Eversheds Sutherland
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Pozvánka na konferenciu: ENVIRO 2024

Organizátor podujatia Ekos Plus pozýva na 8. ročník česko-slovenskej environmentálnej konferencie, ktorá sa uskutoční v polovici apríla na Štrbskom Plese.

Pozvánka na konferenciu: ENVIRO 2024

ENVIRO 2023, Hotel Sepetná | Foto: Ekos Plus

Hlavným cieľom medzinárodnej konferencie zo série e+ je výmena praktických a legislatívnych skúseností v oblasti odpadového hospodárstva, ochrany ovzdušia a vôd, OZE, ochrany prírody a biodiverzity, posudzovania vplyvov na životné prostredie, integrovanej prevencie, teplárenstva, energetiky a uplatňovania BREF/BAT.

Konferencie sa zúčastnia zástupcovia Ministerstva životného prostredí ČR a SR, českej a slovenskej inšpekcie životného prostredia, zástupcovia štátnej správy a samosprávy, odborníci na monitorovanie kvality životného prostredia a zdravia obyvateľstva a prevádzkovatelia významných priemyselných a energetických podnikov.


Termín a miesto konania

 • 17. - 19. apríla 2024 /streda-piatok/
 • Hotel Sorea Trigan, Štrbské Pleso

Od rozdelenia Česko-Slovenska a vzniku dvoch samostatných štátov uplynulo 30 rokov. Oba štáty vychádzali z rovnakých právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia. Po vstupe do EÚ sú povinné transponovať a uplatňovať rovnaké právne predpisy ako ostatné členské štáty EÚ. Ako boli tieto predpisy transponované do národných právnych systémov oboch krajín? Ako sa prakticky uplatňujú? Aké problémy riešia? Na tieto a ďalšie otázky budeme hľadať odpovede a riešenia na konferencii ENVIRO 2024.

Konferencia ENVIRO 2024

Tematické okruhy konferencie:

 • IED / EIA
  Vývoj, stav a aplikácia vybraných právnych predpisov v podmienkach SR a ČR po 30-tich rokov samostatnosti
 • OVZDUŠIE
  Nový prístup k ochrane ovzdušia – praktické skúsenosti s novými právnymi predpismi
 • ESG
  Stav transpozície a aplikácie Smernice o vykazovaní informácií o udržateľnosti podnikov (CSRD) v SR a ČR
 • ODPADY
  Chemická recyklácia – nastal jej čas? Zálohovanie nápojových obalov v ČR
 • BAT / BREF
  Aktuálny stav

Konferencia sa uskutoční prezenčne aj online formou. 

Program bude priebežne aktualizovaný


 • Podrobnejšie informácie a pozvánka na konferenciu tu.
 • Registrácia na konferenciu tu.
 • Program konferencie bude priebežne aktualizovaný tu.

Kontakt a informácie:

Zdroj: ekonferencie.sk


Denník Odpady-portal.sk je mediálnym partnerom podujatia.Mohlo by vás zaujímať

Potrebu udržateľného života chápe 90 % Slovákov. Úskalím môže byť strata pohodlia

Potrebu udržateľného života chápe 90 % Slovákov. Úskalím môže byť strata pohodlia

Prieskum na Slovensku mapoval postoje ľudí v súvislosti s udržateľnosťou a environmentálnymi témami.

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti vo februári 2024

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti vo februári 2024

Aké evidenčné a ohlasovacie povinnosti v oblasti odpadov treba splniť vo februári 2024? Tu je náš tradičný mesačný prehľad.

Vznikla Aliancia na podporu recyklácie. Pridať sa môžu firmy aj samosprávy

Vznikla Aliancia na podporu recyklácie. Pridať sa môžu firmy aj samosprávy

Novú organizáciu zakladajú po vzore z Českej republiky.