Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

V Bratislave začnú rozdávať kontajnery na bioodpad

Mestská zberová spoločnosť OLO spúšťa na území hlavného mesta s distribúciou hnedých kontajnerov, určených na biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad.

V Bratislave začnú rozdávať kontajnery na bioodpad

Distribúcia kompostérov začne prebiehať v marci. Všetky náklady na kompostér alebo hnedý kontajner a s tým súvisiaci zber a odvoz biodpadu zo záhrad sú hradené z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Každá domácnosť v rodinných domoch, ktorá je platiteľom miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, má povinnosť podať „Žiadosť o zapojenie sa do systému zberu odpadu zo záhrad“ a zvoliť si buď hnedý kontajner alebo kompostér.

Prečítajte si tiež

• Obce vs bioodpad

Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) a.s. tak umožňuje všetkým občanom, ktorí bývajú v individuálnej bytovej výstavbe, kompostovať biodpad, alebo ho zhodnotiť odovzdaním do kontajnera.

Domácnostiam, ktoré tak už urobili, začala spoločnosť OLO distribuovať prioritne hnedé kontajnery. Tie majú objemy 120 litrov alebo 240 litrov a sú označené nálepkami s informáciami o tom, aký odpad do nich patrí, alebo nepatrí.

Hnedé kontajnery v rôznych veľkostiach

Kontajnery sú vyrobené z recyklovateľného materiálu, sú odolné voči UV žiareniu, nízkym aj vysokým teplotám, majú mriežku na prevzdušňovanie odpadu a ich hladká povrchová úprava zabraňuje zachytávaniu nečistôt.

Kompostéry zelenej farby majú objem 400 – 500 litrov, 600 – 700 litrov a 1 000 litrov a sú ľahko zmontovateľné bez použitia náradia.

kompostovanie v bratislave

Čo patrí do kontajnerov na bioodpad

Do hnedých kontajnerov a zelených kompostérov patria: kvety, štiepky, piliny, pokosená tráva, malé kusy konárov, lístie, odpad z ovocia a zeleniny, burina. Nepatria sem odpady z domácností živočíšneho pôvodu, mliečne a mäsové výrobky.

Odvoz bioodpadu z hnedých kontajnerov bude zabezpečovať spoločnosť OLO sezónne od marca do novembra v intervale jedenkrát za 14 dní. Prvé odvozy sú naplánované po 15. merci 2017. Kompost vyrobený v kompostéri je možné použiť na vlastné účely.

Vyhláška č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, je účinná od 1. januára 2017. V zmysle všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom sú domácnosti (iba majitelia rodinných domov) povinné zapojiť sa do systému zberu odpadu zo záhrad.

Toto nariadenie sa týka viac ako 20 000 domácností v rámci Bratislavy, ktoré ročne vyprodukujú vyše 5 000 ton biologicky rozložiteľného odpadu.

reklama na zber bioodpadu

Ako získať kompostér alebo kontajner?

Distribúcia hnedých kontajnerov a neskôr aj kompostérov bude prebiehať šesť dní v týždni, od pondelka do soboty.

V prípade záujmu si môžu obyvatelia vyzdvihnúť kontajner alebo kompostér aj priamo v spoločnosti OLO na Ivanskej ceste 22. Ja však potrebné sa vopred dohodnúť na termíne a čase prevzatia. Pre viac informácií je potrebné sa obrátiť na Zákaznícke centrum OLO telefonicky 02/50 110 111 alebo e-mailom na zakazka@olo.sk.

V prípade, že ste zatiaľ nepodali žiadosť o zapojenie sa do systému zberu odpadu zo záhrad, môžete tak stále urobiť na Oddelení miestnych daní, poplatkov a licencií Magistrátu na Blagoevovej 9 v Bratislave osobne alebo poštou.

Ďalšie informácie a odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad nájdete na webstránke spoločnosti OLO alebo na webstránke Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.

Značky
biomasabioodpad

Diskusia (1)

  1. maria.jaseckova@brantner.com28.02.2017 (12:49)
    Dobrý deň. Zaujímalo by ma, ako bude mesto Bratislava riešiť BRO z domácnosti bytových domov, keďže v článku sa spomína povinnosť zapojiť sa do zberu len pre domácnosti rodinných domov. Ďakujem. Maria

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Trišesťšestka končí. Ministerstvo vydalo po prieťahoch novú evidenčnú vyhlášku

Trišesťšestka končí. Ministerstvo vydalo po prieťahoch novú evidenčnú vyhlášku

Na nový spôsob vykazovania a evidencie odpadov sa musia firmy aj samosprávy pripraviť od 1. januára 2026.

Testujeme povinnú úpravu odpadov. Chceme byť pripravení, hovorí šéf odpadovej spoločnosti

Testujeme povinnú úpravu odpadov. Chceme byť pripravení, hovorí šéf odpadovej spoločnosti

V Marius Pedersen finalizujú budovanie technológií na úpravu odpadov pred skládkovaním. Oliver Šujan priblížil proces prípravy na novú povinnosť pri nakladaní s odpadom.

Envirofond rozdelí samosprávam príspevky za kuchynský odpad. Musia preukázať, že ho zhodnotili

Envirofond rozdelí samosprávam príspevky za kuchynský odpad. Musia preukázať, že ho zhodnotili

Veľké mestá takto môžu zinkasovať stovky tisíc eur. O príspevok však musia sami požiadať.