NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Menia odvozy kuchynského odpadu v Bratislave, dôvodom je požiadavka VZN

Minimálne požiadavky na frekvenciu odvozu bioodpadu z domácností určuje vyhláška envirorezortu.

bioodpad

Foto: Odpady-portal.sk

Od pondelka 27. februára sa v Bratislave začína s odvozom kuchynského bioodpadu dvakrát za týždeň. V rámci optimalizácie zároveň vo vybraných mestských častiach menia aj odvozové dni.

O novinkách informoval mestský podnik Odvoz a likvidácia odpadu (OLO). Na ohlásené zmeny sme sa pozreli bližšie.

V článku sa dozviete:

  • koľko kuchynského bioodpadu sa v Bratislave zatiaľ vyzbieralo,
  • ako často sa vyvážal kuchynský bioodpad v Bratislave doposiaľ,
  • prečo OLO pristupuje k zmene a ako s tým súvisí mestské VZN,
  • prečo OLO mení odvozové dni. 

Vyzbieraný odpad smeruje do kompostárne

Od zavedenia projektu v októbri 2021 do konca januára 2023 sa podľa údajov OLO podarilo vyzbierať viac ako 5 000 ton kuchynského bioodpadu. Ku koncu novembra minulého roka to bolo 3 600 ton a koncom septembra 2022 OLO hlásilo 2 000 ton.

„Ďakujeme všetkým Bratislavčankám a Bratislavčanom, ktorí sa zapájajú do zberu kuchynského bioodpadu a pomáhajú tak premeniť zvyšky na substrát. Vďaka tomuto a iným projektom môžeme byť spoločne hrdí, že sa z Bratislavy stáva cirkulárne mesto, “ hovorí Ivan Sokáč, predseda predstavenstva OLO.

Do budúcnosti OLO plánuje vybudovať na zhodnocovanie kuchynského bioodpadu vlastnú kompostáreň, nateraz sa však musí spoliehať na externých spracovateľov. Od augusta 2022 je koncovým zariadením na spracovanie kuchynského bioodpadu z Bratislavy je kompostáreň Zdroje Zeme pri Šali.

Zvýšia frekvenciu odvozov

Novinkou od budúceho pondelka, 27. februára, bude, že OLO začne kuchynský bioodpad odvážať dvakrát za týždeň. Ide o sezónnu zmenu intervalu odvozov. Interval odvozov sa mení sezónne, a to dvakrát ročne na základe všeobecne záväzného nariadenia (VZN) č. 12/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

„Minimálna frekvencia odvozu je v prípade upravenej zbernej nádoby (min. rozsah úpravy – vetracie otvory na tele nádoby, systém vetrania na veku, mriežka oddeľujúca tekutú časť od pevnej časti na dne nádoby) v mesiacoch marec až november jedenkrát za 7 dní, v mesiacoch december až február jedenkrát za 14 dní; v prípade čiastočne upravenej nádoby (čiastočne upravená nádoba, ktorá nemá niečo z min. rozsahu) v mesiacoch marec až november dvakrát za 7 dní a v mesiacoch december až február jedenkrát za 7 dní,“ píše sa vo VZN.

Ako OLO informuje v tlačovej správe, zmena intervalu odvozov kuchynského bioodpadu z aktuálnych 1x na 2x za 7 dní prebehne v týždni od 27. februára 2023. V takomto intervale sa bude kuchynský bioodpad zbierať až do 2. decembra 2023, kedy sa frekvencia opäť opraví na 1x týždenne.

Minimálne požiadavky na frekvenciu odvozu bioodpadu z domácností určuje vyhláška MŽP SR č. 371/2015, a to v prílohe č. 10b. Tá hovorí o rôznych podmienkach v závislosti od typu používanej nádoby. Téme sme sa na Odpady-portal.sk podrobnejšie venovali pri zavádzaní tejto regulácie v roku 2021.

Menia odvozové dni

Pre optimalizáciu zvozov OLO zároveň vo vybraných mestských častiach mení aj odvozové dni. Zmena sa dotne približne 6 400 odvozových miest v Bratislave, okrem mestských častí Vajnory, Jarovce a Čunovo. Mestský podnik optimalizáciou cieli na zvýšenie vyťaženosti zberových vozidiel a zníženie uhlíkovej stopy.

„Obyvateľov rodinných domov, ktorých sa zmena týka, bude OLO informovať elektronicky - prostredníctvom SMS a e-mailu. O zmene bude informovať aj správcov bytových domov. Odvozové dni si môžu obyvatelia overiť na stránke OLO,“ hovorí Zuzana Balková, manažérka externej komunikácie OLO.

Súčasne platí, že do zberu sa ešte stále môžu zapojiť všetky domácnosti Bratislavy, ktoré to v minulom roku nestihli. „Ak si obyvatelia rodinných či bytových domov v Bratislave nestihli prevziať nádoby a kompostovateľné vrecká na zber kuchynského bioodpadu, môžu tak urobiť aj v tomto roku,“ informuje OLO.

Obyvatelia bytových domov si môžu prevziať balíček na Zákazníckom centre OLO na Ivanskej cesta. Obyvatelia rodinných domov zas môžu kontaktovať Zákaznícke centrum OLO, v ktorom dohodnú ďalší postup pri preberaní nádob a kompostovateľných vreciek na kuchynský bioodpad. 

„Doposiaľ zapojené domácnosti, ktoré už vyčerpali kompostovateľné vrecká zo štartovacieho balíčka, si môžu ďalšie opätovne vyzdvihnúť v centrále OLO na Ivanskej ceste 22, a to už od 1. marca 2023. Snahou OLO je zvýšiť komfort obyvateľov a priblížiť distribúciu kompostovateľných vreciek bližšie k nim. O ďalších spôsoboch distribúcie kompostovateľných vreciek aktuálne prebieha s mestskými časťami diskusia,“ uzatvára OLO.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Zálohovanie obalov sa neoplatí, tvrdí české ministerstvo

Zálohovanie obalov sa neoplatí, tvrdí české ministerstvo

Zavedenie zálohovania môže ohroziť zavedený systém triedenia obalov aj podľa štúdie Centra ekonomických a trhových analýz.

Ako sa darí firmám v odpadoch? Tri najziskovejšie podniky ukázali výsledky za rok 2023

Ako sa darí firmám v odpadoch? Tri najziskovejšie podniky ukázali výsledky za rok 2023

Traja najziskovejší hráči v slovenskom odpadovom hospodárstve vlani dosiahli tržby viac ako 130 miliónov eur.

Prečo Švajčiarsko nie je najlepšie v recyklácii odpadu? Problém je v koncovke

Prečo Švajčiarsko nie je najlepšie v recyklácii odpadu? Problém je v koncovke

Švajčiarsko má jednu z najvyšších mier recyklácie komunálneho odpadu v Európe, aspoň pokiaľ ide o hliník a sklo. Väčšina plastov sa však spaľuje. Cieľom novej iniciatívy je tento trend zvrátiť.