Webinár "Praktický výklad aktuálnej legislatívy pre prevádzkovateľov zariadení na zber, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov" | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Pozvánka na webinár: Praktický výklad aktuálnej legislatívy...

Spoločnosť Inisoft pozýva na 3. ročník webinára "Praktický výklad aktuálnej legislatívy pre prevádzkovateľov zariadení na zber, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov".

Pozvánka na webinár: Praktický výklad aktuálnej legislatívy...

Ilustračné foto: Pixabay

Tretí ročník odborného online školenia je špeciálne určený pre zástupcov spoločností, ktoré nakladajú s odpadmi - zberové spoločnosti, technické služby, prevádzkovatelia zariadení na zhodnotenie, resp. zneškodnenie odpadu a pod.

Podujatie je zamerané na výklad aktuálnej legislatívy s dôrazom na objasnenie povinností nakladateľov s odpadmi.

Súčasťou webinára bude diskusia a aj praktická ukážka plnenia evidenčných povinností v elektronickej podobe.


Termín a miesto konania:

 • 5. októbra 2023 /štvrtok/ o 9.00 hod.
 • On-line podujatie

Odborný garant: Ing. Peter Gallovič, expert na oblasť odpadového hospodárstva SR.

Témy webinára:

 • Prevádzkujete zariadenia na zber odpadov, zberné dvory, zariadenia na zhodnotenie odpadov (napr. recykláciou, lisovaním, drvením alebo kompostovaním) alebo ste prevádzkovateľom zariadenia na zneškodňovanie?
 • Viete, aké povinnosti sa zo zákona o odpadoch a jeho vykonávacích vyhlášok pre Vás zmenili alebo sa zmenia v dohľadnom čase?
 • Vyplývajú vám povinnosti z aktuálne platných predpisov voči OZV alebo MŽP SR a neviete ich uchopiť? Dotýka sa Vás nové nariadenie o batériách a odpadových batériách?

Obsah školenia:

 • odborná prednáška o aktuálnej legislatíve a jej dopadoch na prax,
 • možnosť konzultácie s lektorom,
 • diskusia medzi účastníkmi,
 • ukážka prác v softvéri ENVITA s praktickými príkladmi elektronickej evidencie
 • informácie o pripravovanom centrálnom informačnom systéme odpadového hospodárstva (ISOH)

Organizátor ponúka jedinečnú možnosť zaslania otázok v predstihu, ktoré budú zahrnuté do programu, najneskôr do 30.09.2023.

 • Kontakt na organizátora: obchod@inisoft.sk alebo tel. + 421 (0) 221 028 111 a 0910 906 220.
 • Účastnícky poplatok je 99 EUR (bez DPH).
 • Prihlášku na školenie nájdete tu.

Spoločnosť Inisoft je komunikačným partnerom denníka Odpady-portal.sk.Mohlo by vás zaujímať

Výrobcovia menia OZV. Ak sa zmenia ich trhové podiely, ovplyvní to aj mestá a obce

Výrobcovia menia OZV. Ak sa zmenia ich trhové podiely, ovplyvní to aj mestá a obce

Nevyžiadaná zmena OZV sa môže dotknúť aj tých samospráv, ktoré majú v triedenom zbere dobré výsledky.

Je to utópia s množstvom nepresností a chýb, reaguje Zväz odpadového priemyslu na štúdiu IEP

Je to utópia s množstvom nepresností a chýb, reaguje Zväz odpadového priemyslu na štúdiu IEP

Podľa záverov štúdie treba ignorovať európske trendy technologickej modernizácie a naďalej plniť skládky cez MBÚ linky, aby sme na smetisku ostali čo najdlhšie, tvrdí ZOP.

Pozvánka na konferenciu: ENVIROMANAGEMENT 2023 (aktualizovaná)

Pozvánka na konferenciu: ENVIROMANAGEMENT 2023 (aktualizovaná)

Trinásty ročník medzinárodnej odbornej konferencie sa uskutoční na začiatku októbra vo Vysokých Tatrách.