Eversheds Sutherland
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

MONITORING | JANUÁR 2014

Prehľad diania v odpadovom hospodárstve SR: legislatíva, médiá, investície, verejné obstarávania, odborné podujatia. Monitoring zasielame denne predplatiteľom balíka služieb PROFI, v rámci ktorého predplatiteľ získava predplatné printového mesačníka Odpadové hospodárstvo, prístup k spoplatneným článkom internetového denníka Odpady-portal.sk a tento denný monitoring odpadového hospodárstva. Cena balíka služieb PROFI je 99 € +DPH/rok.

MONITORING | JANUÁR 2014

MONITORING | 02.01.2014

Médiá

Imrich Kováč: Zlučovanie obcí pre odpadové hospodárstvo má veľa pozitív | odpady-portal.sk | 02.01.2014 | „Chceme vybudovať moderný a efektívny systém nakladania s odpadmi,“ hovorí o veľkom projekte rozvoja systému nakladania s odpadmi v regióne Imrich Kováč, predseda Ponitrianskeho združenia obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi

ENVIRO: Skládkovanie odpadov zdraželo | TASR | 01.01.2014 | Skládkovanie odpadov bude oddnes na Slovensku drahšie. Do platnosti vstúpila novela zákona o poplatkoch za uloženie odpadov, ktorá prináša vyššie ceny za ukladanie odpadu na skládkach

ENVIRO: Za zber a recykláciu batérií už zodpovedajú výrobcovia | TASR | 01.01.2014 | Výrobcovia batérií a akumulátorov budú oddnes niesť všetky náklady spojené so zberom, spracovaním a recykláciou tých použitých. Vyplýva to z novely zákona o odpadoch, ktorá vstúpila do platnosti. Právnou normou envirorezort reagoval na nedostatočné zakomponovanie európskej smernice o batériách a akumulátoroch do slovenského práva, čo Slovensku vyčítala Európska komisia (EK)


MONITORING | 03.01.2014

Médiá

Slovensko nečerpá eurofondy. Časť kompetencií preberá SAŽP | odpady-portal.sk | 03.01.2014 | Slovenská agentúra životného prostredia preberá časť kompetencií v manažovaní projektov zo štrukturálnych fondov. Agentúra sa stala sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom pre operačný program Životné prostredie. Rozhodla o tom Vláda SR na svojom rokovaní 13. novembra

Na Donovaloch sypali triedený odpad do jedného auta | bystrica.sme.sk | 02.01.2014 | Obecné auto na zvážanie odpadu vytriedené plasty a papier odviezlo spolu s komunálnymi smeťami. Odfotografoval ho poslanec Juraj Droba

Verejné obstarávanie

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania | Mesto Veľké Kapušany | Zberný dvor v meste Veľké Kapušany | Využila sa elektronická aukcia: Áno | Počet predložených ponúk: 2 | GMT Projekt, spol. s r.o. | 416.200,- EUR

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania | EKO - SALMO s.r.o. | Zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov na ČOV Košice, Kokšov - Bakša – technológia | Predpokladaná hodnota zákazky: 2.707.000,- EUR


MONITORING | 07.01.2014

Médiá

StEP: Objem elektroodpadu vo svete vzrastie o tretinu | odpady-portal.sk | 07.01.2014 | Objem elektroodpadu vzrastie na globálnej úrovni do roku 2017 o približne tretinu. Pod tento nárast sa podpíšu okrem USA predovšetkým rýchlo rastúce ekonomiky, ako napríklad Čína, Brazília a India. Takýto vývoj predpokladá neformálne združenie s názvom Iniciatíva pre riešenie elektroodpadu (StEP), nad ktorým prebrala záštitu Organizácia spojených národov (OSN)

MŽP SR: Nový zákon o odpadoch predstaví envirorezort neskôr | TASR | 05.01.2014 | Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR predstaví nový zákon o odpadoch, ktorý by mal znamenať zmeny pre fungovanie odpadového hospodárstva na Slovensku neskôr, ako pôvodne plánoval. Ako pre TASR priblížil šéf envirorezortu Peter Žiga (Smer-SD), jeho paragrafové znenie by malo byť hotové do konca apríla. Pôvodne sa počítalo s koncom minulého roku. Dôvodom je riešenie rozporov so zainteresovanými stranami

Levice zatiaľ neplánujú triediť kuchynský odpad | pravda.sk | 03.01.2014 | Špeciálne smetiaky na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad nenájdu v Leviciach ľudia ani od nového roku. Šupky od zemiakov alebo použité čajové vrecúška z domácností skončia na skládke spolu s ostatným komunálnym odpadom. Za skládkovanie platí mesto v závislosti od množstva odpadu

Verejné obstarávanie

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania | Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica | Odber, preprava a zneškodňovanie nebezpečného odpadu zo zdravotnej starostlivosti | Použila sa elektronická aukcia: Áno | .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. | Celková konečná hodnota zákaziek: 533.040,- EUR

Ohlásené investície

Zariadenie na zber, výkup a skladovanie druhotných surovín (Košice – Západ) | Oznámenie/Zámer | Účelom navrhovanej činnosti je vytvorenie areálu na zber a skladovanie druhotných surovín | CVIK INDUSTRY s.r.o., Košice

Zariadenie na zber odpadov zo železných kovov a z neželezných kovov a starých vozidiel Košice – Krásna | Oznámenie/Zámer | Účelom navrhovanej činnosti je pokračovanie v doterajšej činnosti jestvujúceho zariadenia na zber a úpravu odpadov zo železných kovov a z neželezných kovov a súčasne rozšírenie činnosti o zber starých vozidiel na základe nového súhlasu príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva | KBZ, s.r.o., Košice


MONITORING | 08.01.2014

Médiá

Ministerstvo zverejnilo návrh operačného programu Kvalita životného prostredia (2014-2020) | odpady-portal.sk | 07.01.2014 | Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky zverejnilo návrh strategického dokumentu s celoštátnym dosahom a správu o hodnotení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Operačný program Kvalita životného prostredia (2014 – 2020)“ v zmysle zákona č. 24/2006 o EIA. Na prioritnú os 1, v ktorej budú financované aj projekty odpadového hospodárstva, má byť preinvestovaných 1,7 miliardy eur

Česi vyprodukovali v roku 2012 viac ako 23 miliónov ton odpadov. Separujú málo | odpady-portal.sk | 07.01.2014 | V Českej republike bolo v roku 2012 vyprodukovaných viac ako 23 miliónov ton odpadov, čo je približne 1896 kilogramov na obyvateľa. Komunálny odpad z toho tvoril 3,23 milióna ton, čo je približne 307 kilogramov na osobu. Vyplýva to z údajov Českého štatistického úradu, ktoré zverejnil v septembri minulého roku

Minulý rok vzniklo v Česku desať systémov pre odber solárnych panelov | odpady-portal.sk | 07.01.2014 | V Česku tento vzniklo minulý rok desať kolektívnych systémov pre spätný odber solárnych panelov. Od nového roka začnú vyberať poplatky tak, aby najneskôr v roku 2018 mali všetci prevádzkovatelia, ktorí uviedli fotovoltaické elektrárne do prevádzky pred rokom 2013, vytvorenú rezervu pre budúcu recykláciu všetkých svojich panelov. Vyplýva to z informácií Českej fotovoltaickej asociácie. Informáciu priniesol portál enviweb.ihned.cz

Česko: Legislatívna novinka pre spätný odber pneumatík | odpady-portal.sk | 07.01.2014 | V Zbierke predpisov v ČR vyšla nová vyhláška č. 465/2013 Z. z . ustanovujúca vzor návrhu na zápis do zoznamu povinných osôb v oblasti spätného odberu pneumatík a obsahu ročnej správy o plnení povinnosti spätného odberu pneumatík

Staré znečistenie zo skládok odstránia v devätnástich lokalitách | TASR | 07.01.2014 | Za milióny z eurofondov budú sanovať skládky v Devínskej Novej Vsi, Voderadoch či vojenské areály

Mesto v roku 2014 splatí dlh voči Marius Pedersen | SITA | 07.01.2014 | TRENČÍN. V roku 2014 splatí Trenčín poslednú splátku dlhu voči spoločnosti Marius Pedersen z roku 2010. Celkovo išlo o sumu viac ako 4 mil. eur, ktorú mesto dlhovalo za kosenie, údržbu ciest a odpady. Následne môže radnica uvažovať, čo ďalej so zmluvnými vzťahmi

Verejné obstarávanie

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania | Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi | Separovaný zber a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov - Vybavenie kompostárne a ostatná obslužná technika | Použila sa elektronická aukcia: Áno | Počet prijatých ponúk: 2 | SOME SLOVAKIA, s.r.o. | 2.535.600,- EUR

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania | Obec Turňa nad Bodvou | Nákup kontajnerov | Využila sa elektronická aukcia: Áno | Celková konečná hodnota zmlúv: 29.462,- EUR


MONITORING | 09.01.2014

Médiá

EXKLUZÍVNE: Zmeny v novele č. 484/2013 zákona č. 223/2001 o odpadoch | odpady-portal.sk | 08.01.2014 | Prinášame prehľad navrhovaných zmien v Zákone č. 223/2001 Z.z. o odpadoch, ako ich schválila Národná rada SR na 27. schôdzi NR SR dňa 28.11.2013. Zákon bol publikovaný v Zbierke zákonov pod číslom 484/2013 a nadobudol platnosť 1.1.2014

Ľudia minulý rok vyhodili 52 ton vianočných stromčekov | TASR | 08.01.2014 | BRATISLAVA. "So zberom začneme 13. januára a bude trvať do konca februára. Po tomto termíne zberáme stromčeky ako súčasť zmesového komunálneho odpadu. V prípade, že sa už aj v týchto dňoch na zberných miestach vyskytne viacero stromčekov, môžu podľa aktuálnej potreby vedúci jednotlivých stredísk nariadiť odvoz aj pred uvedeným termínom," povedal riaditeľ úseku obchodu a marketingu OLO, a. s., Pavel Vitek

TRENČÍN: Mesto začalo s likvidáciou použitých prírodných vianočných stromčekov | TASR | 08.01.2014 | Mesto Trenčín začalo v utorok (7.1.) prostredníctvom mestskej rozpočtovej organizácie s likvidáciou použitých prírodných vianočných stromčekov. Informovala hovorkyňa mesta Trenčín Erika Ságová

B. BYSTRICA: Vianočné stromčeky budú odvážať od kontajnerov na komunálny odpad | TASR | 08.01.2014 | Vianočné stromčeky môžu Banskobystričania umiestňovať ku kontajnerom na komunálny odpad, odkiaľ budú každý utorok a stredu samostatne odvážané, informovala TASR hovorkyňa primátora Banskej Bystrice Martina Kanisová. Odvoz stromčekov sa začal po 6. januári a potrvá do polovice februára

KOŠICE: Mesto začalo so zberom vianočných stromčekov | TASR | 08.01.2014 | Mesto Košice začalo v pondelok (7.1.) so zberom vianočných stromčekov ako odpadu zo zelene

Verejné obstarávanie

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania | Obec Dolný Chotár | Vybudovanie prevádzky na výrobu biopeliet (stavebná časť) | Využila sa elektronická aukcia: Nie | Počet predložených ponúk: 3 | DD STAV, s.r.o. | 1.458.950,- EUR


MONITORING | 10.01.2014

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Rezort hospodárstva navrhuje medzi obnoviteľné plyny zaradiť aj skládkový plyn, bioplyn a biometán

Rezort hospodárstva navrhuje medzi obnoviteľné plyny zaradiť aj skládkový plyn, bioplyn a biometán

Nová legislatíva má podporiť využívanie obnoviteľných plynov rôznymi spôsobmi.

Monitoring odpadového hospodárstva | 1. - 6. 12. 2021

Monitoring odpadového hospodárstva | 1. - 6. 12. 2021

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Kam patrí odpad z testovania na COVID-19 v domácnosti? Ministerstvo vysvetľuje

Kam patrí odpad z testovania na COVID-19 v domácnosti? Ministerstvo vysvetľuje

Odpad z domáceho testovania môžete vyhodiť do čierneho kontajnera na zmesový komunálny odpad, tvrdí envirorezort.