NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Legislatíva

Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov

03.03.2017

Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov

Zákon č. 17/2004 o poplatkoch za uloženie odpadov (aktuálne znenie si môžete prečítať tu) je základnou normou, ktorá upravuje platenie poplatkov za uloženie odpadu na skládky.

Zákon o miestnych daniach

03.03.2017

Zákon o miestnych daniach

Zákon č. 582/2004 Z.z. (aktuálne znenie si môžete prečítať tu) o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Zoznam elektrozariadení

04.02.2017

Zoznam elektrozariadení

Kategorizácia elektrozariadení podľa Vyhlášky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov.

Zoznam výrobkov, ktoré sa môžu stať neobalovým výrobkom

04.02.2017

Zoznam výrobkov, ktoré sa môžu stať neobalovým výrobkom

Čo sú neobaly? Definuje ich Vyhláška č. 373/2015 Z. z.

Ohlásenie o množstve vyzbieraných odpadových pneumatík

11.09.2016

Ohlásenie o množstve vyzbieraných odpadových pneumatík

Tlačivo Ohlásenie o množstve vyzbieraných odpadových pneumatík nájdete v prílohe č. 4. Vyhlášky č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Podáva ho distribútor pneumatík.

Vyhláška o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti

10.09.2016

Vyhláška o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti

Vyhláška č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti (aktuálne znenie si môžete stiahnuť TU) špecifikuje podmienky evidenčnej a ohlasovacej povinnosti pre výrobcov a dovozcov.

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

10.09.2016

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

Tlačivo Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním sa nachádza v § 3 Vyhlášky č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.

Obal, definícia

10.09.2016

Obal, definícia

Definiciu obalu stanovuje Príloha č. 7 k zákonu č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Kategórie elektrozariadení

10.09.2016

Kategórie elektrozariadení

Kategórie elektrozariadení definuje Príloha č. 6 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Ciele a záväzné limity odpadového hospodárstva

10.09.2016

Ciele a záväzné limity odpadového hospodárstva

Ciele a záväzné limity odpadového hospodárstva určuje Príloha č. 3zákonu č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

← staršie články