NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Ohlásenie o množstve vyzbieraných odpadových pneumatík

Tlačivo Ohlásenie o množstve vyzbieraných odpadových pneumatík nájdete v prílohe č. 4. Vyhlášky č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Podáva ho distribútor pneumatík.

Ohlásenie o množstve vyzbieraných odpadových pneumatík

Ilustračné foto: Odpady-portal.sk

Tlačivo a spôsob vypĺňania tlačiva Ohlásenie o množstve vyzbieraných odpadových pneumatík. V tomto tlačive sa uvádzajú sumárne údaje za uplynulý štvrťrok.

Rok – uvedie sa rok, za ktorý sa podáva ohlásenie.

Štvrťrok – uvedie sa štvrťrok, za ktorý sa podáva ohlásenie.

Evidenčné číslo – pridelí a vyplní koordinačné centrum pre prúd odpadových pneumatík a ministerstvo.

Dátum doručenia – uvedie sa dátum doručenia tlačiva koordinačnému centru pre prúd odpadových pneumatík a ministerstvu.

ORGANIZÁCIA

IČO – uvedie sa identifikačné číslo organizácie; ak má organizácia identifikačné číslo menšie ako osemmiestne, zľava sa doplnia nuly na celkový počet ôsmich miest.

Obchodné meno – uvedie sa obchodné meno organizácie (právnickej osoby alebo fyzickej osobypodnikateľa) tak, ako je zapísaná v príslušnom registri.

Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa sídla organizácie.

Štatutárny orgán – uvedie sa meno, priezvisko, telefón, fax, e-mail, adresa URL osoby tak, ako je zapísaná v príslušnom registri. Ak sú viacerí členovia štatutárneho orgánu, v prílohe sa uvedie ich meno, priezvisko, dátum a podpis.

Dátum – uvedie sa dátum podpísania tlačiva.

PREVÁDZKÁREŇ/ZÁVOD

Nasledujúca časť, týkajúca sa samostatnej prevádzkarne/závodu, sa vypĺňa, ak nie je totožná s organizáciou.

Názov – uvedie sa, ak je zavedený vnútri organizácie.

Ulica, obec, PSČ – uvedie sa presná a úplná adresa prevádzkarne.

Zodpovedná osoba – uvedie sa poverená osoba, ktorá je zodpovedná za vypĺňanie tlačiva, jej telefón, fax, e-mail, adresa URL.

Dátum – uvedie sa dátum podpísania tlačiva.

Hmotnosť – uvedie sa v tonách.

Prevziať prílohu - Príloha č. 4 k vyhláške č. 366/2015 Z. z. (PDF)


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Smernica o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie

Smernica o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie

Smernica č. 2019/904 má za cieľ predchádzať vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie a tento vplyv znižovať, ako aj podporiť prechod na obehové hospodárstvo s inovačnými a udržateľnými obchodnými modelmi, výrobkami a materiálmi.

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

Formulár Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním (predtým pod názvom "Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním") sa podáva podľa § 3 Vyhlášky č. 366/2015 Z. z., konkrétne v jej prílohe č. 2.

Výška poplatkov za skládkovanie

Výška poplatkov za skládkovanie

Sadzbu poplatkov za uloženie odpadu na skládku upravuje nariadenie vlády.