Komunálny odpad, komunálne odpady | ODPADY-PORTAL.SK
Eversheds Sutherland
MEVA SK
INISOFT

Komunálny odpad, komunálne odpady

Komunálne odpady definuje zákon č. 223/2001 Z.z. z 15. mája 2001 o odpadoch.

Komunálny odpad, komunálne odpady

  • Slovník |  26.03.2010 |  redakcia

Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb: za odpady z domácnosti sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk.

Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení.

Najlepšiu definíciu komunálneho odpadu nájdete v katalógu odpadov, katalógové číslo 20: ide o odpady z domácností a podobné odpady z obchodu priemyslu a inštitúcií vrátane ich zložiek z triedeného zberu, teda aj papier, plasty, sklo a mnoho ďalších.

Podrobné podmienky pre nakladanie s komunálnym odpadom upravuje Zákon o odpadoch.

Ku komunálnemu odpadu nepatria odpady vznikajúce pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činnosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa.

Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce, a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec.


Diskusia (3)

  1. Evelín27.06.2013 (11:42)
    Dobrý deň,chcem sa opýtať bývam  na dedine,kde platíme za odpad na jednú osobu-14,97 e. Mám preukaz ZTP mám nárok na polovicu pladby tak ako to majú v meste?Alebo to musí schváliť obecné zastupitelstvo poslanci? Ďakujem
  2. Melamín10.07.2013 (10:45)
    Každá obec si stanovuje zľavy sama. Preštudujte si všeobecne záväzné nariadenie vašej obce o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  3. zuzana.hurtosova@gmail.com10.11.2014 (16:56)
    Dobrý deň, rada by som sa opýtala. Ročné hlásenie sa vypĺňa v tonách, ale väčšina miest vyrubuje poplatok za liter odpadu. Neviem sa dopracovať k tomu, ako si prerátať množstvo KO na tony, na OU mi tiež neporadili. Ďakujem pekne.

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Autovrakoviská, šrotoviská: kam odviesť staré auto

Autovrakoviská, šrotoviská: kam odviesť staré auto

Staré vozidlá je po skončení životnosti potrebné zaviesť ku spracovateľom starých vozidiel, ľudovo na autovrakovisko, či šrotovisko.

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

Formulár Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním (predtým pod názvom "Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním") sa podáva podľa § 3 Vyhlášky č. 366/2015 Z. z.o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v z.n.p., konkrétne v jej prílohe č. 2.

Zoznam autovrakovísk na Slovensku

Zoznam autovrakovísk na Slovensku

Spracovatelia starých vozidiel v SR.