Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Ponúkajú spracovanie bioodpadu. Spoločnosť Zdroje Zeme má inovatívnu technológiu

Projekt Biograda prevádzkujú v Hornom Jatove na západnom Slovensku.

Biograda

Foto: Zdroje Zeme

Efektívna a inovatívna technológia spracovania bioodpadu, projekt Biograda, poskytuje rozsiahle služby zhodnotenia biologicky rozložiteľného odpadu (BRO) a kuchynského BRO samosprávam, obciam a podnikateľským subjektom, prípadne ďalším držiteľom alebo pôvodcom odpodov.

Technológia získala patent v 58 krajinách sveta, hľadá svoje uplatnenie aj na území Slovenska. Spoločnosť Zdroje Zeme a.s. ju prevádzkuje v bývalom 5ha brown-fielde v Hornom Jatove.

Projekt Biograda je v súlade s filozofiou cirkulárnej ekonomiky a predstavuje komplexné technologické riešenie určené pre spracovanie BRO, z ktorého sa získava emisne čistá energia a výsledkom ktorého je vytvorenie patentovaného pôdneho biouhlíkového regeneračného substrátu „Effeco by ZZ“ alebo výroba biouhlíka. Ten má v závislosti od jeho kvality široké uplatnenie v priemysle, nanotechnológii, stavebníctve a energetike. 

Foto: Zdroje Zeme

Aký biodpad spracovávame?

Prevádzka v Hornom Jatove disponuje rozhodnutiami a oprávneniami na zhodnocovanie desiatok katalógových čísel odpadov, ako aj odpadov, ktoré sú kategorizované ako vedľajšie živočíšne produkty stabilizované procesom hygienizácie.

Teší nás záujem partnerov, ktorí v pilotnom závode v Hornom Jatove odovzdávajú biodpad a podieľajú na rozvoji inovatívneho riešenia skutočnej cirkulárnej ekonomiky.

Ako sa spracúva bioodpad?

Spracovanie bioodpadu závisí od jeho druhu. Prijímame odpady, ako napríklad kuchynský BRO, prevažne vo veľkoobjemových kontajneroch.

V prípade prítomnosti VŽP KAT3 je odpad automaticky presmerovaný do vysokokapacitného zariadenia na hygienizačnú stabilizáciu a následne presmerovaný do kaskádovej fermentácie.

Po tomto procese sa z odpadu vyrába bioplyn, ktorého vyčistením sa získava biometán a CO2, ktoré sú využiteľné ako obnoviteľné zdroje zelenej energie a suroviny. Následne sa z vzniknutých pevných frakcií v tepelno-mechanickom procese vytvára pôdne aditívum, teda biouhlík a jeho finálny produkt – Effeco by ZZ.

Ako funguje pôdny regenerátor Effeco od ZZ?

Pôdny regenerátor Effeco slúži na obnovenie a ozdravenie pôdy. Biouhlík, ktorý je jeho hlavnou zložkou, má významný regeneračný potenciál.

Pridávané ďalšie prírodné výživové a technologické zložky zlepšujú jeho účinky. Effeco dokáže viazať CO2, vlhkosť a živiny v pôde, aktivovať rozvoj mikroorganizmov a bude sa podieľať na sekvestrácii uhlíka s možnosťou offsetu emisnej záťaže.

Koľko energie dokáže pilotný závod v Hornom Jatove vyprodukovať?

V plnej prevádzke bude závod produkovať 42 500 MWh energie ročne. Zachytený surový bioplyn vyprodukuje výrobu 3 810 000 m3 zeleného biometánu a 6 800 ton tekutého bioCO2 na priemyselné účely.

Kapacita spracovania bioodpadov v tomto závode bude do 100 000 ton ročne. Atraktívne podmienky spolupráce pri prijímaní odpadov,nám pomáhajú naplniť tento ambiciózny plán.

Aké sú plány do budúcnosti?

Technologické riešenie Biograda, ktorého gestorom je spoločnosť Zdroje Zeme a.s., má za cieľ presadiť sa v prvom rade v prostredí trhu EÚ. Produkcia bioodpadu má rastúci trend, požiadavky na emisne čistú („zelenú“) energiu sú stimulované legislatívou a cieľmi stanovenými v EU a potreba regenerácie pôdy je akútna takmer na celom svete.

Preto je naším zámerom rozšíriť toto inovatívne riešenie aj globálne. Jedným z cieľov je tiež naplniť požiadavky certifikovanej sekvestrácie uhlíka, ktorá je dnes základnou taktikou v boji proti klimatickým zmenám a obchodnou požiadavkou pri tvorbe uhlíkových kreditov.


PR článok spoločnosti Zdroje Zeme a.s.


Mohlo by vás zaujímať

Všetko nie je „zelené“ a „eko“ naozaj ekologické. Dajte si pozor na greenwashing

Všetko nie je „zelené“ a „eko“ naozaj ekologické. Dajte si pozor na greenwashing

Rastúci počet „zelených“ označení na obaloch bez porovnávacích údajov býva nielen neprehľadný, ale často aj zavádzajúci. OZV ENVI - PAK a upozorňuje na to, ako sa nepodloženým označeniam vyhnúť.

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v apríli 2024

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v apríli 2024

Aké evidenčné a ohlasovacie povinnosti v oblasti odpadov treba splniť v apríli 2024? Tu je náš tradičný mesačný prehľad.

Základom sú kontajnery a váha. Ako vybaviť zberný dvor a vybrať techniku

Základom sú kontajnery a váha. Ako vybaviť zberný dvor a vybrať techniku

Vo vybavení by nemal chýbať ani lis, ktorý zmenší objem odpadu. Myslieť treba aj na špeciálne nádoby a záchytné vane pre nebezpečné látky.