Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

OLO opäť otvára zberný dvor v Rači. Poslúži pre tri mestské časti

Zberný dvor bude otvorený tri dni v týždni. Tu sú podrobnosti.

zberný dvor

Foto: OLO

Bratislavský mestský podnik Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO) po zimnej prestávke opäť spúšťa prevádzku zberného dvoru v Rači. Zariadenie po prvýkrát v tomto roku otvorí svoje brány v sobotu 15. apríla.

Podobne ako vlani bude v prevádzke do konca novembra. Podľa údajov OLO za vlaňajšok prevádzku v minulom roku navštívilo celkovo takmer 3 500 návštevníkov, ktorí na zberný dvor priniesli vyše 367 ton odpadu. 

Zberný dvor sa nachádza na ulici Pri Šajbách 1. Je určený pre obyvateľov mestských častí Rača, Nové Mesto a Vajnory. Podmienkou vstupu je preukázanie trvalého alebo prechodného pobytu, prípadne preukázanie vlastníctva alebo nájmu záhrady v týchto mestských častiach.

„Zberný dvor bude otvorený tri dni v týždni, a to v utorok a vo štvrtok od 11.00 do 18.00 h a v sobotu od 8.00 do 15.00 h, s výnimkou štátnych sviatkov,“ informuje OLO na svojom webovom sídle

Čo zberný dvor prijíma?

Zberný dvor je určený pre pôvodcov odpadu, fyzické osoby a nepodnikateľov, ktorí sú zapojení do systému množstvového zberu komunálneho odpadu v?Bratislave. Do prevádzky je možný s vozidlom do 3,5 t, ako aj s prívesným vozíkom do objemu 1 m3.

Za jeden kalendárny rok môže obyvateľ na zberný dvor priviesť a bezplatne odovzdať objemný odpad v množstve max. 150 kg na osobu. Okrem toho tu je tiež možné odovzdať maximálne tri vrecia bioodpadu zo záhrad a zelene za týždeň a roztriedený odpad ako papier, lepenka, sklo a plasty. 

Odovzdanie drobného stavebného odpadu je spoplatnené na základe VZN č. 12/2021 poplatkom 0,078 eur / kg. Poplatok sa uhrádza magistrátu.

Zložky komunálneho odpadu, ktoré je možné uložiť na zberný dvor rača Rača:

  • 20 03 07 – objemný odpad – max. 150 kg/osoba/rok,
  • 20 02 01 – biologicky rozložiteľný odpad – max 3 vrecia/osoba/týždeň,
  • 20 03 08 – drobný stavebný odpad,
  • 20 01 01 – papier a lepenka,
  • 20 01 02 – sklo,
  • 20 01 39 – plasty,
  • 20 01 25 – jedlé oleje a tuky

Splnenie spomínaných podmienok treba preukázať nasledovne:

  • identifikačným dokladom preukazujúcim trvalý alebo prechodný pobyt v Mestskej časti Bratislava – Rača, Nové Mesto a Vajnory,
  • dokladom preukazujúcim zapojenie sa do systému množstvového zberu nie starším ako 12 mesiacov. Za takýto doklad sa považuje, v prípade obyvateľa bytu v bytovom dome, výmer mesačného predpisu zálohových platieb od správcovskej spoločnosti a v prípade individuálneho producenta, doklad o zaplatení poplatku za komunálne odpady (poštová poukážka alebo faktúra a výpis z účtu o jej úhrade).

Ďalší zberný dvor je na Ivanskej ceste

Okrem zberného dvora v Rači OLO prevádzkuje aj zberný dvor na adrese Stará Ivanská cesta 2. Táto prevádzka slúži všetkým obyvateľom Bratislavy, a to počas celého roka.

„Práve na tomto mieste je možné uložiť najviac druhov odpadov v hlavnom meste. Všetky druhy odpadov sú pravidelne odvážané na ďalšie zhodnotenie alebo ekologické zneškodnenie,“ doplnil mestský podnik.


OLO je komunikačným partnerom denníka Odpady-portal.sk.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Zdraží sa energetické zhodnocovanie odpadu. Do ETS chce pristúpiť aj Spojené kráľovstvo

Zdraží sa energetické zhodnocovanie odpadu. Do ETS chce pristúpiť aj Spojené kráľovstvo

Konzultácie k zámeru pripojiť sa do ETS potrvajú do začiatku augusta.

Prevzali ďalšieho hráča v odpadoch. Skupina KOSIT sa rozrastá o novú firmu

Prevzali ďalšieho hráča v odpadoch. Skupina KOSIT sa rozrastá o novú firmu

Najnovšou akvizíciou KOSIT-u je firma s miliónovými obratmi. Na trhu je už takmer 25 rokov.

Až polovicu vyhodených potravín by sme mohli ušetriť. Ponúkajú sa dve riešenia

Až polovicu vyhodených potravín by sme mohli ušetriť. Ponúkajú sa dve riešenia

Zabezpečenie kontinuálneho chladenia by mohlo ročne zachrániť 620 miliónov ton potravín a znížiť emisie z potravinového odpadu o viac ako 40 %. Podobné výsledky sa však dajú docieliť aj skrátením dodávateľských reťazcov.

X
X
X
X