NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Spotrebitelia menia pohľad na obaly. Všímajú si najmä recyklovateľnosť, ukázal prieskum

Aktuálny prieskum organizácie zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK potvrdil, že spotrebitelia si pri nákupoch začínajú viac všímať ekologické parametre obalov.

Meníme svoj pohľad na obaly, všímame si najmä to, či sú recyklovateľné

Foto: Depositphotos

V konečnom dôsledku je však cena pri nákupnom rozhodovaní stále oveľa dôležitejšia ako obal vyrobený z ekologického alebo recyklovateľného materiálu.

Väčšina produktov každodennej spotreby sa predáva zabalená – či už sú to potraviny, kozmetika alebo produkty, ktoré využívame v domácnosti. Niektorí spotrebitelia ale začínajú pri nakupovaní klásť dôraz už aj na samotné balenie výrobkov.

Z výsledkov prieskumu OZV ENVI - PAK, ktorý sa realizoval na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov, vyplýva, že ľudia si pri nakupovaní všímajú najmä to, či je obal možné opätovne použiť alebo či je z recyklovateľného materiálu. Zhodne to tvrdí 43 %. Ostatné atribúty, ako napríklad kvalita použitého obalového materiálu alebo to, či je obal vizuálne pekný, nie sú pre ľudí až tak dôležité.

„Aj my pozorujeme, že sa spotrebitelia začínajú viac zaujímať o to, ako sú výrobky, ktoré nakupujú, balené. Chcú vedieť, ktoré obaly sú recyklovateľné a ktoré nie, a čoraz častejšie uprednostňujú tie produkty, ktoré sú zabalené v obaloch šetrných k životnému prostrediu. Dokonca sa nájdu už aj takí, ktorí by boli ochotní zaplatiť vyššiu cenu za produkty v recyklovateľných obaloch,“ vysvetľuje Katarína Kretter, riaditeľka komunikácie OZV ENVI - PAK.

Menej obalu = menej odpadu

Na druhej strane sú podľa Slovákov a Sloveniek niektoré produkty zbytočne balené do veľkého množstva obalov. Štyri pätiny (78 %) ľudí by na produktoch uvítali menej obalového materiálu a 70 % by preferovalo možnosť nákupu bezobalových výrobkov. Aj takéto spôsoby prispievajú k tomu, aby sme predchádzali vzniku veľkého množstva odpadu.

Keď sa ale máme rozhodnúť medzi cenou a ekologickým obalom, tak vtedy vyhráva cena. Pre štyri pätiny (79 %) ľudí je pri nakupovaní cena produktu ešte stále dôležitejšia a rozhodujúcejšia ako obal vyrobený z ekologického alebo recyklovateľného materiálu.

Nerecyklovateľné obaly budú drahšie

Už aj výrobcom by malo záležať na tom, do akých obalov balia svoje výrobky. Čoskoro vstúpi do platnosti ekomodulácia, ktorá bude výrobcov motivovať k tomu, aby na trh uvádzali udržateľnejšie a ľahšie recyklovateľné obaly.

„Ekomodulácia je jednou z najdôležitejších odpadových tém tohto roka. Už v budúcom roku budú výrobcovia odvádzať za recyklovateľné obaly nižšie recyklačné poplatky ako za obaly, ktoré budú vyrobené z nerecyklovateľných materiálov,“ dopĺňa Katarína Kretter.

Názory obyvateľov potvrdzujú, že zavedenie ekomodulácie je krok správnym smerom. Až 88 % ľudí súhlasí s tým, aby boli výrobcovia motivovaní k využívaniu recyklovateľných obalov. Podľa troch pätín (60 %) by aj samotným výrobcom malo záležať na tom, aby bol ich výrobok zabalený v ekologickom alebo recyklovateľnom obale a viac ako polovica ľudí (55 %) si myslí, že nerecyklovateľné obaly by mali byť drahšie.

Metodológia prieskumu

Online prieskum bol realizovaný v januári 2023 na vzorke 1000 respondentov. Vzorka je reprezentatívna pre populáciu Slovenska vo veku 18+ z hľadiska veku, pohlavia, vzdelania, veľkosti miesta bydliska a kraja. Zber dát realizovala prieskumná agentúra MNForce.

O organizácii

OZV ENVI - PAK je organizácia zodpovednosti výrobcov podľa zákona o odpadoch. Bola prvou oprávnenou organizáciou na Slovensku. Pomáha s plnením povinností výrobcov obalov a neobalových výrobkoch podľa zákona o odpadoch. Zabezpečuje triedený zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov, ich zhodnocovanie a recykláciu.

ENVI - PAK riadia veľké medzinárodné spoločnosti, ktoré prenášajú svoju expertízu o fungovaní odpadového hospodárstva z iných trhov aj na Slovensko. Je pre ne dôležitá transparentnosť a predvídateľnosť podnikateľského prostredia, za ktorú sa OZV ENVI - PAK zasadzuje.

Zdroj: www.envipak.skwww.triedime.skwww.zodpovednaspolocnost.skwww.vezmisi.ma


OZV ENVI - PAK je komunikačným partnerom denníka Odpady-portal.sk.Mohlo by vás zaujímať

Trišesťšestka končí. Ministerstvo vydalo po prieťahoch novú evidenčnú vyhlášku

Trišesťšestka končí. Ministerstvo vydalo po prieťahoch novú evidenčnú vyhlášku

Na nový spôsob vykazovania a evidencie odpadov sa musia firmy aj samosprávy pripraviť od 1. januára 2026.

Testujeme povinnú úpravu odpadov. Chceme byť pripravení, hovorí šéf odpadovej spoločnosti

Testujeme povinnú úpravu odpadov. Chceme byť pripravení, hovorí šéf odpadovej spoločnosti

V Marius Pedersen finalizujú budovanie technológií na úpravu odpadov pred skládkovaním. Oliver Šujan priblížil proces prípravy na novú povinnosť pri nakladaní s odpadom.

Envirofond rozdelí samosprávam príspevky za kuchynský odpad. Musia preukázať, že ho zhodnotili

Envirofond rozdelí samosprávam príspevky za kuchynský odpad. Musia preukázať, že ho zhodnotili

Veľké mestá takto môžu zinkasovať stovky tisíc eur. O príspevok však musia sami požiadať.