Eversheds Sutherland
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Pozvánka na webinár: Praktický výklad aktuálnej legislatívy...

Spoločnosť Inisoft pozýva na 3. ročník webinára "Praktický výklad aktuálnej legislatívy pre prevádzkovateľov zariadení na zber, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov".

Pozvánka na webinár: Praktický výklad aktuálnej legislatívy...

Ilustračné foto: Pixabay

Tretí ročník odborného online školenia je špeciálne určený pre zástupcov spoločností, ktoré nakladajú s odpadmi - zberové spoločnosti, technické služby, prevádzkovatelia zariadení na zhodnotenie, resp. zneškodnenie odpadu a pod.

Podujatie je zamerané na výklad aktuálnej legislatívy s dôrazom na objasnenie povinností nakladateľov s odpadmi.

Súčasťou webinára bude diskusia a aj praktická ukážka plnenia evidenčných povinností v elektronickej podobe.


Termín a miesto konania:

 • 5. októbra 2023 /štvrtok/ o 9.00 hod.
 • On-line podujatie

Odborný garant: Ing. Peter Gallovič, expert na oblasť odpadového hospodárstva SR.

Témy webinára:

 • Prevádzkujete zariadenia na zber odpadov, zberné dvory, zariadenia na zhodnotenie odpadov (napr. recykláciou, lisovaním, drvením alebo kompostovaním) alebo ste prevádzkovateľom zariadenia na zneškodňovanie?
 • Viete, aké povinnosti sa zo zákona o odpadoch a jeho vykonávacích vyhlášok pre Vás zmenili alebo sa zmenia v dohľadnom čase?
 • Vyplývajú vám povinnosti z aktuálne platných predpisov voči OZV alebo MŽP SR a neviete ich uchopiť? Dotýka sa Vás nové nariadenie o batériách a odpadových batériách?

Obsah školenia:

 • odborná prednáška o aktuálnej legislatíve a jej dopadoch na prax,
 • možnosť konzultácie s lektorom,
 • diskusia medzi účastníkmi,
 • ukážka prác v softvéri ENVITA s praktickými príkladmi elektronickej evidencie
 • informácie o pripravovanom centrálnom informačnom systéme odpadového hospodárstva (ISOH)

Organizátor ponúka jedinečnú možnosť zaslania otázok v predstihu, ktoré budú zahrnuté do programu, najneskôr do 30.09.2023.

 • Kontakt na organizátora: obchod@inisoft.sk alebo tel. + 421 (0) 221 028 111 a 0910 906 220.
 • Účastnícky poplatok je 99 EUR (bez DPH).
 • Prihlášku na školenie nájdete tu.

Spoločnosť Inisoft je komunikačným partnerom denníka Odpady-portal.sk.Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na konferenciu: Odpady a životné prostredie 2024

Pozvánka na konferenciu: Odpady a životné prostredie 2024

Druhý ročník odbornej konferencie organizátora Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH) sa bude konať na začiatku novembra v Bratislave.

Eversheds Sutherland Slovensko posilňuje. Bratislavská kancelária má nové equity partnerky

Eversheds Sutherland Slovensko posilňuje. Bratislavská kancelária má nové equity partnerky

Novými equity partnerkami bratislavskej kancelárie Eversheds Sutherland sa stali Annamária Tóthová, Jana Sapáková a Petra Hager.

Viečka z fliaš od nápojov už len tak ľahko neodstránite. Výrobcova dostali povinnosť

Viečka z fliaš od nápojov už len tak ľahko neodstránite. Výrobcova dostali povinnosť

Viečka sú v rámci recyklácie hodnotným materiálom, vysvetľuje Katarína Kretter z OZV ENVI - PAK.

X
X
X
X