NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Pozvánka na konferenciu: Odpady a životné prostredie 2023 (aktualizovaná)

Prvý ročník odbornej konferencie organizátora Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH) sa bude konať v polovici novembra v Bratislave.

Pozvánka na konferenciu: Odpady a životné prostredie

Ilustračné foto: Pixabay

Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH) pozýva na konferenciu Odpady a životné prostredie 2023

Termín a miesto konaia

  • 14. novembra 2023 /utorok/
  • Hotel Double Tree by Hilton, Bratislava

Program konferencie:

09.00 h.
Otvorenie konferencie

I. BLOK | MŽP SR, príp. SIŽP

9.10 - 10.10 h.
A. Plánovane legislatívne zmeny na rok 2024/2025 | Mgr. Rastislav Zamboj, MŽP SR
B. Úprava odpadov z pohľadu MŽP SR | Mgr. Rastislav Zamboj, MŽP SR
C. Kontrolne mechanizmy na úseku odpadového hospodárstva | Annamária Tóthová, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária
D. Inovatívne riešenie evidencie úpravy odpadov | Miroslav Jakuš, INISOFT s.r.o.

10.10 - 10.20 h.
Diskusia

10.20 - 10.30 h.
Prestávka

II. BLOK | Úprava odpadov

10.30 - 11.30 h.
A. Úprava odpadov a jej dopady na samosprávy | Zuzana Čachová, Únia miest Slovenska
B. Úprava odpadov z pohľadu praxe | Ján Chovanec, Zväz odpadového priemyslu SR
C. Príklady úpravy odpadov v zahraničí | Petr Havelka, Česká asociace odpadového hospodářství

11.30 - 11.40 h.
Diskusia

11.45 - 12.45 h.
Obed

III. BLOK |  Rozšírená zodpovednosť výrobcov

13.00 - 14.00 h.
A. Skúsenosti s rozšírenou zodpovednosťou na Slovensku | Radomír Brtáň, Združenie miest a obcí Slovenska
B. Rozšírená zodpovednosť z pohľadu povinných osôb | Jana Blecherová, NESTLÉ CZ/SK
C. Rozšírená zodpovednosť a jej pozícia v budúcnosti | Katarína Kretter, ENVI-PAK, a.s.

14.00 - 14.10 h.
Diskusia

IV. BLOK | Nebezpečne odpady

14.10 - 15.10 h.
A. Nakladanie s nebezpečnými odpadmi v podmienkach Slovenska | Daniel Studený, DETOX s.r.o.
B. Aktuálne problémy s nakladaním s nebezpečnými odpadmi | Michaela Hletková Ploszeková, Zväz automobilového priemyslu SR
C. Návrhy na zlepšenie stavu nakladania s nebezpečným odpadom | Tomáš Hadzima, DILMUN SYSTEM, s.r.o.

15.10 - 15.20 h.
Diskusia

15.20 - 16.50 h.
V. BLOK | Diskusia k témam jednotlivých blokov  • Prihlasovanie na konferenciu je možné do 12.11.2023
  • Bližšie informácie, program a registráciu si môžete pozrieť tu.
  • Prihlášku na podujatie si môžete stiahnuť tu.

APOH je komunikačným partnerom denníka Odpady-portal.sk


Mohlo by vás zaujímať

ENVI - PAK zabezpečil vlani zhodnocovanie a recykláciu pre vyše 210 400 ton obalov a neobalov

ENVI - PAK zabezpečil vlani zhodnocovanie a recykláciu pre vyše 210 400 ton obalov a neobalov

Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) ENVI - PAK každoročne zodpovedne plní svoje povinnosti, a tak v súlade s platnou legislatívou v závere februára podala na Ministerstvo životného prostredia SR ohlásenia za rok 2023 ako najväčšia OZV na trhu.

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v marci 2024

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v marci 2024

Aké evidenčné a ohlasovacie povinnosti v oblasti odpadov treba splniť v marci 2024? Tu je náš tradičný mesačný prehľad.

Pozvánka na konferenciu: ODPADY 2024

Pozvánka na konferenciu: ODPADY 2024

Organizátor podujatia Ekos Plus pozýva na 12. ročník odbornej konferencie, ktorá sa uskutoční v druhej polovici júna v Žiline.