Pozvánka na konferenciu: Odpady a životné prostredie 2023 | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Pozvánka na konferenciu: Odpady a životné prostredie 2023

Prvý ročník odbornej konferencie organizátora Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH) sa bude konať v polovici novembra v Bratislave.

Pozvánka na konferenciu: Odpady a životné prostredie

Ilustračné foto: Pixabay

Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH) pozýva na konferenciu Odpady a životné prostredie 2023

Termín a miesto konaia

  • 14. novembra 2023 /utorok/
  • Hotel Double Tree by Hilton, Bratislava

Program konferencie:

09.00 h.
Otvorenie konferencie

I. BLOK | Legislatíva v odpadovom hospodárstve a pripravované povinnosti

9.10 - 10.10 h.
A. Plánovane legislatívne zmeny na rok 2024/2025 | MŽP SR
B. Úprava odpadov z pohľadu MŽP SR | MŽP SR
C. Kontrolne mechanizmy na úseku odpadového hospodárstva | Annamária Tóthová, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária

10.10 - 10.20 h.
Diskusia

10.20 - 10.30 h.
Prestávka

II. BLOK | Úprava odpadov

10.30 - 11.30 h.
A. Úprava odpadov a jej dopady na samosprávy | Zuzana Čachová, Únia miest Slovenska
B. Úprava odpadov z pohľadu praxe | Ján Chovanec, Zväz odpadového priemyslu
C. Príklady úpravy odpadov v zahraničí | Petr Havelka, Česká asociace odpadového hospodářství

11.30 - 11.40 h.
Diskusia

11.45 - 12.45 h.
Obed

III. BLOK |  Rozšírená zodpovednosť výrobcov

13.00 - 14.00 h.
A. Skúsenosti s rozšírenou zodpovednosťou na Slovensku | Radomír Brtáň, Združenie miest a obcí Slovenska
B. Rozšírená zodpovednosť z pohľadu povinných osôb | Jana Blecherová, NESTLÉ CZ/SK
C. Rozšírená zodpovednosť a jej pozícia v budúcnosti | Katarína Kretter, ENVI-PAK, a.s.

14.00 - 14.10 h.
Diskusia

IV. BLOK | Nebezpečne odpady

14.10 - 15.10 h.
A. Nakladanie s nebezpečnými odpadmi v podmienkach Slovenska | Daniel Studený, DETOX s.r.o.
B. Aktuálne problémy s nakladaním s nebezpečnými odpadmi | Michaela Hletková Ploszeková, Zväz automobilového priemyslu SR
C. Návrhy na zlepšenie stavu nakladania s nebezpečným odpadov | Tomáš Hadzima, DILMUN SYSTEM, s.r.o.

15.10 - 15.20 h.
Diskusia

15.20 - 16.50 h.
V. BLOK | Diskusia k témam jednotlivých blokov  • Výška účastníckeho poplatku je 118,80 s DPH €, ktorý je potrebné uhradiť do 14. októbra 2023.
  • Bližšie informácie, program a registráciu si môžete pozrieť tu.
  • Prihlášku na podujatie si môžete stiahnuť tu.

APOH je komunikačným partnerom denníka Odpady-portal.sk


Mohlo by vás zaujímať

Výrobcovia menia OZV. Ak sa zmenia ich trhové podiely, ovplyvní to aj mestá a obce

Výrobcovia menia OZV. Ak sa zmenia ich trhové podiely, ovplyvní to aj mestá a obce

Nevyžiadaná zmena OZV sa môže dotknúť aj tých samospráv, ktoré majú v triedenom zbere dobré výsledky.

Je to utópia s množstvom nepresností a chýb, reaguje Zväz odpadového priemyslu na štúdiu IEP

Je to utópia s množstvom nepresností a chýb, reaguje Zväz odpadového priemyslu na štúdiu IEP

Podľa záverov štúdie treba ignorovať európske trendy technologickej modernizácie a naďalej plniť skládky cez MBÚ linky, aby sme na smetisku ostali čo najdlhšie, tvrdí ZOP.

Pozvánka na konferenciu: ENVIROMANAGEMENT 2023 (aktualizovaná)

Pozvánka na konferenciu: ENVIROMANAGEMENT 2023 (aktualizovaná)

Trinásty ročník medzinárodnej odbornej konferencie sa uskutoční na začiatku októbra vo Vysokých Tatrách.