Firma ELEKOS – Záujmové združenie výrobcov elektrozariadení | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

ELEKOS – Záujmové združenie výrobcov elektrozariadení

Murgašova 2, 94901 Nitra
IČO : 

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Adresa sídla : Murgašova 2, 94901 Nitra
Poštová adresa : Murgašova 2, 94901 Nitra
Mobil : +421-911-488489
E-mail : elekos@elekos.sk
Kontaktná osoba : 


POPIS