NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Pozvánka na školenie: Zákon o odpadoch - stavebné odpady

Cieľom školenia je nadstaviť vhodne fungujúci systém povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch a zmien so zameraním na stavebníctvo.

Pozvánka na seminár: Zákon o odpadoch – zmeny účinné od 1. 1. 2023

Foto: Odpady-portal.sk

Plán obnovy priniesol veľa nádeje na nové investície a zlepšenia v rôznych oblastiach národného hospodárstva, no ruka v ruke s ním nadobudla 30. júna 2022 účinnosť zmena zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, ktorá zasiahla stavebný sektor.

Zákon č.79/2015 Z.z. o odpadoch tak najviac dáva zabrať novým požiadavkám a kreovaniu nového systému nakladania so stavebným odpadom, z ktorého sú zaskočení najmä zhotovitelia stavieb a spracovatelia odpadov, ktorí nakladajú so stavebným odpadom a zrazu musia predkladať certifikáty, ktoré nikto predtým nežiadal.

31. decembra 2022 skončilo prechodné obdobie na zosúladenie požiadaviek týkajúcich sa obchodných vzťahov medzi investormi a dodávateľmi. A tak investori ako aj stavbári, majú z novely trochu viac ako inokedy „hlavu v smútku“.

Okrem štandardných školení pod názvom „Zákon o odpadoch – všetko, čo potrebujete vedieť“, ktoré priebežne monitorujú zmeny v zákone o odpadoch, kombinujúce teoretickú časť novelizovaných častí a praktický prierez povinnosťami vo firme, lektorka, Ing. Zuzana Balková reaguje na základe požiadavky vybraných spoločností v oblasti stavebníctva, spustením odborných školení, zameraných výhradne na témy vzťahujúce sa na konkrétnu oblasť hospodárstva - STAVEBNÍCTVO.

MIM / ESONA

Počas školenia sa bude prelínať teoretická časť s praktickou, účastníci budú spoločne hľadať riešenia v rámci modelových prípadov a sporných situácií samotných účastníkov. Táto časť bude interaktívna a bude vychádzať z tém, ktoré „prinesú“ účastníci na školenie.

Cieľom školenia je osobným prístupom, teoretickým výkladom zmien zákona a praktickými príkladmi, na konkrétnych modelových prípadoch účastníkov, nadstaviť vhodne fungujúci systému povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch a zmien, ktoré sú účinné od 1.1.2023, so zameraním na STAVEBNÍCTVO.

Zároveň spoločnosť INISOFT odprezentuje praktické využitie SW na zjednodušenie riešenia evidenčných vzťahov medzi investorom (pôvodcom) a zhotoviteľom, ako aj reporty na príslušné orgány štátnej správy.


Termíny a miesta konania seminárov:

  • 12. apríla 2023 /streda/
  • Hotel Spectrum, Trnava
  • Zákon o odpadoch – stavebné odpady
  • 26. - 27. apríla 2023 /streda-štvrtok/
  • Hotel Jánošík, Liptovský Mikuláš
  • Legislatívne minimum pre oblasť žp (v.z. SGS Slovakia)

Odborný program

  • 08.30 - 09.00 h. Prezentácia účastníkov
  • 09.00 - 12.00 h. Zmeny v legislatíve odpadového hospodárstva účinné od 30.6.2022 – stavebné odpady
  • 13.00 - 15.00 h. Povinnosti vyplývajúce zo zmien účinných od 1.1.2023, modelové prípady, evidencie, ohlásenia, reporty a rozsiahla diskusia

Program je orientačný, v závislosti od zostavy účastníkov:


Lektorka

Ing. Zuzana Balková je konzultantka a externá poradkyňa v problematike životného prostredia s bohatými skúsenosťami z auditov plnenia legislatívnych požiadaviek v uvedenej oblasti, „stará sa“ o rubriku evidenčné a ohlasovacie povinnosti na webe Odpady-portal.sk a odpovedá na otázky v časopise Odpady - otázky a odpovede z praxe. Seminár vedie interaktívnou formou prezentácie. Účastníkom poskytuje informácie o novom zákone o odpadoch v súvislosti s praktickými príkladmi, návodmi a riešeniami konkrétnych príkladov z praxe.Pozvánku aj s podrobnejšími informáciami si môžete stiahnuť tu.


Záväznú prihlášku si môžete stiahnuť a vyplniť priamo z internetovej stránky školiteľa. V prihláške sa nachádzajú aj podrobné informácie o školení, platbe a všeobecné obchodné podmienky.


Mohlo by vás zaujímať

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v decembri 2023

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v decembri 2023

Aké evidenčné a ohlasovacie povinnosti v oblasti odpadov treba splniť v decembri 2023? Prinášame tradičný mesačný prehľad.

Pozvánka na školenie: Úvod do evidencie odpadov pre pôvodcu odpadu

Pozvánka na školenie: Úvod do evidencie odpadov pre pôvodcu odpadu

Spoločnosť Inisoft pozýva záujemcov na online školenie určené pre pracovníkov spoločností, ktorí sú pôvodcami odpadov a sú zodpovední za nakladanie s odpadmi.

Pozvánka na konferenciu: APEL 2023 - Aktuálne požiadavky enviro legislatívy (aktualizovaná)

Pozvánka na konferenciu: APEL 2023 - Aktuálne požiadavky enviro legislatívy (aktualizovaná)

Spoločnosť EKOS PLUS pozýva na 7. ročník konferencie, ktorá je spojená s workshopom k novej stavebnej legislatíve.