Eversheds Sutherland
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Obec zvýšila zber kuchynského odpadu o 200 %. Starosta vysvetľuje, čo pomohlo (ROZHOVOR)

Objem kuchynského odpadu vyzbieraného z domácností a prevádzok v obci stúpol z 12,5 ton v roku 2022 na 28,5 ton v roku 2023.

kontajnery

Foto: Odpady-portal.sk

Trnavá Hora, obec v okrese Žiar nad Hronom, pracuje na rôznych zlepšeniach v odpadom hospodárstve dlhodobo. V obci zaviedli množstvový zber zmesového odpadu, vďaka čomu ubudlo odpadu, ktorý končí na skládkach. V roku 2019 získala ocenenie za zefektívnenie triedeného zberu. Pred piatimi rokmi sa o podrobnosti podelil starosta obec Pavol Kravec na konferencii a o riešeniach, ktoré obec zvolila, sme vtedy referovali aj na Odpady-portal.sk.

K novinkám v odpadovom hospodárstve obce sa pridalo aj zefektívnenie pri zbere kuchynského odpadu, ktorý pre Trnavú Horu zabezpečuje CMT Group. Starostu sme sa pýtali, ako systém funguje.

Ako dlho sa venujete zberu kuchynského odpadu v obci? Kedy ste so zberom kuchynského odpadu začali?

Naša obec sa venuje zberu kuchynského odpadu, ktorý pochádza z produkcie školskej jedálne, už dlhé roky. Bola to zákonom určená povinnosť. Pokiaľ ide o zber kuchynského odpadu od obyvateľov z rodinných a bytových domov, ten sme proaktívne zaviedli už pred piatimi rokmi.

pavol kravec

V máji 2019 obec Trnavá Hora zaviedla pilotný projekt zberu kuchynského odpadu v spolupráci so špecializovanou zberovou firmou, ktorá využívala špeciálne auto s umývaním zbernej nádoby po jej vyprázdnení. Obec pilotne rozmiestnila tri 240-litrové zberné nádoby na troch frekventovaných miestach, dve v dolnej časti obce a jednu v časti obce Jalná, ktoré naštartovali obyvateľov k zberu kuchynského odpadu. Tento zber bol vykonávaný trikrát týždenne a ľudia si rýchlo zvykli na takúto možnosť.

V roku 2021 obec zaviedla celoplošný zber kuchynského odpadu v dolnej časti obce a v časti Jalná. Zároveň bolo do každej domácnosti v dotknutých častiach obce doručené prevzdušňované vedierko na zber kuchynského odpadu so štartovacím balíčkom papierových a plastových kompostovateľných vreciek.

V ostatných dvoch minoritných častiach obce, v hornej časti a v Kľačanoch, je situácia iná, lebo ľudia sa ešte venujú chovu domácich zvierat, takže kuchynský odpad skrmujú, respektíve kompostujú vo svojich hnojiskách.

Prečo ste sa obávali zmeny? Bola to otázka ceny alebo boli obavy spôsobené aj službou samotnou?

Zber v predošlom nastavení fungoval dobre, ale len mimo zimných mesiacov. V zime bolo problémom zamŕzanie obsahu nádob a s tým spojené vyprázdňovanie nádob a ich čistenie, pretože umývanie bolo počas zimy odstavené. Z tohto dôvodu sme na trhu hľadali iné kvalitatívne lepšie možnosti zberu kuchynského odpadu.

Najviac sa nám pozdávala ponuka CMT a prax ukázala, že sme vybrali dobre. Firma plní svoje zmluvné záväzky presne, kvalitne a prípadné reklamácie rieši promptne.

CMT Goup

Čo považujete za hlavnú pridanú hodnotu?

Za najväčšiu pridanú hodnotu považujeme čistotu zberových nádob po ich vyprázdnení bez ohľadu na ročné obdobie, teda aj v zime. Nezanedbateľná je aj cena, ktorá je konkurenčne najpriaznivejšia.

Inou nespornou prednosťou je aj presné váženie vyzbieraného kuchynského odpadu, ktoré sa v roku 2023 prejavilo jeho skokovým zvýšením o viac než 200 % oproti predošlému roku 2022, pretože predošlá zberová firma určovala váhu len odhadom podľa vopred stanovenej mierky plnosti zberovej nádoby.

A tak po zavedení zberu firmou CMT sme vykázali za minulý rok 28,5 ton vyzbieraného kuchynského odpadu, zatiaľ čo pri predošlej zberovej firme to bolo od deviatich ton do 12,5 ton ročne.

Spomenuli ste cenu. Aká sú percentuálne úspory medzi predošlým riešením a súčasnou službou poskytovanou CMT Group?

Oproti zvýšeným cenám pôvodného odberateľa kuchynského odpadu, ktorý od roku 2023 plánoval výrazne navýšiť ceny za jeho odber, predstavuje úspora viac než 50 %. V prípade kuchynského odpadu zo školskej jedálne ide úsporu o 25 %.

Zberné nádoby | Foto: Odpady-portal.sk

Aká je spätná väzba od obyvateľov?

Na začiatku zavedenia zberu boli najčastejšie sťažnosti na zápach, a to hlavne počas horúcich letných mesiacov. V súčasnosti sme už dosť dlho takúto sťažnosť nezaznamenali, aj keď sa zberné nádoby vyprázdňujú len dvakrát týždenne v utorok a piatok, lebo ako sa zdá, tento cyklus je optimálny.

Zber kuchynského odpadu treba vidieť v kontexte zavedenia množstvového zberu zmesového komunálneho odpadu v roku 2019, pretože občan získal príležitosť ako dôsledným triedením, vrátane kuchynského odpadu znížiť množstvo zmesového odpadu, čím si v konečnom dôsledku zníži aj náklady na vývoz odpadu.

Obci to zároveň zvyšuje úroveň vytriedenia, ktorá je za rok 2023 až 67,45 %. Vyššia miera triedenia obci priaznivo ovplyvňuje poplatok za uloženie zmesového a objemného odpadu na skládke a zvyšuje „vratky“ za zmesový a kuchynský odpad (ročné príspevky z Environmentálneho fondu - pozn. red.), za ktoré nakupujeme kompostovateľné vrecká.Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Najjednoduchšie MBÚ linky veľa benefitov neprinesú, vraví expert

Najjednoduchšie MBÚ linky veľa benefitov neprinesú, vraví expert

Komplexný systém úpravy odpadu je investične náročný, no je to najekologickejšie a prevádzkovo efektívne riešenie, myslí si P. Pajerchin z CEBZ.

Koniec mikroplastov v EÚ je potvrdený (PRÁVNY POHĽAD)

Koniec mikroplastov v EÚ je potvrdený (PRÁVNY POHĽAD)

Martina Ovečková z advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland analyzuje súdny prípad, týkajúci sa zákazu uvádzania výrobkov z oxo-degradovateľných plastov na trh EÚ.

Triediaca linka je iba súčasťou systému, ktorý musí fungovať ekonomicky

Triediaca linka je iba súčasťou systému, ktorý musí fungovať ekonomicky

Výsledný materiál z úpravy zmesového odpadu musí byť kvalitný, aby sa predal, vraví expert.