NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Vláda predstavila svoj plán legislatívnych úloh. Čo pripravuje v odpadoch a životnom prostredí?

V pláne legislatívnych úloh vlády na budúci rok patrí envirorezort k najaktívnejším. Prečítajte si, čo pripravuje.

Ministerstvo životného prostredia

Foto: Odpady-portal.sk

V pláne legislatívnych úloh vlády na budúci rok patrí envirorezort k najaktívnejším. Prečítajte si, čo pripravuje.

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa objavili dva strategické materiály novej vlády: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2024 a Návrh Rámcového plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na celé 9. volebné obdobie. Odkazy na dokumenty nájdete v závere článku.

Ministerstvo životného prostredia chce novelizovať viacero kľúčových noriem, ako aj pripraviť úplne nový zákon o Environmentálnom fonde.

Čo pripravuje MŽP SR na budúci rok?

Envirorezort plánuje zmeny až v štrnástich predpisoch.

Február 2024 - EIA

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

 • Zdôvodnenie: Potreba upraviť vnútroštátny právny predpis podľa infringementu č. 2019/2223. 

Apríl 2024 - poplatky za skládkovanie

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde

 • Zdôvodnenie: Dôvodom predloženia návrhu zákona je zníženie administratívnej záťaže prevádzkovateľov skládok odpadov a odkalísk, ktorí už Environmentálnemu fondu nebudú zasielať oznámenia o tom, že poplatník im neuhradil poplatok za uloženie odpadu, zmena intervalu pre ohlasovanie množstva uloženého odpadu, vybraných a odvedených poplatkoch za uloženie odpadu a množstva inertného odpadu použitého na skládke odpadov z pôvodného trojmesačného na ročný interval, úprava požiadaviek pre získanie príspevku podľa úrovne vytriedenia tak, aby sa podporilo triedenie zložiek komunálnych odpadov, ktoré sa vyskytujú v zmesovom odpade a znížilo sa množstvo nevytriedených zložiek komunálnych odpadov a zmena poplatkovej povinnosti v súvislosti s uložením inertného odpadu na skládku odpadu, ak sa používa na stavebné práce, sanačné práce a iné.

MEVA-SK

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov

 • Zdôvodnenie: Dôvodom predloženia návrhu nariadenia vlády je úprava položiek a sadzieb za uloženie zmesového odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov a výstupu z úpravy zmesových odpadov tak, aby sa náklady na úpravu odpadov vyrovnali nákladom za uloženie neupraveného zmesového odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov.

Máj 2024 - envirozáťaže

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 409/2011 Z. z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže

 • Zdôvodnenie: Úpravy súvisiace s požiadavkami na poskytovanie štátnej pomoci, resp. so schémami štátnej pomoci / zmeny vyplývajúce z aplikačnej praxe.

Jún 2024 - zákon o odpadoch

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

 • Zdôvodnenie: Dôvodom predloženia návrhu zákona je potreba nastavenia povinností OZV a výrobcov jednorazových plastových výrobkov vo vzťahu k čisteniu prostredia znečisteného odpadom z týchto výrobkov, nastavenie systému RZV pre textilné výrobky a celého systému nakladania s textilným odpadom, zmena úhrad účelovej finančnej rezervy vo vzťahu k prevádzkovateľom skládok odpadov a úlohy vyplývajúce z Programu odpadového hospodárstva SR 2021-2025 a zároveň kvôli novým poznatkom vyplývajúcim z aplikačnej praxe, a z dôvodu platného nariadenia pre batérie a odpadové batérie.

August 2024 - zákon o odpadoch

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

 • Zdôvodnenie: Dôvodom predloženia návrhu zákona je splnenie požiadaviek z opatrení POH SR 2021-2025, aplikačná prax, smernica Európskeho parlamentu a Rady ktorou sa mení smernica 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) a zmena tvorby účelovej finančnej rezervy vo výške, zodpovedajúcej rastúcim cenám stavebných a ďalších prác, súvisiacich s uzatváraním, rekultiváciou a následným monitorovaním skládky odpadov.

September 2024 - EIA a IPKZ

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

 • Zdôvodnenie: Zosúladenie procesov s novou právnou úpravou v oblasti výstavby a územného plánovania.
 
 

Zostáva vám 51% na dočítanie.

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
 • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Alebo zadajte kód pre odomknutie obsahu tohto článku:

odomknúť tento článok

Kód pre odomknutie obsahu vybraného článku v cene 7,50 € + DPH si môžete zakúpiť cez platobnú bránu CardPay tu.


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Pripravujú závod na recykláciu zmiešaného plastového odpadu. Má vyrásť u susedov

Pripravujú závod na recykláciu zmiešaného plastového odpadu. Má vyrásť u susedov

Energetický koncern vsádza na chemickú recykláciu.

Ako funguje odpadové hospodárstvo v Spojenom kráľovstve?

Ako funguje odpadové hospodárstvo v Spojenom kráľovstve?

V krajine majú viac než stovku zariadení na materiálovú recykláciu odpadov.

Z vriec na odpad vyrábajú nové prepravné fólie

Z vriec na odpad vyrábajú nové prepravné fólie

Plastové vrecia sa doteraz menili na produkt nižšej kvality alebo končili v spaľovni. Nový recyklovaný obal bude drahší.

X
X
X
X