Pozvánka na seminár: Environmentalista komplexne - ako sa orientovať vo firme | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Pozvánka na seminár: Environmentalista komplexne - ako sa orientovať vo firme

Seminár s tematikou životného prostredia je „malou školou“ pre environmentalistu a zároveň návodom – ako sa orientovať vo firme.

Pozvánka na seminár: Environmentalista komplexne  - ako sa orientovať vo firmeA KOMPLEXNE

Ilustračné foto: Photodune

Seminár je určený pre zamestnancov, ktorí sú poverení riadením tejto rozsiahlej agendy, manuálom pre environmentalistov začiatočníkov ako začať a nestratiť sa, čiže pre každého, kto si chce urobiť poriadok v agende a nájsť spoločne na stretnutí súvislosti vo všetkých oblastiach životného prostredia naprieč celou agendou.

Zároveň je vhodný pre ľudí, ktorí sa agende venujú dlhšie a potrebujú si agendu nestranným pohľadom „prekopať“ a odstrániť stereotypy v činnosti. Seminár bude komplexný, s návodmi a riešeniami konkrétnych problémov z praxe.

Odborný program je orientovaný na prehľad požiadaviek a hlavných legislatívnych povinností z oblasti životného prostredia v kontexte praxe. Na seminári poskytneme základné praktické návody ako sa „nestratiť“ v záplave zákonov a povinností vo firme.


Termín a miesto konania

  • 23. mája 2023 /utorok/
  • Vzdelávacie stredisko BE-SOFT a.s., Astrová 2/A, Bratislava-Ružinov

Prezentácia : utorok 23.05.2023 od 8.30 do 9.00 hod.

Odborný program: 

9.00 - 10.30 h.
Ako sa zorientovať vo firme – prvé kroky

10.45 - 12.00 h.

  • Zákon o odpadoch a súvisiaca legislatíva
  • Zákon o vodách a súvisiaca legislatíva
  • Zákon o ovzduší a súvisiaca legislatíva
  • Základné právne požiadavky – súhlasy, rozhodnutia, odpady, vody, ovzdušie

12.00 - 12.30 h.
Prestávka

12.30 - 12.45 h.
Softvérové aplikácie pre oblasť životného prostredia

12.45 - 15.00 h.
Základné právne požiadavky – stavebné konanie, odpady, vody, ovzdušie + modelové situácie

15.00 - 15.30 h.
Diskusia a riešenie konkrétnych otázok


Lektorka

Mgr. Ing. Zuzana Balková sa venuje poradenstvu v oblasti životného prostredia, špecializuje sa na problematiku odpadového hospodárstva s bohatými skúsenosťami z auditov plnenia legislatívnych požiadaviek. Problematikou ŽP v priemyselných podnikoch sa zaoberá od roku 1998. „Stará sa“ o rubriku evidenčné a ohlasovacie povinnosti na webe Odpady-portal.sk. Od roku 2010 spracováva pre vydavateľstvo Wolters Kluwer pre časopis "Odpady" rubriku Otázky a odpovede. Seminár vedie interaktívnou formou prezentácie. Účastníkom poskytuje informácie ako sa orientovať vo firme, aké dokumenty sú súčasťou agendy, praktické návody, ako sa "nestratiť" a usmernenie odkiaľ a ako vlastne začať.


Účastník seminára získa počas jedného dňa balík aktuálnych a praktických informácií s tematikou životného prostredia, ktoré mu pomôžu a dozvie sa veľa noviniek.

Účastnícky poplatok: 190 € bez DPH; 228 € s DPH (20%)

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu termínu.

Kontaktné osoby:

  • PhDr. Slávka Šamudovská, tel. 0911 650 749 samudovska@besoft.sk
  • PhDr. Ingrid Kuzmínová, tel. 0911 650 883 kuzminova@besoft.sk

Pozvánku aj s podrobnejšími informáciami si môžete stiahnuť tu.

Záväznú prihlášku si môžete stiahnuť a vyplniť priamo z internetovej stránky školiteľa. V prihláške sa nachádzajú aj podrobné informácie o školení, platbe a všeobecné obchodné podmienky.

Zdroj: BE-SOFT


Mohlo by vás zaujímať

Je to utópia s množstvom nepresností a chýb, reaguje Zväz odpadového priemyslu na štúdiu IEP

Je to utópia s množstvom nepresností a chýb, reaguje Zväz odpadového priemyslu na štúdiu IEP

Podľa záverov štúdie treba ignorovať európske trendy technologickej modernizácie a naďalej plniť skládky cez MBÚ linky, aby sme na smetisku ostali čo najdlhšie, tvrdí ZOP.

Pozvánka na konferenciu: ENVIROMANAGEMENT 2023 (aktualizovaná)

Pozvánka na konferenciu: ENVIROMANAGEMENT 2023 (aktualizovaná)

Trinásty ročník medzinárodnej odbornej konferencie sa uskutoční na začiatku októbra vo Vysokých Tatrách.

Pozvánka na konferenciu: Odpady a životné prostredie 2023

Pozvánka na konferenciu: Odpady a životné prostredie 2023

Prvý ročník odbornej konferencie organizátora Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH) sa bude konať v polovici novembra v Bratislave.