Oprávnené osoby pre IPKZ | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Oprávnené osoby pre IPKZ

Register oprávnených osôb oprávnených poskytovať odborné poradenstvo v predbežnom prerokovaní návrhu na začatie konania a vo veciach týkajúcich sa obsahu žiadosti pre integrované povolenie (IPKZ).

Oprávnené osoby pre IPKZ

Dreamstime

Podľa zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania prevádzkovateľovi môže v integrovanom povoľovaní poskytovať odborné poradenstvo v predbežnom prerokovaní návrhu na začatie konania (ďalej len žiadosť) a vo veciach týkajúcich sa obsahu žiadosti len oprávnená osoba.

Odbornú spôsobilosť preukazuje oprávnená osoba osvedčením, ktoré vydalo MŽP SR na základe overenia odbornej spôsobilosti podľa vyhlášky č. 391/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Register napĺňa a za správnosť údajov zodpovedá Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia kvality životného prostredia, odbor manažmentu environmentálnych rizík. Aktualizované ku dňu 18.3.2010.

5.1

Prevádzky na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov a zariadenia na nakladanie s odpadovými olejmi, vždy s kapacitou väčšou ako 10 t za deň.

5.2

Prevádzky na spaľovanie komunálnych odpadov s kapacitou väčšou ako 3 t za hodinu.

5.3

Prevádzky na zneškodňovanie odpadov neklasifikovaných ako nebezpečné odpady s kapacitou väčšou ako 50 t za deň.

5.4

Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t denne alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady.


5.1 Prevádzky na zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov a zariadenia na nakladanie s odpadovými olejmi, vždy s kapacitou väčšou ako 10 t za deň

AIR PROTECTION, s.r.o. 

01.04.2010

AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s. 

19.06.2013

EKOCONSULT - enviro, s.r.o. 

24.10.2010

EKOS PLUS, s.r.o. 

06.04.2014

ENVICONSULT, spol. s r.o. 

01.10.2014

ENVING spol s r.o. 

28.09.2014

Environment, a.s. - Centrum bioštatistiky a environmentalistiky 

08.03.2014

ENVISPOL, s.r.o. 

24.10.2010

ETIAM a.s. 

19.06.2013

Green Con - Slovakia, s.r.o. 

01.04.2010

Ing. Alžbeta Vančová 

24.10.2010

Ing. Jana Hargitayová 

17.07.2014

Ing. Jana Marcinková ENVIRO GLOBAL 

28.09.2014

Ing. Miroslav Lončík - EMMEL a spol. 

29.03.2014

MIKROLAB, s.r.o. 

24.10.2010

PIDECO CGF, s.r.o. 

19.06.2013

RNDr. Iveta Mociková, CSc. - HYDROGEO 

08.03.2014

RNDr. Marian Gocál - ENGOM 

24.10.2010

SCPC, s.r.o. 

28.09.2014

SCPC, s.r.o. 

29.06.2014

SIRECO, s.r.o. 

22.02.2014

Slovnaft VÚRUP, a.s. 

08.04.2014

V.O.D.S., a.s. 

19.06.2013

V.O.D.S., a.s. 

12.11.20145.2 Prevádzky na spaľovanie komunálnych odpadov s kapacitou väčšou ako 3 t za hodinu

AIR PROTECTION, s.r.o. 

01.04.2010

AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s. 

19.06.2013

EKOCONSULT - enviro, s.r.o. 

24.10.2010

EKOS PLUS, s.r.o. 

06.04.2014

ENVICONSULT, spol. s r.o. 

01.10.2014

Environment, a.s. - Centrum bioštatistiky a environmentalistiky 

08.03.2014

ENVISPOL, s.r.o. 

24.10.2010

ETIAM a.s. 

19.06.2013

Ing. Alžbeta Vančová 

24.10.2010

Ing. Jana Marcinková ENVIRO GLOBAL 

28.09.2014

MIKROLAB, s.r.o. 

24.10.2010

RNDr. Marian Gocál - ENGOM 

24.10.2010

SIRECO, s.r.o. 

22.02.2014

V.O.D.S., a.s. 

19.06.2013

V.O.D.S., a.s. 

12.11.2014


5.3 Prevádzky na zneškodňovanie odpadov neklasifikovaných ako nebezpečné odpady s kapacitou väčšou ako 50 t za deň

AIR PROTECTION, s.r.o. 

01.04.2010

AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s. 

19.06.2013

EKOCONSULT - enviro, s.r.o. 

24.10.2010

EKOS PLUS, s.r.o. 

06.04.2014

ENVICONSULT, spol. s r.o. 

01.10.2014

ENVING spol s r.o. 

28.09.2014

Environment, a.s. - Centrum bioštatistiky a environmentalistiky 

08.03.2014

ENVISPOL, s.r.o. 

24.10.2010

ETIAM a.s. 

19.06.2013

Green Con - Slovakia, s.r.o. 

01.04.2010

Ing. Alžbeta Vančová 

24.10.2010

Ing. Jana Hargitayová 

17.07.2014

Ing. Jana Marcinková ENVIRO GLOBAL 

28.09.2014

Ing. Miroslav Lončík - EMMEL a spol. 

29.03.2014

MIKROLAB, s.r.o. 

24.10.2010

PIDECO CGF, s.r.o. 

19.06.2013

RNDr. Iveta Mociková, CSc. - HYDROGEO 

08.03.2014

RNDr. Marian Gocál - ENGOM 

24.10.2010

SCPC, s.r.o. 

28.09.2014

SCPC, s.r.o. 

29.06.2014

SIRECO, s.r.o. 

22.02.2014

Slovnaft VÚRUP, a.s. 

08.04.2014

V.O.D.S., a.s. 

19.06.2013

V.O.D.S., a.s. 

12.11.2014


5.4 Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t denne alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady

AIR PROTECTION, s.r.o. 

01.04.2010

AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstvo a.s. 

19.06.2013

EKOCONSULT - enviro, s.r.o. 

24.10.2010

EKOS PLUS, s.r.o. 

06.04.2014

ENVICONSULT, spol. s r.o. 

01.10.2014

ENVING spol s r.o. 

28.09.2014

Environment, a.s. - Centrum bioštatistiky a environmentalistiky 

08.03.2014

ENVISPOL, s.r.o. 

24.10.2010

ETIAM a.s. 

19.06.2013

Green Con - Slovakia, s.r.o. 

01.04.2010

Ing. Alžbeta Vančová 

24.10.2010

Ing. Jana Hargitayová 

17.07.2014

Ing. Jana Marcinková ENVIRO GLOBAL 

28.09.2014

Ing. Miroslav Lončík - EMMEL a spol. 

29.03.2014

MIKROLAB, s.r.o. 

24.10.2010

PIDECO CGF, s.r.o. 

19.06.2013

RNDr. Iveta Mociková, CSc. - HYDROGEO 

08.03.2014

RNDr. Marian Gocál - ENGOM 

24.10.2010

SCPC, s.r.o. 

28.09.2014

SCPC, s.r.o. 

29.06.2014

SIRECO, s.r.o. 

22.02.2014

V.O.D.S., a.s. 

19.06.2013

V.O.D.S., a.s. 

12.11.2014

Autor: Odpady-Portal.sk | Foto: www.vahostav-sk.sk/

Značky
IPKZ

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Zoznam autovrakovísk na Slovensku

Zoznam autovrakovísk na Slovensku

Spracovatelia starých vozidiel v SR.

Autovrakoviská, šrotoviská: kam odviesť staré auto

Autovrakoviská, šrotoviská: kam odviesť staré auto

Staré vozidlá je po skončení životnosti potrebné zaviesť ku spracovateľom starých vozidiel, ľudovo na autovrakovisko, či šrotovisko.

Komunálny odpad, komunálne odpady

Komunálny odpad, komunálne odpady

Komunálne odpady definuje zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.