NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Čaká vás jarné upratovanie? Aj obaly z čistiacich prostriedkov treba vytriediť

OZV ENVI - PAK dlhodobo vzdeláva verejnosť o tom, ako správne triediť obaly a neobalové výrobky. Tentoraz sa zamerala práve na tie z čistiacich prostriedkov.

Čaká vás jarné upratovanie? Aj obaly z čistiacich prostriedkov je potrebné vytriediť

Ilustračné foto: Pixabay

  • Aktuality |  19.03.2024 |  TS ENVI - PAK | (redakcia)

Chystáte doma jarnú „gruntovačku“? Rozsiahle a dôkladné upratovanie robí každoročne väčšina slovenských domácností práve na jar. Použijú pri tom množstvo rozličných prostriedkov. OZV ENVI - PAK dlhodobo vzdeláva verejnosť o tom, ako správne triediť obaly a neobalové výrobky, a tentoraz sa zamerala práve na tie z čistiacich prostriedkov.

Mať doma pocit čistoty je na nezaplatenie. Všimli ste si, že keď si na jar zoberiete do parády svoje domácnosti, odzrkadlí sa to aj vo vašich nádobách na triedený zber? Zrejme najrýchlejšie sa plnia tie na plasty. Z prieskumu, ktorý pre OZV ENVI - PAK realizovala agentúra MNFORCE v roku 2022, vyplýva, že tento plastový odpad z čistiacich prostriedkov pravidelne triedi 71 % ľudí.

Napriek tomu, že pomerne vysoký podiel ľudí deklaruje, že tieto obaly triedi, nemusí to vždy znamenať, že triedi všetky druhy plastových obalov, ktoré pri generálnom čistení domácnosti vzniknú. Zároveň netreba zabúdať na to, že je potrebné triediť aj ostatné druhy obalov z čistiacich prostriedkov, nielen tie plastové. Niektoré odpady triedime lepšie, iné zase horšie.

„Vždy sa nájde priestor na zlepšenie, napríklad, aj pri odpadoch, ktoré vzniknú pri jarnom upratovaní. Prispievame k tomu kontinuálnou edukáciou v oblasti triedenia, v rámci ktorej sa zameriavame hlavne na tie obaly, ktoré ľuďom pri triedení spôsobujú problémy,“ deklaruje Katarína Kretter, riaditeľka komunikácie z OZV ENVI - PAK.

Zásady pri triedení odpadu v domácnostiach:

  • V obaloch nenechávajte zvyšky čistiaceho prostriedku. Obaly vyhadzujte prázdne.
  • Jemne znečistené obaly nie je nutné umývať.
  • Čo sa dá, oddeľte, a ak ide o rôzne materiály, tak oddelené aj správne vytrieďte.
  • Obaly pred vyhodením poriadne stlačte alebo zošliapnite, a tak zmenšite ich objem. Nestlačené obaly zaberajú zbytočne veľa miesta a oveľa skôr zaplnia nádobu na odpad.
  • Pozor, obaly od sprejov na čistenie a leštenie nestláčajte ani neprepichujte! Mohlo by dôjsť k úrazu.

Okrem vyššie spomenutého, je dôležité sa už pri samotnom nákupe zamyslieť nad tým, či obal, v ktorom je čistiaci prostriedok zabalený, budete po jeho doužívaní vedieť vytriediť.

„Ľudia si dnes môžu naozaj vyberať zo širokej škály výrobkov a už v obchode sa môžu zamyslieť nad tým, čo budú vedieť vytriediť. A pri samotnej kúpe aj uprednostniť obaly, ktoré sú ľahko vytriediteľné. Lebo len vytriedený odpad môže byť následne zrecyklovaný,“ doplnila K. Kretter.

Dôležité je aj oddeľovanie obalov

Niektoré obaly môžu ľuďom robiť pri triedení problém, hlavne ak sa skladajú z kombinácie rôznych materiálov a vrstiev. Ak si nie ste istí, do ktorej zbernej nádoby obal patrí, treba si pozrieť recyklačné symboly a značky na obale a podľa toho ich vytriediť tam, kam patria.

Ako správne vytriediť vybrané obaly od čistiacich prostriedkov? Pozrite si fotografie jednotlivých obalov tu.

„Zároveň platí, že všetko, čo sa od seba oddeliť dá, treba oddeliť – vrchnáky aj rôzne nálepky,“ upozorňuje Kretter a dodáva: „Netreba zabúdať na to, že v každej obci sú pravidlá triedenia nastavené inak. Niekde sa zbierajú plasty, nápojové kartóny a kovové obaly zvlášť a niekde sa zbierajú spolu do jedného, spravidla žltého kontajnera. Papier a sklo sa vždy zbierajú samostatne. To, ako sa v danej obci či meste triedi, majú samosprávy väčšinou zverejnené na svojich stránkach alebo na verejne dostupných miestach.“

Recyklujte a upratujte ekologicky

Pri jarnom upratovaní pamätajte aj na recykláciu a ekologický aspekt. Máme pre vás niekoľko užitočných tipov:

  • Pomôcky – napríklad handry, nemusíte nutne kupovať, použite staré odevy alebo plachty. Predchádzate tak vzniku nového odpadu a ešte predlžujete životnosť/využitie materiálu, ktorý máte doma.
  • Vhodnejšia je špongia z celulózy než z umelej hmoty.
  • Vyberte si radšej drôtenky a kefy s prírodnými štetinami a rúčkou z ekologického materiálu.

Výbornými ekologickými prostriedkami na čistenie môžu byť citrón, ocot, jedlá sóda či kuchynská soľ. Popri bežne dostupných univerzálnych prípravkoch na čistenie si môžete vyrobiť niektoré aj sami. Existuje množstvo receptov, podľa ktorých si viete čistiace prostriedky doslova namiešať doma.

O organizácii

OZV ENVI - PAK je organizácia zodpovednosti výrobcov podľa zákona o odpadoch. Bola prvou oprávnenou organizáciou na Slovensku. Pomáha s plnením povinností výrobcov obalov a neobalových výrobkoch podľa zákona o odpadoch. Zabezpečuje triedený zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov, ich zhodnocovanie a recykláciu.

ENVI - PAK riadia veľké medzinárodné spoločnosti, ktoré prenášajú svoju expertízu o fungovaní odpadového hospodárstva z iných trhov aj na Slovensko. Je pre ne dôležitá transparentnosť a predvídateľnosť podnikateľského prostredia, za ktorú sa OZV ENVI - PAK zasadzuje.

Zdroj: www.envipak.skwww.triedime.skwww.zodpovednaspolocnost.skwww.vezmisi.ma


OZV ENVI - PAK je komunikačným partnerom Odpady-portal.sk.


Mohlo by vás zaujímať

Monitoring odpadového hospodárstva | 4. - 10. 4. 2024

Monitoring odpadového hospodárstva | 4. - 10. 4. 2024

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Chcú riešiť littering z cigariet. ZMOS a SPAK-EKO sa dohodli na spolupráci

Chcú riešiť littering z cigariet. ZMOS a SPAK-EKO sa dohodli na spolupráci

Východisko vidia v uplatňovaní rozšírenej zodpovednosti výrobcov.

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

Formulár Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním (predtým pod názvom "Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním") sa podáva podľa § 3 Vyhlášky č. 366/2015 Z. z.o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v z.n.p., konkrétne v jej prílohe č. 2.