NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Vláda schválila ďalšiu veľkú novelu zákona o odpadoch

Okrem 107 bodov zákona o odpadoch mení aj stavebný zákon, zákony o správnych poplatkoch a o IPKZ.

Vláda schválila ďalšiu veľkú novelu zákona o odpadoch

Foto: Photodune

Vláda SR na svojom rokovaní 22.08.2018 schválila rozsiahlu novelu zákona o odpadoch. Pre predplatiteľov prinášame nižšie odkaz na jej znenie.

Podľa MŽP SR má priniesť jasnejšie pravidlá v odpadovom hospodárstve ako reflexiu na aktuálne problémy z praxe zo strany štátnych inštitúcií, ako aj podnikateľov.

„Zlepšiť triedený zber komunálnych odpadov z obalov, prísnejšie pravidlá pri uzatváraní skládok odpadov, implementovať nariadenie o recyklácii lodí, ale aj menej byrokracie pre prevádzkovateľov malých kompostární či jednoznačné pravidlá pri podozrení na nelegálnu cezhraničnú prepravu použitých batérií a akumulátorov. To sú najdôležitejšie zmeny návrhu novely zákona o odpadoch, ktorý dnes schválila vláda SR. Po schválení parlamentom by mala nová legislatíva nadobudnúť účinnosť 1. januára 2019,“ vysvetľuje ministerstvo životného prostredia.

Všetky legislatívne zmeny v schválenom návrhu zákona o odpadoch vyplývajú podľa envirorezortu z požiadaviek, ktoré priniesol samotný trh. „Našou úlohou je vniesť do systému jasné pravidlá, motivovať všetkých hráčov na trhu s cieľom odpad čo najviac triediť a znižovať skládkovanie,“ povedal minister životného prostredia László Sólymos.

Nové opatrenia a dôvody ich zavedenia vysvetľuje ministerstvo v nasledujúcej tlačovej správe.

Ciele zberu pre triedený zber odpadov z obalov

Zavádzajú sa ciele zberu pre triedený zber zložiek komunálnych odpadov - odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v slovenských obciach a mestách.

Cieľom je zvýšiť triedený zber komunálnych odpadov z obalov a komunálnych odpadov z neobalových výrobkov a znížiť množstva odpadov ukladaných na skládky odpadov.

Zníženie administratívnej záťaže

Návrhom zákona sa ruší zmluvná povinnosť medzi výrobcom obalov, ktorý si plní povinnosti individuálne a príslušným koordinačným centrom.

Taktiež sa ruší povinnosť pre podnikateľov vyžiadať si od orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní v prípade jednoduchých a drobných stavieb, napr. prízemné stavby do 300 m2,oporné múry, prípojky stavieb a pozemkov, stavby na individuálnu rekreáciu a podobne.

Ku kolaudácii jednoduchých a drobných stavieb nebude potrebné vyjadrenie okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie.

Prísnejšie pravidlá pre prevádzkovateľov skládok odpadov

Prevádzkovateľ skládky odpadov bude musieť finančné prostriedky, ktoré budú tvoriť účelovú finančnú rezervu, odvádzať na osobitný účet v Štátnej pokladnici. Zároveň bude môcť tieto finančné prostriedky z účelovej finančnej rezervy čerpať len na základe písomného súhlasu resp. potvrdenia MŽP SR.

V prípade, ak prevádzkovateľ skládky odpadov nebude tvoriť účelovú finančnú rezervu, môže mu byť obmedzená alebo pozastavená činnosť.

Uzatváranie skládok odpadov

Návrh zákona zabezpečuje, aby pri tých skládkach odpadov, ktorých časti po 30. júni 2001 nespĺňali požiadavky v zmysle platných predpisov a nevykonali nápravné opatrenia podľa plánov úprav tak, aby aj pôvodné staré časti skládok odpadov spĺňali všetky technické požiadavky, nedochádzalo k ich rozširovaniu o nové časti a ani sa nezvyšovala ich kapacita.

Malé kompostárne

Na základe požiadaviek z praxe sa ruší povinnosť mať schválený prevádzkový poriadok zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene, ak jeho ročná kapacita neprevyšuje 100 ton.

Malé kompostárne nebudú musieť mať schválený prevádzkový poriadok príslušným okresným úradom. Tým sa zníži administratívna záťaž pre prevádzkovateľov malých kompostární – obce či podnikateľov, ako aj pre okresné úrady.

Nelegálne skládky

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924) na 1 rok
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Deväť firiem založilo Slovenskú batériovú alianciu

Deväť firiem založilo Slovenskú batériovú alianciu

Zakladateľskú zmluvu záujmového združenia právnických osôb Slovenská batériová aliancia (SBaA) podpísalo deväť subjektov. Chcú tým deklarovať ambície pre rozvoj konkurencieschopného batériového ekosystému od výskumu, výroby až po recykláciu. | [Bratislava, 20. júna 2019, SBaA]

Ministerstvo zverejnilo ciele zberu pre OZV. Dve najväčšie si udržujú dominanciu na trhu

Ministerstvo zverejnilo ciele zberu pre OZV. Dve najväčšie si udržujú dominanciu na trhu

Celkovo musia OZV treba splniť cieľ zberu 217 937 ton odpadov.

Smernica o jednorazových plastoch vyšla v Úradnom vestníku EÚ

Smernica o jednorazových plastoch vyšla v Úradnom vestníku EÚ

Nová smernica „o znížení vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie“ sa objavila v Úradnom vestníku Európskej únie 12. júna a nadobudne účinnosť 20 dní po tomto dátume.