na monitorovanie kvality životného prostredia a zdravia obyvateľstva a prevádzkovatelia významných priemyselných a energetických podnikov.


Termín a miesto konania

 • 18. - 19. mája 2023 /štvrtok-piatok/
 • Horský hotel Sepetná, Ostravice, Česká republika

Témy konferencie

 • Ochrana ovzdušia a vôd
 • Odpady
 • Efektívne využívanie surovín
 • EIA / IPPC

Konferencia sa uskutoční prezenčne aj online formou.


Program konferencie (predbežný)

17. 5. 2023 streda

20.00 - 23.00 h. (neoficiálna časť)

Welcome drink (Hotel Ondráš) - neformálne konzultácie, networking


18. 5. 2023 štvrtok

8.00 - 9.00 h.
Registrácia účastníkov

9.00 - 9.15 h.
Otvorenie konferencie - zástupcovia MŽP ČR, MŽP SR

9.15 - 12.30 h.
BLOK 1 | OVZDUŠIE
- garant bloku: Kurt Dědič

 • Nový zákon o ovzduší ČR | Kurt Dědič, MŽP ČR, riaditeľ odboru ochrany ovzdušia
 • Nový zákon o ovzduší SR | Zuzana Kocunová,| MŽP SR, riaditeľka odboru ochrany ovzdušia
 • LIFE AQP Opolskie | Maciej Rojewski, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

10.45 - 11.00 h.
Prestávka

 • LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia (SR) | Gabriel Adámek, MŽP SR, koordinátor projektu LIFE IP
 • LIFE IP COALA (ČR) | Štěpán Vizina, Moravskoslezské Investice a Development, a.s.
 • Činnosť a pôsobnosť Environmentálneho fondu | zástupca, Environmentálny fond

12.30 - 13.30 h.
Obed

13.30 - 16.30 h.
BLOK 2 | ODPADY - garant bloku: Jan Maršák

 • Palivá z odpadu | Jan Maršák, MŽP ČR, riaditeľ odboru odpadov
 • Pohľad na palivá z odpadov z hľadiska MŽP SR | Jana Juríková, MŽP SR, odbor odpadového hospodárstva
 • Projekt CEVOOH / nový ISOH | zástupca,CENIA

15.00 - 15.15 h.
Prestávka

A) DISKUSNÝ PANEL - Téma: Energetické využitie odpadov

Pozvaní diskutujúci:

 • Jan Maršák | MŽP ČR
 • Jana Juríková | MŽP SR
 • Marcel Vrátný | MH Teplárenský holding a.s.
 • Ivana Martiniaková | CENIA 
 • Jiří Vecka | Teplárenské sdružení České republiky

B) EXKURZIA
Prechádzka do okolia s odborným výkladom

19.00 h.
Spoločenský večer

Odpadové hospodárstvo 2024

19. 5. 2023 piatok

9.00 - 13.00 h.
BLOK | EIA, IPPC
- garant bloku: Petr Slezák

 • Revízia Smernice o priemyselných emisiách (IED) | Jan Slavík, MŽP ČR, vedúci oddelenia IPPC a IRZ
 • Jednotné environmentálne stanovisko (JES) | Petr Slezák, MŽP ČR, zástupca riaditeľa odboru posudzovania vplyvov na ŽP a IP
 • Jednotné environmentální stanovisko (JES) | Pavel Chlíbek, MŽP ČR, vrchný ministerský radca, legislatívny odbor
 • Zosúladenie procesov EIA / IPKZ | zástupca MŽP SR

11.00 - 11.30 h.
Prestávka

 • Hodnotenie vplyvov na povrchové a podzemné vody | Lukáš Záruba, MŽP ČR, riaditeľ odboru ochrany vôd
 • §16 - posúdenia projektov z hľadiska vplyvu na podzemnú vodu z pohľadu SR | Anna Patschová, Výskumný ústav vodného hospodárstva, riaditeľka odboru kvality vôd

13.00 - 13.45 h.
Obed

13.45 - 16.00 h.
Neformálne konzultácie
 • Podrobnejšie informácie a pozvánka na konferenciu tu.
 • Registrácia na konferenciu tu.
 • Program konferencie bude priebežne aktualizovaný tu.

Kontakt a informácie:

Zdroj: ekonferencie.sk


Denník Odpady-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.Mohlo by vás zaujímať

OZV NATUR-PACK odovzdala hlásenia za viac ako 8 200 výrobcov

OZV NATUR-PACK odovzdala hlásenia za viac ako 8 200 výrobcov

Ohlásenia za všetkých zastúpených výrobcov obsahujú informácie o množstvách vyhradených výrobkov uvedených na trh SR.

ENVI - PAK zabezpečil vlani zhodnocovanie a recykláciu pre vyše 210 400 ton obalov a neobalov

ENVI - PAK zabezpečil vlani zhodnocovanie a recykláciu pre vyše 210 400 ton obalov a neobalov

Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) ENVI - PAK každoročne zodpovedne plní svoje povinnosti, a tak v súlade s platnou legislatívou v závere februára podala na Ministerstvo životného prostredia SR ohlásenia za rok 2023 ako najväčšia OZV na trhu.

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v marci 2024

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v marci 2024

Aké evidenčné a ohlasovacie povinnosti v oblasti odpadov treba splniť v marci 2024? Tu je náš tradičný mesačný prehľad.