Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

Rozhovor YEME: Bioodpad sa snažíme v čo najväčšej miere eliminovať. Chceme ho čo najmenej vytvárať, pomáhať ním alebo ho zhodnocovať

Naším cieľom bolo uzatvoriť kruh, kedy vzniknutý bioodpad a biodegradovateľné obaly dokážeme spracovať na kompost, ktorý bude následne smerovať k našim zákazníkom, hovorí Dagmar Skalníková z YEME.

YEME

Foto: CMT Group

Separovanie odpadu a zodpovedné nakladanie s bioodpadom bolo od začiatku fungovania pre YEME samozrejmosťou. Nadšenie z témy ochrany životného prostredia priviedlo dynamický tím zanietených profesionálov k založeniu vlastného ZeroWaste Centra.

Na YEME je mimoriadne sympatické a inšpiratívne, že po trojročnej skúsenosti dokázali racionálne vyhodnotiť, že efektívnejšou a ekonomickejšou cestou bude odpadové hospodárstvo outsourcovať. Za partnera si opätovne vybrali rovnako mladý dynamický tím z CMT Group, ktorý sa zberom a spracovaním bioodpadu na Slovensku zaoberá vyše 10 rokov.

Týmto rozhodnutím od konca minulého roka dokážu zabezpečiť odborné zhodnotenie YEME bioodpadu nielen na kompost, ale rovnako na plyn, teplo či elektrickú energiu.

„Myšlienka celého YEME je predávať kvalitné potraviny. Dostať ich na pulty čo najčerstvejšie, aby si ich naši zákazníci mohli kúpiť a spotrebovať v čo najzdravšom stave. Cesta sa pre nás však nekončí tým, že potravinu predáme a dostaneme domov k zákazníkom, ale rovnaký dôraz prikladáme aj tomu, v akom obale si zákazník naše potraviny kúpi a kde napokon daný obal skončí,“ vysvetľuje Dagmar Skalníková, Vzťahy s verejnosťou a Komunikácia, YEME.

Foto: CMT

Marek Janda, Executive Director z CMT Group sa rozprával s Alenou Szabovou, riaditeľkou Centrálnej výroby a Dagmar Skalníkovou z oddelenia Vzťahov s verejnosťou a komunikácie YEME.

Marek Janda: Ako ste doposiaľ v YEME riešili otázku odpadu a predovšetkým kuchynského odpadu?

Dagmar Skalníková: Naprieč všetkými prevádzkami dokážeme zrecyklovať vyše 80% nami vyprodukovaného odpadu. Zároveň všetko, čo má biologický základ, sme v YEME separovali hneď od úplného začiatku.

Keďže jedným zo základných pilierov alebo hodnôt našej spoločnosti je ochrana životného prostredia, recyklácia a zodpovedný prístup k obalom a odpadom všeobecne, bol pre nás od začiatku samozrejmosťou. Úplný základ u nás tvorí nastavenie, že odpad sa snažíme čo v najmenšej miere vytvárať a tak ho eliminovať, pomáhať ním alebo ho odborne zhodnocovať.

Opierame sa pri tom o tri piliere:

  1. Snažíme sa objednávať rozumne. Pomocou systému umelej inteligencie AURORA pracujeme s dátami a sledujeme nákupné správanie zákazníkov, čo nám zásadne pomáha tvoriť čo najmenej odpadu.
  2. Pomáhame–denne rozdáme prevažnú časť čerstvých nepredaných
    potravín či potravín končiacim záruka rôznym charitatívnym organizáciám. Takto
    podporíme ľudí bez domova, sociálne slabšie rodiny, znevýhodnené skupiny
    obyvateľstva, a ďalších.
  3. V neposlednom rade je to spolupráca s odborníkom, ktorý dokáže náš bioodpad odborne spracovať a zhodnotiť. Od konca minulého roka je naším partnerom pre túto oblasť, konkrétne oblasť bioodpadu spoločnosť CMT Group.

Foto: CMT

Marek Janda: V YEME nielen predávate potraviny od rôznych lokálnych a zahraničných dodávateľov, no rovnako produkujete vlastné potraviny. Ako pristupujete k baleniu týchto produktov? Je to dnes už oblasť rovnako dôležitá ako kvalita a chuť samotnej potraviny?

Dagmar Skalníková: Pokiaľ chceme zákazníkovi predať kvalitnú potravinu, nestačí dbať len na to, či je ozaj kvalitná a chutná, ale musí byť aj čo najekologickejšie zabalená. Všetky pekárenské výrobky, ovocie, zelenina sú bez obalu. Zákazníci majú možnosť, v prípade záujmu, použiť už takmer päť rokov na tieto produkty papierový sáčok. V rámci našej centrálnej výroby sme tiež už pred niekoľkými rokmi zaviedli biodegradovateľné obaly. To znamená, že samotný obal je rastlinného pôvodu a je ho možné odhodiť priamo do bioodpadu. Balíme tak naše YEME smoothies, šaláty či dezerty.

Dbáme na to, aby naše obaly boli „na mieru“, aby balenie pre individuálnu spotrebu alebo štvorčlennú rodinu zodpovedalo reálnej spotrebe a potrebe a tým vzniklo minimum bioodpadu, ideálne žiaden. Čo sa týka dodávateľov, mnohí z nich k nám vozia svoje produkty v nádobách, vo vratných obaloch (napríklad múka). Naše komerčné oddelenie intenzívne pracuje na tom, aby sme v dodávateľskom procese obaly eliminovali čo najviac.

Foto: CMT

Marek Janda: Prečo ste sa pre spoluprácu v oblasti kuchynského odpadu-odpadového hospodárstva rozhodli pre spoločnosť CMT Group? Čo Vás presvedčilo? Prečo v YEME zvíťazila cesta outsourcu riešenia danej oblasti so špecialistom?

Dagmar Skalníková: Naším cieľom bolo uzatvoriť kruh (kolobeh prírody), kedy vzniknutý bioodpad a biodegradovateľné obaly dokážeme spracovať na kompost, ktorý bude následne smerovať k našim zákazníkom.

Myšlienkovo sme sa v tejto oblasti a téme posúvali ďalej a ďalej, čo nás v roku 2019 priviedlo k zriadeniu vlastného ZeroWaste Centra, do ktorého sme každý deň vlastnými smetiarskymi autami zvážali vytriedený odpad zo všetkých našich prevádzok a ďalej pokračovali v triedení a recyklácii.

YEME ZeroWaste Centrum disponovalo aj vlastným lisom na drevo, no hlavným cieľom bolo spracovanie bioodpadu na kompost. V priebehu roka 2022 sme sa dopracovali do bodu, kedy sme reálne kompost balili a rozdávali našim zákazníkom a partnerom, avšak prvý zásadný problém nastal v nutnosti týždenného či každodenného testovania balíčkov kompostu. Zároveň prevádzka lisov, ich spoľahlivosť a aktuálna situácia s cenami energií nás prinútili prehodnotiť realizáciu vlastného ZeroWaste Centra. Firma nemôže na snahu byť čo najekologickejší doplácať ekonomicky, pretože by sa to automaticky prejavilo v jej fungovaní, čo pre nás nie je cesta.

Alena Szabová: Zároveň sme si uvedomili, že bioodpad je okrem premeny na kompost možné spracovať a zhodnotiť aj lepšie. To je priestor pre nášho vybraného partnera CMT Group. Začína to samotnou logistikou, keďže firma CMT Group, ktorá na trhu pôsobí vyše 10 rokov, disponuje prepracovanou sieťou a systémom zberu, dokáže maximálne vyťažiť svoje autá a celkovo zvládnuť efektivitu logistiky pri podstatne menšej stope CO2.

Ďalej tu vstupuje systematická technická stránka zberu, keďže CMT zbiera bioodpad v tisíckach ton ročne aj mesačne. V neposlednom rade CMT náš bioodpad nemení iba na kompost, ale prostredníctvom bioplynových staníc ho premieňa na plyn a teplo, vznikajúce pri transformácii na elektrickú energiu. Takže krok smerovať bioodpad YEME do bioplynových staníc v spolupráci s CMT, je oveľa efektnejší, zodpovednejší a rozumnejší, než len vo veľkom tvoriť samotný kompost.


O YEME

Koncept plnochutných potravín YEME prináša kvalitné a poctivé potraviny v piatich predajniach v Bratislave a v novootvorenej prevádzke v Nitre. Vo svojom najväčšom koncepte na Tomášikovej ulici ponúka vyše 10 000 produktov.

O spoločnosti CMT.sk

Za necelých 10 rokov sme na slovenskom trhu obslúžili viac než 10 000 zákazníkov – reštauračných a iných zariadení. Vyzbierali sme kuchynský odpad a použitý olej od 250 000 obyvateľov a rozmiestnili vyše 35 000 zberných nádob naprieč celým Slovenskom.

Okrem zberu sa špecializujeme aj na profesionálne a zodpovedné spracovanie odpadov. Na energiu premeníme viac ako 10 000 ton kuchynského odpadu ročne a na palivo dokážeme zhodnotiť 6 000 ton použitého kuchynského oleja. Sme jediný servis odpadov v CEE regióne, ktorý na objednávku odvezie odpad do 24 hodín, z ktorejkoľvek časti Slovenska.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Všetko nie je „zelené“ a „eko“ naozaj ekologické. Dajte si pozor na greenwashing

Všetko nie je „zelené“ a „eko“ naozaj ekologické. Dajte si pozor na greenwashing

Rastúci počet „zelených“ označení na obaloch bez porovnávacích údajov býva nielen neprehľadný, ale často aj zavádzajúci. OZV ENVI - PAK a upozorňuje na to, ako sa nepodloženým označeniam vyhnúť.

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v apríli 2024

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v apríli 2024

Aké evidenčné a ohlasovacie povinnosti v oblasti odpadov treba splniť v apríli 2024? Tu je náš tradičný mesačný prehľad.

Základom sú kontajnery a váha. Ako vybaviť zberný dvor a vybrať techniku

Základom sú kontajnery a váha. Ako vybaviť zberný dvor a vybrať techniku

Vo vybavení by nemal chýbať ani lis, ktorý zmenší objem odpadu. Myslieť treba aj na špeciálne nádoby a záchytné vane pre nebezpečné látky.