Dvořák Hager & Partners
MEVA SK
INISOFT

Organizácie zodpovednosti výrobcu

Aktualizovaný zoznam organizácií zodpovednosti výrobcov k 27.11.2017.

Organizácie zodpovednosti výrobcu

  • Téma
  • 29.11.2017
  • redakcia

Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) je podľa § 28 zákona č. 79/2015 o odpadoch právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike založená, vlastnená a prevádzkovaná výlučne výrobcami vyhradených výrobkov so sídlom v niektorom z členských štátoch.

Organizácia zodpovednosti výrobcov, v súlade s udelenou autorizáciou, zabezpečuje na základe zmluvy o plnení vyhradených povinností plnenie týchto povinností za zastúpených výrobcov vyhradeného výrobku. Účelom organizácie zodpovednosti výrobcov nie je dosahovanie zisku.

Výrobca vyhradeného výrobku je podľa § 30 odst. 1 povinný doručiť na ministerstvo pred uvedením vyhradeného výrobku na trh Slovenskej republiky písomnú žiadosť o zápis do Registra výrobcov vyhradeného výrobku a zároveň priložiť vyhlásenie výrobcu, že bude plniť vyhradené povinnosti individuálne alebo priložiť potvrdenie podľa odseku 3.

Výrobcom vyhradeného výrobku sa rozumie výrobca elektrozariadení (§ 32), výrobca batérií a akumulátorov (§ 42), výrobca obalov (§ 52), výrobca vozidiel (§ 60), výrobca pneumatík (§ 69), výrobca neobalového výrobku (§ 73).

Organizácie zodpovednosti výrobcov

Zoznam autorizácií na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov k 27. novembru 2017:

Legenda:

  • A – Poradové číslo
  • B – Obchodné meno alebo názov/adresa sídla
  • C – Číslo autorizácie
  • D – Vyhradený prúd odpadu, pre ktorý sa autorizácia udeľuje
  • E – Čas platnosti autorizácie

A

B

C

D

E

1

Auto Recycling, združenie
Bojnická 3
831 04 Bratislava

0001/SV/OZV/A/16–3.3

- staré vozidlá

31.12.2020

2

ELT Management
Company Slovakia, s.r.o.
Vajnorská 171/A

0005/PNE/OZV/A/16–3.3

- odpadové pneumatiky

31.12.2020

3

ENVI – PAK, a.s.
Galvaniho 7/B
821 04 Bratislava

0006/OBALY/OZV/A/16-3.3

- obaly
- neobalové výrobky

31.12.2020

4

NATUR-PACK, a.s.
Ružová dolina 6
821 08 Bratislava

0007/OBALY/OZV/A/16-3.3

- obaly
- neobalové výrobky

31.12.2020

5

RECobal, s.r.o.
Rusovská cesta 50
851 01 Bratislava

0009/OBALY/OZV/A/16-3.3

- obaly
- neobalové výrobky

31.12.2020

6

Envidom, združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu
Ružová dolina 6
821 08 Bratislava

0010/OEEZ/OZV/A/16-3.3

- elektrozariadenia kategórií 1, 2, 3, 4, |

31.12.2020

7

Ekolamp Slovakia – Združenie výrobcov a distribútorov svetelnej techniky
Turecká 37
940 01 Nové Zámky

0011/OEEZ/OZV/A/16-3.3

- elektrozariadenia kategórií 5a, 5b

31.12.2020

8

Elekos, združenie
Párovská 44
949 01 Nitra

0012/OEEZ/OZV/A/16-3.3

elektrozariadenia kategórií 1, 2, 3, 4, 5a, 5b, 6, 7, 8, 9, 10

31.12.2020

9

Asekol SK s.r.o.
Lamačská cesta 45
841 03 Bratislava

0013/BaA/OZV/A/16-3.3

- prenosné batérie a akumulátory
- automobilové batérie a akumulátory
- priemyselné batérie a akumulátory

31.12.2020

10

Asekol SK s.r.o.
Lamačská cesta 45
841 03 Bratislava

0014/OEEZ/OZV/A/16-3.3

elektrozariadenia kategórií 1, 2, 3, 4, 5a, 5b, 6, 7, 8, 9, 10

31.12.2020

11

SEWA, a.s.
Račianska 71
831 02 Bratislava

0015/OEEZ/OZV/A/16-3.3

elektrozariadenia kategórií 1, 2, 3, 4, 5a, 5b, 6, 7, 8, 9, 10 |

31.12.2020

12

E-cycling s.r.o.
Robotnícka 10
974 01 Banská Bystrica

0016/OEEZ/OZV/A/16-3.3

elektrozariadenia kategórií 1, 2, 3, 4, 5a, 5b, 6, 7, 8, 9, 10

31.12.2020

13

Elekos, združenie
Párovská 44
949 01 Nitra

0018/OBALY/OZV/A/16-3.3

- obaly
- neobalové výrobky

31.12.2020

14

E-cycling s.r.o.
Robotnícka 10
974 01 Banská Bystrica

0019/OBALY/OZV/A/16-3.3

- obaly
- neobalové výrobky

31.12.2020

15

NATUR-PACK, a.s.
Ružová dolina 6
821 08 Bratislava

0020/OEEZ/OZV/A/16-3.3

elektrozariadenia kategórií 1, 2, 3, 4, 5a, 5b, 6, 7, 8, 9, 10

31.12.2020

16

Spoločný baterkový systém, n. o.
Párovská 44
949 01 Nitra

0022/BaA/OZV/A/16-3.3

- prenosné batérie a akumulátory
- automobilové batérie a akumulátory
- priemyselné batérie a akumulátory

31.12.2020

17

SEWA, a. s.
Račianska 71
831 02 Bratislava

0023/BaA/OZV/A/16-3.3

- prenosné batérie a akumulátory
- priemyselné batérie a akumulátory

31.12.2020

18

NATUR-PACK, a.s.
Ružová dolina 6
821 08 Bratislava

0024/BaA/OZV/A/16-3.3

- prenosné batérie a akumulátory

31.12.2020

19

NOWAS, s.r.o.
Račianska 66
831 02 Bratislava

0025/OBALY/OZV/A/16-3.3

- obaly
- neobalové výrobky

31.12.2020

20

SEWA, a.s.
Račianska 71
831 02 Bratislava

0026/OBALY/OZV/A/16-3.3

- obaly
- neobalové výrobky

31.12.2020

21

SLOVMAS, a. s.
Na paši 4
821 02 Bratislava

0027/OBALY/OZV/A/16-3.3

- obaly
- neobalové výrobky

Platnosť autorizácie do 31.12.2017

22

RECCOLLECTION SYSTEM, s.r.o.
Jána Sambucusa 3432/27
917 01 Trnava

0030/OBALY/OZV/A/16-3.3

- obaly
- neobalové výrobky

Platnosť autorizácie do 31.12.2017

23

RECYKLOGROUP, a.s.
Záhradnícka 51
821 08 Bratislava

0031/OBALY/OZV/A/16-3.3

- obaly
- neobalové výrobky

31.12.2020

24

E-cycling s.r.o.
Robotnícka 10
974 01 Banská Bystrica

0033/BaA/OZV/A/16-3.3

- prenosné batérie a akumulátory
- automobilové batérie a akumulátory
- priemyselné batérie a akumulátory

31.12.2020

25

ENVIBAT, z.p.o.
Železničná 26/a
903 01 Senec

0034/BaA/OZV/A/16-3.3

- automobilové batérie a akumulátory
- priemyselné batérie a akumulátory

31.12.2020

26

SLOVMAS, a. s.
Na paši 4
821 02 Bratislava

0035/PNE/OZV/A/16–3.3

- odpadové pneumatiky

31.12.2020

27

ZEO Slovakia, s.r.o.
Stará Prešovská 10
040 01 Košice

0038/OEEZ/OZV/A/16-3.3

elektrozariadenia kategórií 1, 2, 3, 4, 5a, 5b, 6, 7, 8, 9, 10

31.12.2020

28

ZEO Slovakia, s.r.o.
Stará Prešovská 10
040 01 Košice

0046/OBALY/OZV/A/16-3.3

- obaly
- neobalové výrobky

Platnosť autorizácie do 31.12.2017

29

NOWAS, s.r.o.
Račianska 66
831 02 Bratislava

0059/PNE/OZV/A/16-1.8

- odpadové pneumatiky

31.12.2020

30

Elkomin, Združenie výrobcov a dovozcov elektrozariadení
Tomášikova 26
821 01 Bratislava

0060/OEEZ/OZV/A/16-3.3

elektrozariadenia kategórií 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 |

31.12.2020

31

SLOVMAS, a. s.
Na paši 4
821 02 Bratislava

0061/OEEZ/OZV/A/16-3.3

elektrozariadenia kategórií 1, 2, 3, 4, 5a, 6, 7, 8, 9, 10

31.12.2020

32

RECCOLLECTION SYSTEM, s.r.o.
Jána Sambucusa 3432/27
917 01 Trnava

0062/OEEZ/OZV/A/16-3.3

elektrozariadenia kategórií 1, 2, 3, 4, 5a, 6, 7, 8, 9, 10

31.12.2020

33

SLOVMAS, a. s.
Na paši 4
821 02 Bratislava

0070/BaA/OZV/A/16-3.3

- prenosné batérie a akumulátory
- automobilové batérie a akumulátory
- priemyselné batérie a akumulátory

31.12.2020

34

NOWAS, s.r.o.
Račianska 66
831 02 Bratislava

0093/OEEZ/OZV/A/16-1.8

elektrozariadenia kategórií 1, 2, 3, 4, 5a, 6, 7, 8, 9, 10

31.12.2020

Individuálni plniči povinností

Zoznam autorizácií na činnosť individuálneho plnenia povinností

A

B

C

D

E

1

Brueckner Slovakia, s.r.o.
K Panklu 4873
955 01 Topoľčany

0004/OBALY/INV/A/16-3.3

- obaly

30.06.2021

2

NAFTA a.s.
Votrubova 1
821 09 Bratislava

0017/OBALY/INV/A/16-3.3

- obaly

30.06.2021

3

Fortaco, s.r.o.
Staničná 788/11
908 51 Holíč

0021/OBALY/INV/A/16-3.3

- obaly

31.05.2021

4

Mobis Slovakia s.r.o.
MOBIS ulica 1
013 02 Gbeľany

0028/OBALY/INV/A/16-3.3

- obaly

30.06.2021

5

KraussMaffei Technologies,spol. s r.o.
Hlavná 2077
038 52 Sučany

0029/OBALY/INV/A/16-3.3

- obaly

30.06.2021

6

Hoval, s.r.o.
Pod Javorkom 264
027 53 Istebné

0032/OBALY/INV/A/16-3.3

- obaly

30.06.2021

7

RF, spol. s r.o.
Továrenská 15
901 14 Malacky

0037/OBALY/INV/A/16-3.3

- obaly

30.06.2021

8

Embraco Slovakia, s.r.o.
Odorínska cesta 2
052 01 Spišská Nová Ves

0039/OBALY/INV/A/16-3.3

- obaly

30.06.2021

9

PCA Slovakia, s.r.o.
Automobilová ulica 1
917 01 Trnava

0041/OBALY/INV/A/16-3.3

- obaly

30.06.2021

10

MIKONA, s.r.o.
Trenčianska 452
020 01 Púchov

0042/PNE/INV/A/16-3.3

- odpadové pneumatiky

30.06.2021

11

Slovenské elektrárne, a.s.
Mlynské nivy 47
821 09 Bratislava 2

0043/OBALY/INV/A/16-3.3

- obaly

30.06.2021

12

HTP Slovakia Vráble, s.r.o.
Staničná 502
952 01 Vráble

0044/OBALY/INV/A/16-3.3

- obaly

30.06.2021

13

Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o.
Cesta ku Continentálu 8950
960 01 Zvolen

0045/OBALY/INV/A/16-3.3

- obaly

30.06.2021

14

ILJIN Slovakia, s.r.o.
Pravenec 422
972 16 Pravenec

0047/OBALY/INV/A/16-3.3

- obaly

30.06.2021

15

Porsche Inter Auto Slovakia, s.r.o.
Dolnozemská 7
851 04 Bratislava

0048/SV/INV/A/16-3.3

- staré vozidlá

30.06.2021

16

Brantner Altgas, s.r.o.
Dukelská štvrť 1401
018 01 Dubnica nad Váhom

0049/OBALY/INV/A/16-1.8

- obaly

30.06.2021

17

Schaeffler Kysuce, spol. s r.o.
Dr. G. Schaefflera 1
024 01 Kysucké Nové Mesto

0051/OBALY/INV/A/16-1.8

- obaly

30.06.2021

18

Porsche Slovakia, spol. s r.o.
Vajnorská 160
831 04 Bratislava

0052/SV/INV/A/16-1.8

- staré vozidlá

30.06.2021

19

ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o.
Sabinovská 6
821 02 Bratislava

0053/SV/INV/A/16-1.8

- staré vozidlá

30.06.2021

20

Kia Motors Slovakia, s.r.o.
Sv. Jána Nepomuckého 1282/1
013 01 Teplička nad Váhom

0054/OBALY/INV/A/16-3.3

- obaly

30.06.2021

21

ČEMAT, s.r.o.
Sučianska 31
036 08 Martin

0055/PNE/INV/A/16-3.3

- odpadové pneumatiky

30.06.2021

22

Estamp Slovakia s.r.o.
Továrenská 52
953 01 Zlaté Moravce

0056/OBALY/INV/A/16-3.3

- obaly

30.06.2021

23

Continental Matador Truck Tires s.r.o.
Terézie Vansovej 1054/45
020 01 Púchov

0057/OBALY/INV/A/16-1.8

- obaly

30.06.2021

24

Continental Matador Rubber, s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov

0058/OBALY/INV/A/16-1.8

- obaly

30.06.2021

25

ZF Slovakia a.s.
Strojárenská 2
917 02 Trnava

0063/OBALY/INV/A/16-3.3

- obaly

30.06.2021

26

Biometrix, s. r. o.
Vicenzy 16/2054
931 01 Šamorín

0064/OBALY/INV/A/16-3.3

- obaly

30.06.2021

27

Innopharma s. r. o.
Mliečany 105
929 01 Dunajská Streda

0067/OBALY/INV/A/16-3.3

- obaly

30.06.2021

28

Audia Plastics, s. r. o.
Voderady 426
919 42 Voderady

0069/OBALY/INV/A/16-3.3

- obaly

30.06.2021

29

MZ PNEU, s.r.o.
Bulharská 23/3
010 01 Žilina

0068/PNE/INV/A/16-1.8

- odpadové pneumatiky

30.06.2021

30

ŠIMKOVIČ - PROTEKTOR spoločnosť s ručením obmedzeným
Kollárova 15
078 01 Sečovce

0069/PNE/INV/A/16-1.8

- odpadové pneumatiky

30.06.2021

31

Schaeffler SKALICA spol. s
r.o. Dr. G. Schaefflera 1
909 01 Skalica

0071/OBALY/INV/A/16-1.8

- obaly

30.06.2021

32

VOLZ Filters SK s. r. o.
Československej armády 10121/3
036 01 Martin

0072/OBALY/INV/A/16-1.8

- obaly

30.06.2021

33

VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s.
J. Jonáša 1
843 02 Bratislava

0073/OBALY/INV/A/16-1.8

- obaly

30.06.2021

34

František JANKECH – JaKub
Malinovského 39
915 01 Nové Mesto nad Váhom

0074/PNE/INV/A/16-1.8

- odpadové pneumatiky

30.06.2021

35

GPD SK s. r. o.
Kollárova 53
036 01 Martin

0075/PNE/INV/A/16-1.8

- odpadové pneumatiky

30.06.2021

36

CARLING SK, s.r.o.
Porubského 2
811 06 Bratislava

0076/PNE/INV/A/16-1.8

- odpadové pneumatiky

30.06.2021

37

M - PROTEKTOR, s.r.o.
Jelšová 13824/26
080 05 Prešov

0077/PNE/INV/A/16-1.8

- odpadové pneumatiky

30.06.2021

38

ASV Agronova s.r.o.
Púchovská 8
831 06 Bratislava

0078/PNE/INV/A/16-1.8

- odpadové pneumatiky

30.06.2021

39

Škoda Auto Slovensko s.r.o.
Sabinovská 6
821 02 Bratislava

0079/PNE/INV/A/16-1.8

- odpadové pneumatiky

30.06.2021

40

Všeobecná obchodná, a.s.
Dukelská 41
087 01 Giraltovce

0080/PNE/INV/A/16-1.8

- odpadové pneumatiky

30.06.2021

41

S.T.G. group s.r.o.
Sihoť 166
019 01 Ilava

0081/PNE/INV/A/16-1.8

- odpadové pneumatiky

30.06.2021

42

AKH Slovakia s. r. o.
Kopčianska 20
851 01 Bratislava

0082/PNE/INV/A/16-1.8

- odpadové pneumatiky

30.06.2021

43

Michaela Slezáková - CANDY
Hurbanova 312
906 13 Brezová pod Bradlom

0083/PNE/INV/A/16-1.8

- odpadové pneumatiky

30.06.2021

44

mageba Slovakia s.r.o.
Križovatka 5
969 00 Banská Štiavnica

0084/OBALY/INV/A/16-1.8

- obaly

31.07.2021

45

Kongsberg Automotive, s.r.o.
Hlavná 48
952 01 Vráble

0085/OBALY/INV/A/16-1.8

- obaly

31.07.2021

46

ECCO Slovakia, a.s.
Dúbravca 6103/6
036 01 Martin

0086/OBALY/INV/A/16-1.8

- obaly

31.08.2021

47

IKEA Components s.r.o.
Továrenská 2614/19
901 20 Malacky

0087/OBALY/INV/A/16-1.8

- obaly

31.08.2021

48

SELYZ – NÁBYTOK, s.r.o.
Komenského 50
937 01 Želiezovce

0088/OBALY/INV/A/16-1.8

- obaly

31.08.2021

49

NPL S s.r.o.
Továrenská 54
953 01 Zlaté Moravce

0089/OBALY/INV/A/16-1.8

- obaly

31.08.2021

50

Andritz Kufferath s.r.o.
Ku Bratke 5
934 05 Levice

0090/OBALY/INV/A/16-1.8

- obaly

31.08.2021

51

Spilatex, s. r. o.
Ku Bratke 5
934 05 Levice

0091/OBALY/INV/A/16-1.8

- obaly

31.08.2021

52

UNI Racing, s. r. o.
Šafárikova 4135, 048 01
Rožňava

0092/PNE/INV/A/16-1.8

- odpadové pneumatiky

20.10.2021

53

DONGHEE Slovakia, s.r.o.
SNP 768/150
013 24 Strečno

0094/OBALY/INV/A/16-1.8

- obaly

31.12.2021

54

FORTISCHEM a. s.
M. R. Štefánika 1
972 71 Nováky

0095/OBALY/INV/A/16-1.8

- obaly

31.12.2021

55

Shinwha Intertek Slovakia s.r.o.
Voderady 402
919 42 Voderady

0097/OBALY/INV/A/16-1.8

- obaly

31.12.2021

56

HM pneu-sport, s.r.o.
Neslušská cesta 1298
024 01 Kysucké Nové Mesto

0098/PNE/INV/A/16-1.8

- odpadové pneumatiky

20.12.2021

57

Bodet & Horst mattressticking Verwaltungs s.r.o.
J. Zigmundíka 1489
922 03 Vrbové

0099/OBALY/INV/A/16-1.8

- obaly

31.12.2021

58

KOVOHUTY, a.s.
ul. 29.augusta 566
053 42 Krompachy

0101/OBALY/INV/A/17-1.8

- obaly

31.12.2021

59

Adient Slovakia s.r.o.
Štúrova 4
811 02 Bratislava

0102/OBALY/INV/A/17-1.8

- obaly

15.03.2022

60

Camfil s.r.o.
Priemyselný park-Géňa, Ul.E.Sachsa 8
934 01 Levice

0103/OBALY/INV/A/17-1.8

- obaly

15.03.2022

61

BROTHER INDUSTRIES (SLOVAKIA) s.r.o.
Tichá 45
811 02 Bratislava

0105/OBALY/INV/A/17-1.8

- obaly

30.04.2022

62

PHA Slovakia s.r.o.
Hlavná 1491
014 01 Bytča

0107/OBALY/INV/A/17-1.8

- obaly

30.06.2022

63

Farmácia Martin a.s.
Sklabinská 28
036 01 Martin

0108/OBALY/INV/A/17-1.8

- obaly

31.07.2022

Tretie osoby

Zoznam autorizácií na činnosť tretej osoby:

A

B

C

D

E

1

INSA spol. s r. o.
Niklová ul.
926 01 Sereď

0002/BaA/TRO/A/16-3.3

- prenosné batérie a akumulátory
- automobilové batérie a akumulátory
- priemyselné batérie a akumulátory

31.12.2020

2

MACH TRADE spol. s r. o.
Niklová ul.
926 01 Sereď

0003/BaA/TRO/A/16-3.3

- prenosné batérie a akumulátory
- automobilové batérie a akumulátory
- priemyselné batérie a akumulátory

31.12.2020

3

ŽOS – EKO, s.r.o.
Dielenská Kružná 2
038 61 Vrútky

0008/BaA/TRO/A/16-3.3

- priemyselné batérie a akumulátory

31.12.2020

4

POWER BATTERY, s.r.o.
Majerská cesta 36
974 01 Banská Bystrica

0036/BaA/TRO/A/16-3.3

- automobilové batérie a akumulátory
- priemyselné batérie a akumulátory

31.12.2020Zoznamy pravidelne aktualizuje ministerstvo životného prostredia na svojich stránkach.
Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na EE CLUB: Ako ďalej s odpadmi na Slovensku?

Pozvánka na EE CLUB: Ako ďalej s odpadmi na Slovensku?

Denníky Odpady-portal.sk, Energie-portal.sk a Voda-portal.sk vás pozývajú na diskusiu v rámci cyklu EE CLUB.

Ako máte účtovať a evidovať plastové tašky v obchode? Vo videu sa dozviete viac

Ako máte účtovať a evidovať plastové tašky v obchode? Vo videu sa dozviete viac

Ministerstvo zamotalo obchodníkom hlavu v zákone o odpadoch a jeho vykonávacej vyhláške najmä v problematike plastových tašiek. Ako sa z toho dostať?

Plastové tašky. Ako ich máte účtovať a evidovať?

Plastové tašky. Ako ich máte účtovať a evidovať?

Poskytujete pri predaji plastové tašky a počuli ste už o tom, že od januára sú s nimi spojene nové povinnosti a že ich treba spoplatňovať? A viete, že spoplatnením to vôbec nekončí a že povinností je oveľa viac?