Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Pozvánka na školenie: Zákon o odpadoch - stavebné odpady

Cieľom školenia je nadstaviť vhodne fungujúci systém povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch a zmien so zameraním na stavebníctvo.

Pozvánka na seminár: Zákon o odpadoch – zmeny účinné od 1. 1. 2023

Foto: Odpady-portal.sk

Plán obnovy priniesol veľa nádeje na nové investície a zlepšenia v rôznych oblastiach národného hospodárstva, no ruka v ruke s ním nadobudla 30. júna 2022 účinnosť zmena zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, ktorá zasiahla stavebný sektor.

Zákon č.79/2015 Z.z. o odpadoch tak najviac dáva zabrať novým požiadavkám a kreovaniu nového systému nakladania so stavebným odpadom, z ktorého sú zaskočení najmä zhotovitelia stavieb a spracovatelia odpadov, ktorí nakladajú so stavebným odpadom a zrazu musia predkladať certifikáty, ktoré nikto predtým nežiadal.

31. decembra 2022 skončilo prechodné obdobie na zosúladenie požiadaviek týkajúcich sa obchodných vzťahov medzi investormi a dodávateľmi. A tak investori ako aj stavbári, majú z novely trochu viac ako inokedy „hlavu v smútku“.

Okrem štandardných školení pod názvom „Zákon o odpadoch – všetko, čo potrebujete vedieť“, ktoré priebežne monitorujú zmeny v zákone o odpadoch, kombinujúce teoretickú časť novelizovaných častí a praktický prierez povinnosťami vo firme, lektorka, Ing. Zuzana Balková reaguje na základe požiadavky vybraných spoločností v oblasti stavebníctva, spustením odborných školení, zameraných výhradne na témy vzťahujúce sa na konkrétnu oblasť hospodárstva - STAVEBNÍCTVO.

MIM / ESONA

Počas školenia sa bude prelínať teoretická časť s praktickou, účastníci budú spoločne hľadať riešenia v rámci modelových prípadov a sporných situácií samotných účastníkov. Táto časť bude interaktívna a bude vychádzať z tém, ktoré „prinesú“ účastníci na školenie.

Cieľom školenia je osobným prístupom, teoretickým výkladom zmien zákona a praktickými príkladmi, na konkrétnych modelových prípadoch účastníkov, nadstaviť vhodne fungujúci systému povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch a zmien, ktoré sú účinné od 1.1.2023, so zameraním na STAVEBNÍCTVO.

Zároveň spoločnosť INISOFT odprezentuje praktické využitie SW na zjednodušenie riešenia evidenčných vzťahov medzi investorom (pôvodcom) a zhotoviteľom, ako aj reporty na príslušné orgány štátnej správy.


Termíny a miesta konania seminárov:

  • 12. apríla 2023 /streda/
  • Hotel Spectrum, Trnava
  • Zákon o odpadoch – stavebné odpady
  • 26. - 27. apríla 2023 /streda-štvrtok/
  • Hotel Jánošík, Liptovský Mikuláš
  • Legislatívne minimum pre oblasť žp (v.z. SGS Slovakia)

Odborný program

  • 08.30 - 09.00 h. Prezentácia účastníkov
  • 09.00 - 12.00 h. Zmeny v legislatíve odpadového hospodárstva účinné od 30.6.2022 – stavebné odpady
  • 13.00 - 15.00 h. Povinnosti vyplývajúce zo zmien účinných od 1.1.2023, modelové prípady, evidencie, ohlásenia, reporty a rozsiahla diskusia

Program je orientačný, v závislosti od zostavy účastníkov:


Lektorka

Ing. Zuzana Balková je konzultantka a externá poradkyňa v problematike životného prostredia s bohatými skúsenosťami z auditov plnenia legislatívnych požiadaviek v uvedenej oblasti, „stará sa“ o rubriku evidenčné a ohlasovacie povinnosti na webe Odpady-portal.sk a odpovedá na otázky v časopise Odpady - otázky a odpovede z praxe. Seminár vedie interaktívnou formou prezentácie. Účastníkom poskytuje informácie o novom zákone o odpadoch v súvislosti s praktickými príkladmi, návodmi a riešeniami konkrétnych príkladov z praxe.Pozvánku aj s podrobnejšími informáciami si môžete stiahnuť tu.


Záväznú prihlášku si môžete stiahnuť a vyplniť priamo z internetovej stránky školiteľa. V prihláške sa nachádzajú aj podrobné informácie o školení, platbe a všeobecné obchodné podmienky.


Mohlo by vás zaujímať

Aktualizovaný program konferencie Odpady 2024

Aktualizovaný program konferencie Odpady 2024

Organizátor podujatia Ekos Plus pozýva na 12. ročník odbornej konferencie, ktorá sa uskutoční už tento týždeň, 20. - 21. júna v Žiline.

EE Club: Ako výrobcovia financujú triedený zber (Pozvánka na diskusiu)

EE Club: Ako výrobcovia financujú triedený zber (Pozvánka na diskusiu)

Denník Odpady-portal.sk pozýva na ďalšie podujatie v rámci cyklu diskusií EE CLUB.

Blíži sa ďalšia povinnosť výrobcov. Vyplýva zo smernice SUP

Blíži sa ďalšia povinnosť výrobcov. Vyplýva zo smernice SUP

Nová požiadavka sa týka iba niektorých obalov.

X
X
X
X