Investície v odpadovom hospodárstve | OKTÓBER 2016 | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Investície v odpadovom hospodárstve | OKTÓBER 2016

Súhrnný prehľad ohlásených investícií a verejného obstarávania za mesiac október 2016. Môžete ho získavať aktualizovaný DENNE, ak sa stanete našim predplatiteľom.

Investície v odpadovom hospodárstve | OKTÓBER 2016

Foto: Flickr

Ohlásené investície

Oznámenie / Zámer | FE-VA SCRAP, s.r.o. | Zariadenie na zber kovových odpadov-Prakovce | Pokračovanie v prevádzkovaní zariadenia na zber a úpravu druhotných surovín (najmä železných a farebných kovov a papiera) vo vyčlenenom priestore v existujúcom priemyselnom areáli v Prakovciach.

Oznámenie / Zámer | FORNIX Recykling, s.r.o., Bernolákovo | Mobilné zariadenice na zhodnocovanie stavebných odpadov Mobicat MC 100 R EVO | Účelom posudzovaného investičného zámeru je prevádzkovanie mobilného zaridenia na zhodnocovanie stavebných odpadov na zvýšenie efektivity zhodnotenia odpadov v mieste ich vzniku.

Oznámenie / Zámer | Mesto Snina | Zberný dvor Snina | Vybudovanie zberného dvora pre obyvateľov mesta Snina

Podlieha ďalšiemu posudzovaniu | AVE SK odpadové hospodárstvo, s.r.o. | Medzisklad nebezpečných odpadov a odpadov z kovov v prevádzke Bratislava – Vrakuňa | Vybudovanie a prevádzkovanie zberu nebezpečných odpadov a odpadov z kovov

Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu | BVL Plumb, s.r.o. Košice | Prevádzka na zber a výkup opotrebovaných batérií a akumulátorov | Zber a výkup opotrebovaných (použitých) batérií a akumulátorov

Oznámenie / Zámer | Obec Jalovec | Zberný dvor obce Jalovec | Vybudovanie zariadenia na zber odpadov v súlade so zákonom NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý bude slúžiť obyvateľom obce Jalovec

Oznámenie / Zámer | Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka, Bratislava | Zberný dvor odpadov Bratislava – Petržalka, rozšírenie | Prevádzkovanie zberu nebezpečných odpadov a odpadov z kovov - návýšenie jeho množstva

Oznámenie / Zámer | Ing. Miroslav Mlynár, PhD., Vrútky | Ing. Miroslav Mlynár, PhD. – spracovanie starých vozidiel | Účelom predloženého zámeru je vytvorenie spracovateľských kapacít pre autorizovanú činnosť spracovania starých vozidiel a vytvorenie možnosti aj pre spracovanie nákladných vozidiel.

Záverečné stanovisko | Brantner Tornaľa s. r. o., Rimavská Sobota | TORNAĽA SKLÁDKA ODPADOV, rozšírenie skládky, IV. etapa | Dobudovanie skládkovacích priestorov pre odpad, ktorý nie je nebezpečný.

Oznámenie / Zámer | Obec Kolta | Zberný dvor Kolta | Účelom je vybudovanie zberného dvora v zmysle platnej legislatívy.

Oznámenie / Zámer | Obec Kolárovice | Zberný dvor obce Kolárovice | Zosúladenie zariadenia na zber odpadov v zmysle platnej legislatívy. Predmetom zberu budú nasledovné odpady: papiera lepenka, plasty, sklo , viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky), elektroodpad, drobný stavebný odpad, jedlé oleje a tuky, objemový odpad a biologicky rozložiteľný odpad - kategórie -O, kovy, použité batérie a akumulátory.

Oznámenie / Zámer | D.P. EKOPLAST, spol. s r.o., Snina | Zariadenie na zhodnocovanie odpadov z plastov a zariadenie na destiláciu farieb, liehov a riedidiel Snina | Zriadenie prevádzky na zhodnocovanie odpadov z plastov na ulici Strojárska 4269 (areál bývalého podniku VIHORLAT Snina) a umiestnenia prevádzky vykonávajúcej destiláciu odpadových farieb, liehov a riedidiel na ulici Palárikova 2987, k. ú. Snina.

Nepodlieha ďalšiemu posudzovaniu | Ladislav Mihál – Beta –K Lietavská Lúčka | Zariadenie na zber a výkup druhotných surovín a odpadov zo železných a neželezných kovov | Zariadenie na zber a výkup druhotných surovín a odpadov zo železných a neželezných kovov

Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene | GEOPOL PREŠOV, s.r.o., Prešov | Zariadenie na biodegradáciu odpadov, prevádzka Dekontaminačné stredisko Kapušany pri Prešove | Účelom posudzovania objektu „Dekontaminačné stredisko Kapušany pri Prešove“ je v rámci revitalizácie už existujúcej prevádzky k vylepšeniu technických podmienok objektov a k vylepšeniu používaných bioremediačnych techník pri zneškodňovaní nebezpečných odpadov.

Zmena činnosti pre vydaním vyjadrenia/rozhodnutia o zmene | KERGOL J.P. spol. s r.o., Prešov | Rozšírenie činnosti o zhodnocovanie odpadu z papiera – skartácia a lisovanie činnosťou R12 - Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti | Účelom činnosti bude rozšírenie činnosti zariadenia na zber odpadov o zariadenie na zhodnocovanie odpadov - mechanická úprava odpadu z papiera, ktorá bude spočívať v jeho skartovaní v skartovacom zariadení s lisovaním.

Verejné obstarávania

 
 

Celý obsah článku je prístupný pre predplatiteľov.

Predplatné obsahuje:

  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom v denníku Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
  • Printový mesačník Odpadové hospodárstvo s prílohou ENERGO (ISSN 1338-595X)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Všetky samosprávy už majú zbierať bioodpad. Ako upraviť systém, aby fungoval a šetril peniaze?

Všetky samosprávy už majú zbierať bioodpad. Ako upraviť systém, aby fungoval a šetril peniaze?

K inšpirácii dobre fungujúceho systému netreba chodiť ďaleko. Vo viacerých európskych krajinách už používajú kvalitne nastavenú infraštruktúru.

Pozvánka: XV. reprezentačný ples odpadového hospodárstva a priateľov životného prostredia

Pozvánka: XV. reprezentačný ples odpadového hospodárstva a priateľov životného prostredia

Tradičné podujatie sa uskutoční v závere januára 2023 v Bratislave.

Pozvánka: Výklad legislatívy od 1.1.2023 a podanie Ohlásenia za rok 2022...

Pozvánka: Výklad legislatívy od 1.1.2023 a podanie Ohlásenia za rok 2022...

Spoločnosť Inisoft pozýva na webinár: Výklad legislatívy od 1.1.2023 a podanie Ohlásenia za rok 2022 z ENVITA Odpady pre obce a mestá.