NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Zoznam elektrozariadení

Kategorizácia elektrozariadení podľa Vyhlášky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov.

Zoznam elektrozariadení

Foto: Odpady-portal.sk

Podrobnejšie špecifikuje kategorizáciu elektrozariadení Vyhláška č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov ich definuje neobaly v prílohe č. 7.

V Prílohe č. 7 sa nachádza zoznam elektrozariadení podľa kategórií, ktoré spĺňajú definíciu elektrozariadenia.

Elektrozariadenia sú zariadenia, ktoré na svoju činnosť potrebujú elektrický prúd alebo elektromagnetické pole a zariadenia na výrobu, prenos a meranie takého prúdu a poľa, ktoré sú navrhnuté na použitie pri hodnote napätia do 1 000 V pre striedavý prúd a do 1 500 V pre jednosmerný prúd.

Príloha č. 7 k vyhláške č. 373/2015 Z. z. Zoznam elektrozariadení podľa kategórií,
ktoré spĺňajú definíciu elektrozariadenia podľa § 32 ods. 5 zákona a definíciu elektroodpadu z domácností podľa § 32 ods. 7 zákona

Kategória

 

Názov

Kat. číslo

NO/OO

Nebez. vlastnosti

1

 

Veľké domáce spotrebiče

 

 

 

1

1,1

Veľké chladiarenské spotrebiče pre domácnosť

200123

NO

H14

1

1,2

Chladničky

200123

NO

H14

1

1,3

Mrazničky

200123

NO

H14

1

1,4

Iné veľké spotrebiče používané na chladenie, konzervovanie a skladovanie potravín

200123

NO

H14

1

1,5

Práčky

200136

OO

 

1

1,6

Sušičky

200136

OO

 

1

1,7

Umývačky riadu

200136

OO

 

1

1,8

Sporáky a rúry na pečenie

200136

OO

 

1

1,9

Elektrické sporáky

200136

OO

 

1

1,10

Elektrické varné dosky

200136

OO

 

1

1,11

Mikrovlnné rúry

200136

OO

 

1

1,12

Iné veľké spotrebiče používané na varenie a iné spracovanie potravín

200136

OO

 

1

1,13

Elektrické spotrebiče na vykurovanie

200136

OO

 

1

1,14

Elektrické radiátory

200136

OO

 

1

1,15

Iné veľké spotrebiče na vykurovanie miestností, postelí, nábytku na sedenie

200136

OO

 

1

1,16

Elektrické ventilátory

200136

OO

 

1

1,17

Klimatizačné zariadenia

20 01 23

NO

 

1

1.17.a

Mobilné klimatizačné zariadenia

20 01 23

NO

H14

1

1,18

Iné zariadenia na ventiláciu a klimatizáciu

20 01 23

NO

H14

1

1,19

Iné

 

 

 

2

 

Malé domáce spotrebiče

 

 

 

2

2,1

Vysávače

200136

OO

 

2

2,2

Čističe kobercov

200136

OO

 

2

2,3

Iné spotrebiče na čistenie

200136

OO

 

2

2,4

Spotrebiče, ktoré sa používajú na šitie, tkanie a iné spracovanie textilu

200136

OO

 

2

2,5

Žehličky a iné spotrebiče na žehlenie, manglovanie a inú starostlivosť o šatstvo

200136

OO

 

2

2,6

Hriankovače

200136

OO

 

2

2,7

Fritézy

200136

OO

 

2

2,8

Mlynčeky, kávovary a zariadenia na otváranie a zatváranie nádob alebo obalov

200136

OO

 

2

2,9

Elektrické nože

200136

OO

 

2

2,10

Spotrebiče na strihanie vlasov, sušenie vlasov, čistenie zubov, holenie, masáž a iné spotrebiče na starostlivosť o telo

200136

OO

 

2

2.10.a

Bezšnúrové alebo nabíjacie spotrebiče na strihanie vlasov, sušenie vlasov, čistenie zubov, holenie, masáž a iné spotrebiče na starostlivosť o telo

200135

NO

H2

2

2,11

Hodiny, hodinky a zariadenia na meranie, ukazovanie alebo zaznamenávanie času

200136

OO

 

2

2,12

Váhy

200136

OO

 

2

2,13

Iné

 

 

 

2

2.13.1

Erotické pomôcky

200136

OO

 

2

2.13.2

Elektronické cigarety

200136

OO

 

3

 

Informačné technológie a telekomunikačné zariadenia

 

 

 

3

3,1

Servery

200136

OO

 

3

3,2

Minipočítače

200136

OO

 

3

3,3

Tlačiarne

200136

OO

 

3

3,4

Osobné počítače

200136

OO

 

3

3,5

Zobrazovacie zariadenia k osobným počítačom s CRT, LED a LCD

200135

NO

 

3

3,6

Klávesnica

200136

OO

 

3

3,7

Polohovacie zariadenia k osobným počítačom

200136

OO

 

3

3,8

Reproduktory k osobným počítačom

200136

OO

 

3

3,9

Laptopy

200136

OO

 

3

3,1

Notebooky

200136

OO

 

3

3,11

Elektronické diáre

200136

OO

 

3

3,13

Kopírovacie zariadenia

200136

OO

 

3

3,14

Elektrické a elektronické písacie stroje

200136

OO

 

3

3,15

Vreckové a stolové kalkulačky

200136

OO

 

3

3,16

Iné zariadenia na zber, uchovávanie, spracovanie, prezentáciu alebo elektronické sprostredkovanie informácií

200136

OO

 

3

3.16.1

Pamäťové karty

200136

OO

 

3

3,17

Užívateľské terminály a systémy

200136

OO

 

3

3,18

Faxové prístroje

200136

OO

 

3

3,19

Telex

200136

OO

 

3

3,2

Telefónne prístroje

200136

OO

 

3

3,21

Telefónne automaty

200136

OO

 

3

3,22

Bezdrôtové telefónne prístroje

200136

OO

 

3

3,23

Mobilné telefónne prístroje

200135

NO

 

3

3,24

Záznamníky

200136

OO

 

3

3,25

Iné výrobky alebo zariadenia na prenos zvuku, obrazu alebo iných informácií prostredníctvom telekomunikácií

200136

OO

 

3

3,26

Iné

*

*

 

4

 

Spotrebná elektronika

 

 

 

4

4,1

Rozhlasové prijímače

200136

OO

 

4

4,2

Televízne prijímače s CRT, LED a LCD obrazovkami

200135

NO

 

4

4,3

Videokamery

200136

OO

 

4

4,4

Videorekordéry

200136

OO

 

4

4,5

Hi-Fi zariadenia

200136

OO

 

4

4,6

Zosilňovače zvuku

200136

OO

 

4

4,7

Hudobné nástroje

200136

OO

 

4

4,8

Iné výrobky alebo zariadenia na zaznamenávanie alebo prehrávanie zvuku alebo obrazu vrátane signálov alebo technológií na iné šírenie zvuku a obrazu prostredníctvom telekomunikácií

200136

OO

 

4

4,9

Iné

200136

OO

 

5

 

Osvetľovacie zaradenia

 

 

 

5

5,1

Svetelné zdroje

 

 

 

5

5.1.1

Lineárne žiarivky

200121

NO

H15

5

5.1.2

Kompaktné žiarivky

200121

NO

H15

5

5.1.5

LED žiarovky

200136

OO

 

5

5,2

Svietidlá

 

 

 

5

5.2.1

Svietidlá pre žiarivky a LED s výnimkou svietidiel z domácností

160214

OO

 

5

5,3

Ostatné osvetľovacie zariadenia alebo zariadenia pre šírenie a riadenie osvetlenia s výnimkou priamo žeravených žiaroviek v inej podskupine neuvedené

16 02 13, 16 02 14, 20 01 21, 20 01 36

OO, NO

H15

6

 

Elektrické a elektronické nástroje (okrem veľkých stacionárnych priemyselných náradí)

 

 

 

6

6,1

Vŕtačky

200136

OO

 

6

6,2

Pílky

200136

OO

 

6

6,3

Šijacie stroje

200136

OO

 

6

6,4

Zariadenia na otáčanie, frézovanie, brúsenie, drvenie, pílenie, krájanie, strihanie, vŕtanie, dierovanie, razenie, skladanie, ohýbanie alebo podobné spracovanie dreva, kovu a iných materiálov

200136

OO

 

6

6,5

Nástroje na nitovanie, pritĺkanie klincov alebo skrutkovanie alebo odstraňovanie nitov, klincov, skrutiek alebo podobné účely

200136

OO

 

6

6,6

Nástroje na zváranie, spájkovanie alebo podobné účely

200136

OO

 

6

6,7

Zariadenia na striekanie, nanášanie, rozprašovanie alebo iné spracovanie kovových alebo plynných látok inými prostriedkami

200136

OO

 

6

6,8

Nástroje na kosenie alebo iné záhradkárske činnosti

200136

OO

 

6

6,9

Iné

*

 

 

7

 

Hračky, zariadenia určené na športové a rekreačné účely

 

 

 

7

7,1

Súpravy elektrických vláčikov alebo autodráh

200136

OO

 

7

7,2

Konzoly na videohry

200136

OO

 

7

7,3

Videohry

200136

OO

 

7

7,4

Počítače na bicyklovanie, potápanie, beh, veslovanie atď.

200136

OO

 

7

7,5

Športové zariadenia s elektrickými a elektronickými súčiastkami

200136

OO

 

7

7.5.1

Elektrobicykle

200136

OO

 

7

7,6

Hracie automaty

200136

OO

 

7

7,7

Iné

*

 

 

8

 

Zdravotnícke zariadenia (okrem všetkých implantovaných a infikovaných výrobkov)

 

 

 

8

8,1

Merače krvného tlaku

200136

OO

 

8

8,2

Merače hladiny cukru

200136

OO

 

8

8,3

Inhalačné prístroje

200136

OO

 

8

8,4

UV hrebeň na liečbu svetelnými lúčmi

200136

OO

 

8

8,5

Fototerapeutické svetlo

200136

OO

 

8

8,6

Iné

 

 

 

8

8.6.1

Germicídne lampy

200136

OO

 

8

8.6.2

Negatoskopy

200136

OO

 

9

 

Prístroje na monitorovanie a kontrolu

 

 

 

9

9,1

Hlásič elektrickej požiarnej signalizácie

200135

NO

NO

9

9,2

Tepelné regulátory

200136

OO

OO

9

9,3

Termostaty

200136

OO

OO

9

9,4

Prístroje na meranie, váženie alebo nastavovanie pre domácnosť alebo ako laboratórne zariadenia

200136

OO

OO

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Smernica o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie

Smernica o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie

Smernica č. 2019/904 má za cieľ predchádzať vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie a tento vplyv znižovať, ako aj podporiť prechod na obehové hospodárstvo s inovačnými a udržateľnými obchodnými modelmi, výrobkami a materiálmi.

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

Formulár Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním (predtým pod názvom "Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním") sa podáva podľa § 3 Vyhlášky č. 366/2015 Z. z., konkrétne v jej prílohe č. 2.

Výška poplatkov za skládkovanie

Výška poplatkov za skládkovanie

Sadzbu poplatkov za uloženie odpadu na skládku upravuje nariadenie vlády.