Eversheds Sutherland
MEVA SK
INISOFT

MŽP vydalo usmernenie ku kontroverznému paragrafu 58

Ministerstvo životného prostredia vydalo koncom minulého týždňa usmernenie k spôsobu vypĺňania tlačiva „Ohlásenie o materiálovom toku odpadov z obalov“ podľa § 58 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

MŽP vydalo usmernenie ku kontroverznému paragrafu 58

Foto: Fotolia

Usmernenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
k spôsobu vypĺňania tlačiva
OHLÁSENIE O MATERIÁLOVOM TOKU ODPADOV Z OBALOV
podľa § 58 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (ďalej len „zákon“)

Podľa § 58 ods. 1 zákona pôvodca odpadu z obalov, ktorý nie je súčasťou komunálneho odpadu a pre ktoré nie je výrobcom obalov, ich môže odovzdať iba osobe oprávnenej na zber odpadov z obalov alebo do zariadenia na zhodnocovanie odpadov z obalov.

Podľa § 58 ods. 2 zákona pôvodca odpadu z obalov podľa odseku 1 je povinný bez nároku na akúkoľvek formu odplaty mesačne, do 25. dňa nasledujúceho mesiaca, ohlasovať údaje o materiálovom toku tohto odovzdaného odpadu koordinačnému centru pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov.

§ 52 odst. 1 a 2:

§ 58
Povinnosti držiteľa odpadu z obalov, ktoré nie sú súčasťou komunálneho odpadu

(1) Pôvodca odpadu z obalov, ktorý nie je súčasťou komunálneho odpadu a pre ktoré nie je výrobcom obalov, ich môže odovzdať iba osobe oprávnenej na zber odpadov z obalov alebo do zariadenia na zhodnocovanie odpadov z obalov.

(2) Pôvodca odpadu z obalov podľa odseku 1 je povinný bez nároku na akúkoľvek formu odplaty mesačne, do 25. dňa nasledujúceho mesiaca, ohlasovať údaje o materiálovom toku tohto odovzdaného odpadu koordinačnému centru pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov. Pôvodca odpadu je na vyžiadanie povinný predložiť koordinačnému centru pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti doklady preukazujúce správnosť poskytnutých údajov. Tieto povinnosti neplatia, ak údaje o materiálovom toku ohlási výrobcovi obalov, od ktorého nadobudol tieto obaly, ak tento výrobca plní vyhradené povinnosti individuálne.

Pôvodca odpadu je na vyžiadanie povinný predložiť koordinačnému centru pre prúd odpadov z obalov a z neobalových výrobkov do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti doklady preukazujúce správnosť poskytnutých údajov.

Tieto povinnosti neplatia, ak údaje o materiálovom toku ohlási výrobcovi obalov, od ktorého nadobudol tieto obaly, ak tento výrobca plní vyhradené povinnosti individuálne.

§ 58 nie je určený pre výrobcu obalov, t. j. ohlásenie o materiálovom toku odpadov z obalov nepodáva výrobca obalov definovaný v § 52 ods. 11 zákona.

§ 52 odst. 11:

(11) Výrobcom obalov je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá

a) používa obaly na balenie tovaru alebo plní tovar do obalov a uvádza na trh tento tovar pod svojou obchodnou značkou,

b) je osobou, pre ktorú sa tovar balí alebo plní a pod ktorej obchodnou značkou sa tovar uvádza na trh,

c) uvádza na trh tovar v obaloch iným spôsobom, ako podľa písmen a) a b),

d) ako distribútor uskutočňuje odplatné alebo bezodplatné odovzdanie obalu konečnému používateľovi na bezprostredné zabalenie tovaru,

e) ako distribútor používa obal na zabalenie distribuovaného tovaru alebo jeho časti alebo na naplnenie distribuovaným tovarom, alebo

f) uvádza na trh obaly s výnimkou osoby, ktorá dodáva nepoužité prázdne obaly osobám uvedeným v písmene a), b) c), d) alebo e) alebo osobe, ktorá balí alebo plní tovar pre osobu podľa písmena b).

Pôvodca odpadov z obalov podľa ustanovenia § 58 ods. 1 zákona je ten, kto v rámci svojej činnosti nakupuje v SR výrobky balené v obaloch a tieto po spotrebe ostávajú v jeho prevádzke ako odpad z obalov, tzv. priemyselné odpady z obalov.

Ohlásenie nie je potrebné podávať vtedy, ak pôvodca odpadov z obalov zhromažďuje odpad z obalov vo svojej prevádzke alebo po odovzdaní osobe oprávnenej na zber získal informáciu, že odpad z obalov bol odovzdaný do zariadenia na zneškodnenie – nenastal materiálový tok.

Prečítajte si tiež
Paragraf 58 zákona o odpadoch – riešenie alebo nezmysel?
Sporný paragraf spôsobuje veľa nejasností a problémov.

Ohlásenie o materiálovom toku podá až v momente jeho odovzdania osobe oprávnenej na zber odpadov z obalov alebo zariadeniu na zhodnocovanie odpadov z obalov.

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
 • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
 • Printový štvrťročník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (8)

 1. varkolyova.dagmar@gmail.com10.05.2016 (21:53)
  Veľká škoda, že tu nik neprispieva a nediskutuje, už som raz napísala, že sme asi všetci zaneprázdnený vyplňovaním nezmyselných hlásení - po novom ohlásení. A ešte sa "pritvrdzuje", že sa máme niekde spätne vracať a dopĺňať hlásenia. Prosím, ak mi vie niekto odpovedať, k čomu je toto dobré, bola by som veľmi rada. K usmerneniu MŽP - patrilo by sa uviesť min. autora usmernenia a dátum usmernenia. Dagmar Várkolyová
 2. lubos.hrnciar@gmail.com11.05.2016 (08:47)
  Myslím, že toto usmernenie definovalo jednu dôležitú vec. Pre mňa ňou je, že § 58 sa netýka výrobcov obalov. Doteraz som si myslel, že sa týka aj osôb, ktoré sú výrobcami obalov, ale sú zároveň v niakej časti aj pôvodcami (za obaly, kde sú len pôvodcami). Myslel som si, že v rozsahu, kde sú len pôvodcami obalov musia plniť § 58. V usmernení je ale napísané, že sa nevťahuje na výrobcu. Výrobca má meno a ičo a číslo z registra. Ak tieto identifikačné údaje má, nemali by sa na neho vzťahovať ustanovenia § 58 v zmysle usmernenia. Tak je napísané. Ak som zle pochopil, usmernite ma, prosím. Ďakujem! Hrnčiar
 3. office@naturpack.sk11.05.2016 (09:46)
  Dovoľujem si Vás upozorniť na presné znenie zákona: "Pôvodca odpadu z obalov, ktorý nie je súčasťou komunálneho odpadu a pre ktoré nie je výrobcom obalov..." V reálnom živote to znamená, že pre niektoré odpady z obalov pôvodca hlásenie podáva a v pre niektoré nie, nezávisle na tom, či je alebo nie je zapísaný v registri výrobcov! Čo tým tvorca zákona sledoval neviem V. Šinák
 4. info@odpadovyhospodar.sk11.05.2016 (14:19)
  tak super diskusia sa rozbieha :-) Ministerstvo vydalo usmernenie, no to nie je dobre naformulované. Radšej to poviem, že je to napísané zle a až sporne. Výsledkom je tu hneď reakcia v diskusii ako to pochopil pán Hrnčiar. Nič v zlom, prečítali ste si to správne, lenže ministerstvo v druhej vete daného odseku hneď popiera svoju prvú vetu. Súhlasím s pánom Šinákom. To že je nejaká firma výrobcom obalov v zmysle zákone neznamená, že nemusí podávať ohlásenie podľa § 58. Práve naopak, s veľkou pravdepodobnosťou tak robiť musí. Ide o slovíčka v danom paragrafe. Výsledok usmernenia je taký, že málo čo vysvetlilo, väčšinu vecí skomplikovalo a vnieslo do systému opäť len nejasnosti. Na druhej strane sa nečudujem, nakoľko § 58 sa logicky a právne nedá vysvetliť. O dôsledkoch tohto paragrafu si môžete prečítať aj v našom článku tu: http://www.odpadovyhospodar.sk/poznate-v-zakone-o-odpadoch-nestastny-paragraf-s-velkym-dosahom/
 5. radovan kazda11.05.2016 (15:13)
  "Ohlásenie NIE JE potrebné podávať vtedy, ak pôvodca odpadov z obalov zhromažďuje odpad z obalov vo svojej prevádzke alebo po odovzdaní osobe oprávnenej na zber získal informáciu, že odpad z obalov bol odovzdaný do zariadenia na zneškodnenie – nenastal materiálový tok." - ja by som chcel vedieť, kto to ohlásenie teda musí podávať, teda, ktorý pôvodca odpadov z obalov NEzhromažďuje odpad z obalov vo svojej prevádzke. lebo z tohto mi naopak vyplýva, že už vlastne nikto, či?
 6. varkolyova.dagmar@gmail.com11.05.2016 (20:53)
  .....to fakt nemá chybu, všetci máme zmätok a tvorcovia zákona sú tíško ...však nám to inšpekcia všetkým vysvetlí pri kontrolách ....bude plniť pokladnicu ...a my budeme konečne poučený z protokolu z kontroly . Dagmar Várkolyová
 7. jana.bockayova@nemocnicapp.sk16.05.2016 (10:33)
  Ja trochu odbočím od témy a pýtam sa či niekto z kompetentných nerozmýšľa o usmernení čo sa týka zaradenia odpadu pod kat. č. 18 01 02 ( O ), čo vlastne tam môžeme zaradiť. Pôvodná definícia odpadu ostala ( časti tiel,vrátane krvných vreciek a krvných konzerv okrem 18 01 03 ), ale logika nedá ako môžem zaradiť časti tiel pod O-čkový odpad. Bola som na niekoľkých školeniach a väčšinou mi bolo doporučené preradiť pôvodný odpad pod 18 01 02 do terajšieho 18 01 03, keďže sú to časti tiel a krvné vaky a iní potenciálny infekčný odpad, až na jedného školiteľa,ktorý to striktne odmieta a doporučuje ponechať pôvodný odpad 18 0 1 02 v terajšej kategorizácii.Ja som si ho preradila do 18 01 03, ale vzniká problém,že niektoré odpadárske firmy ho pod týmto číslom odmietajú odoberať. Vie mi niekto poradiť čo s tým? Ako sa zariadili iné nemocnice a nemalo by to byť jednotné?
 8. stefan.semnicky@silbitz-group.com15.06.2016 (13:01)
  Dobrý deň, ako je to teraz s odpadmi vhodnými na odovzdanie domácnostiam. Môžu sa 150103 - Obaly z dreva (palety), odovzdávať domácnostiam, alebo sa podľa paragrafu 58 môžu odovzdať len osobe oprávnenej na zber a zhodnocovanie odpadov z obalov?

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Natočili dokument o zálohovaní na Slovensku. Má inšpirovať v zahraničí

Natočili dokument o zálohovaní na Slovensku. Má inšpirovať v zahraničí

Pri rozbehu slovenského systému pomohla spolupráca stakeholderov, hovorí šéf OZV NATUR-PACK.

Uvádzate na trh drevené palety? Pozor na chybu, ktorá vás môže stáť nemalé peniaze

Uvádzate na trh drevené palety? Pozor na chybu, ktorá vás môže stáť nemalé peniaze

Pri evidencii si treba dať pozor na opakovane použiteľné drevené palety, píše odborníčka z OZV ENVI - PAK.

Kríza recyklácie plastov sa týka aj Slovenska. Hráči na trhu sa zhodujú, že by vlády mali konať

Kríza recyklácie plastov sa týka aj Slovenska. Hráči na trhu sa zhodujú, že by vlády mali konať

Profesionáli v odpadovom hospodárstve poukazujú na nerovnosť podmienok voči importérom, aj na potrebu zásahu vlád.