Dvořák Hager & Partners
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Monitoring odpadového hospodárstva | 19. - 24. 9. 2018

Služba pre predplatiteľov.

Monitoring odpadového hospodárstva | 19. - 24. 9. 2018

Foto: Fotolia

Tento prehľad neobsahuje živé odkazy (prelinky) na články. Živé odkazy na články sú súčasťou plateného monitoringu odpadového hospodárstva, ktorý dostávajú predplatitelia Odpady-portal.sk/Energie-portal.sk/Voda-portal.sk do svojich e-mailových schránok denne v pracovných dňoch.

Pozrite si ukážky denného monitoringu, ktorý môžete mať vo vašich schránkach denne, ak sa stanete našim predplatiteľom.


MONITORING ODPADY | 19.09.2018

Verejná správa

Žiadne novinky v sledovanom období.

Médiá

SIŽP nekontrolovala výrobcov, ktorí mali zmluvy so zrušenými OZV | Odpady-portal.sk | Podľa inšpektorov kontrolovali výrobcov, ktorí si plnili povinnosti prostredníctvom OZV pre obaly, ktorým nebola zrušená autorizácia. Najrizikovejšie prípady nepreverili.

Ohrozuje čierna skládka v Podunajských Biskupiciach podzemné vody? Preskúmajú to | Odpady-portal.sk | Vplyv nelegálnej skládky v Podunajských Biskupiciach na kvalitu podzemných vôd majú preskúmať odborníci z geologického útavu.

Plastics Cloud je platforma, ktorá bude zhromažďovať informácie o plastovom odpade | Odpady-portal.sk | Údajov o plastovom odpade je veľa, no ich spracovaniu zatiaľ venujeme iba veľmi málo pozornosti. Tento projekt sľubuje, že keď budeme mať o plastoch prehľad, budeme s nimi vedieť efektívnejšie naložiť a zmenšíme ich produkciu.

ECO sobota na Námestí slobody | Bratislava.sk | Hlavné mesto aj túto sobotu pozýva Bratislavčanov na Námestie slobody, kde na nich bude čakať zaujímavý program zameraný na ekológiu. V rámci ECO DŇA sa záujemcovia budú môcť dozvedieť, ako správne nakladať s odpadom prostredníctvom rôznych hier, workshopov či diskusií.

Študenti vytvorili jedinečný obal, ktorým by sa mali inšpirovať všetky fastfoody | Startitup.sk| Pri výrobe hranolčekov sa vytvorí závratné množstvo odpadu v podobe nevyužitých zemiakových šupiek. Traja študenti z talianskeho Milána sa však svojim inovatívnym konceptom rozhodli túto skutočnosť zmeniť. Vytvorili obal na hranolčeky, vytvorený čisto z vyhodených šupiek.

Spaľovňa v Bratislave je odstavená, odpad poputuje do Senca | TASR | Počas tejto jesennej odstávky spaľovne bude zmesový komunálny odpad odvážaný na skládky odpadov do Zohora a Senca.


MONITORING ODPADY | 20.09.2018

Verejná správa

Žiadne novinky v sledovanom období.

Médiá

Vznikla nová OZV pre obaly. Pôsobiť začne budúci rok | Odpady-portal.sk | Ministerstvo životného prostredia udelilo novú autorizáciu na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly. Ide o jedinú autorizáciu pre obaly, ktorá bola udelená tohto roku. Envirorezort to potvrdil denníku Odpady-portal.sk.

Mondi prichádza s úplne recyklovateľným obalom na prací prášok | Odpady-portal.sk | Dizajn polyetylénového taškového obalu má umožňovať jeho jednoduché rozloženie na recyklovateľné časti, nie iba teoretickú recykláciu.

Odborníci preskúmajú vplyv skládky v Podunajských Biskupiciach na podzemné vody | TASR | Odborníci zo Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra preskúmajú vplyv nelegálnej skládky v Podunajských Biskupiciach na kvalitu podzemných vôd, ktoré sa nachádzajú v blízkosti Žitného ostrova. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR im na to vyčlenilo 40 000 eur, vrty by mali nainštalovať do polovice októbra.

Aj z odpadu môže byť umenie | Dennikn.sk | V bratislavskej Novej Cvernovke bude v piatok a sobotu prebiehať festival súčasného umenia o ekológii, udržateľnosti, zelenej architektúre a recyklácii.

Korytnačky vo veľkom zomierajú. Kvôli plastom, dokázal nový výskum | Science.hnonline.sk | Veda má teraz konečný dôkaz, že plastové úlomky zabíjajú morské korytnačky.

Verejné obstarávanie

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania | Obec Záhorská Ves | Zariadenia pre zberný dvor – Záhorská Ves | Zmluva/časť nebola pridelená. Zákazka bola zrušená podľa § 57 ods.2.

Ohlásené investície

Zámer | Marius Pedersen, a.s., Trenčín | Zariadenie na zber odpadov – SABINOV | Zariadenie na zber bude slúžiť na zber a skladovanie odpadov od rôznych držiteľov odpadov vrátane obyvateľov mesta Sabinov a podnikateľských subjektov.

Verejné prerokovanie | Okresný úrad Žilina, úsek OH | Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2016 -2020 | Je to strategický dokument, ktorý určuje smerovanie odpadového hospodárstva na regionálnej úrovni - Žilinský kraj, na vytýčené obdobie.


MONITORING ODPADY | 21.09. - 23.09.2018

Verejná správa

SAŽP

Ďalší ročník medzinárodnej konferencie Životné prostredie miest | Cieľom konferencie o mestskom životnom prostredí je podporiť úsilie miest zamerané na zlepšenie kvality životného prostredia a prechod na zelené hospodárstvo pri súčasnom rešpektovaní princípov udržateľného rozvoja.

Médiá

Výrobcovia, pozor na nízku cenu (komentár) | Odpady-portal.sk | Ak ponúka OZV príliš nízku cenu, výrobcovia by sa mali mať na pozore. Môžu na to doplatiť.

Nemšovú ocenili za triedenie odpadu. Pozrite si, čomu mesto vďačí za úspech | Odpady-portal.sk | Šesťtisícové mesto Nemšová získalo v rebríčku spoločnosti ENVI-PAK prvé miesto za triedenie odpadu. Efektívna separácia odpadov v meste je výsledkom viacerých opatrení.

Christenko: Slovensko bude potrebovať viac spaľovní | TASR | Zasadzuje sa za zvýšenie poplatkov za skládkovanie.

Staré telefóny: Sú zásobárňou toxických látok, kam s nimi? | Zena.sme.sk | Na Slovensku je v domácnostiach odhadom niekoľko desiatok miliónov odložených zariadení. Slováci takto po skriniach skladujú niekoľko tisíc ton elektronického odpadu, ktorý vyžaduje odborné spracovanie.

Holanďania budú stavať cesty z plastov z oceánov | Interez.sk | „Plast ponúka veľa výhod čo sa týka výstavby ciest alebo ich samotnej údržby,“ povedal Rolf Mars, jeden z predstaviteľov firmy VolkerWessels. Priemerná životnosť asfaltovej cesty je z dôvodu erózie približne 20 rokov. Tie plastové by podľa predpokladov mali vydržať až trikrát dlhšie.

Vo vesmíre otestovali sieť na lovenie odpadu okolo Zeme | Tech.sme.sk | Odpad ohrozuje satelity a vesmírne lety.

Inšpektori skontrolujú systém triedeného zberu, výrobcovia môžu zmeniť OZV | TASR | Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) spúšťa doteraz najväčšiu sériu kontrol systému triedeného zberu na Slovensku. Výrobcovia, ktorých obaly a neobaly končia v komunálnom odpade, budú tiež môcť od 1. októbra zmeniť organizáciu zodpovednosti výrobcov (OZV). Informuje o tom Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR.

Ohlásené investície

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania | Zberné suroviny Žilina a. s. | Zariadenie na zber a výkup odpadov Prievidza - Bojnická cesta | Rozšírenie zoznamu druhov zbieraných odpadov o ďalšie železné a neželezné kovy a elektroodpad v existujúcej prevádzke

Zámer | EPA Plus, s.r.o. | Zariadenie na zber zdravotníckeho odpadu - Podunajské Biskupice

Oznámenie o zmene | Technické služby mesta Svit | ZARIADENIE NA ZBER ODPADOV- ZBERNÝ DVOR CENTRUM - TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA SVIT | Predmetom oznámenia sú zmeny v prevádzkovaní jestvujúceho zariadenia na zber odpadov - Zberný dvor CENTRUM - Technické služby mesta Svit na Hlavnej ulici č. 6 vo Svite.

Oznámenie o zmene | FENEGA s.r.o., Košice - Juh | Oznámenie o zmene činnosti - Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov, Kračúnovce č. 51 | Zmena navrhovanej činnosti Zariadenia na zber a zhodnocovanie odpadov sa týka rozšírenia činnosti a kapacity zariadenia o: 1. Zhromažďovanie odpadov (činnosť R13 – skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12) . Činnosť nepodlieha posudzovaniu ani zisťovaciemu konaniu podľa zákona 24/2006 Z.z. 2. Zhodnocovanie ostatných odpadov, okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov (položka 9.6. prílohy č. 8 zákona 24/2006 Z.z.) - činnosťou definovanou v prílohe č. 1 zákona č. 79/2015 Z.z. ako R12 – úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11. Celková kapacita zariadenia na zhodnocovanie ostatných odpadov bude 3 600 t/rok (limit pre zisťovacie konanie od 5 000 t/rok)

Oznámenie o zmene | Ján Pčola FRAGOLA, Snina | Zariadenie na zhodnocovanie odpadov z plastov, Dlhé nad Cirochou | Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je navýšenie kapacity recyklačnej linky z 1500 ton za rok na 4 300 ton za rok spracovaného odpadu z plastov zakúpením novej recyklačnej linky alebo modernizáciou jestvujúcej recyklačnej linky.


MONITORING ODPADY | 24.09.2018

Verejná správa

Žiadne novinky v sledovanom období.

Médiá

Inšpektori spúšťajú sériu kontrol systému triedeného zberu | Odpady-portal.sk | Posvietiť si chcú na na výrobcov, pri ktorých sa v minulosti objavili pochybenia.

MŽP SR: V ročnom ohlásení je potrebné uvádzať aj vznik odpadu v danom roku | Odpady-portal.sk | V ročnom ohlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2018, ktoré majú pôvodcovia odpadu povinnosť podať príslušným okresným úradom najneskôr do konca februára 2019, je potrebné uvádzať aj vznik odpadu v roku 2018.

Pozvánka: Česko-slovenský kongres 2018 | Odpady-portal.sk | Sdružení komunálních služeb a ZOVP Vás pozývajú k 100. výročiu vnizku Československej republiky na Spoločný československý kongres, ktorý sa uskutoční v dňoch 10. - 12. októbra 2018 v Clarion Congress Hotel Ostrava.

Rozdelenie príjmov z poplatkov za uloženie odpadov. Ako ho vnímajú odborníci? (anketa) | Odpady-portal.sk | Návrh novely zákona o odpadoch mení spôsob rozdelenia prostriedkov vybratých z poplatkov za uloženie odpadu na skládku. Ako ho hodnotia experti?

Slovensko smeruje k zákazu vyhadzovania potravín | Euractiv.sk | Envirostratégia 2030 navrhuje, aby supermarkety a reštaurácie dávali nepredané výrobky na charitatívne účely. Ministerstvo pôdohospodárstva súhlasí.

Na košickom sídlisku Terasa pribudne polopodzemné kontajnerovisko | TASR | Polopodzemné kontajnery pribudnú na Triede SNP 73 v Košiciach, projekt má byť financovaný z externých zdrojov a vlastných finančných prostriedkov. Ide o vytvorenie šiestich polopodzemných kontajnerov.

Ohlásené investície

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania | Ekosolid-ZK, s.r.o., Zemianske Kostoľany | Zariadenie na zber odpadov Bošany | Účelom zámeru je vytvoriť regionálny (integrovaný) systém pre zber odpadov a využiť stavebný objekt v priemyselnom areáli existujúcej čistiarne odpadových vôd (par. č. 1367/1, katastrálne územie Veľké Bošany) v obci Bošany, okres Partizánske. Predmetné zariadenie na zber odpadov bude slúžiť na zber odpadov od pôvodcov odpadov z celého územia SR.

 

Mohlo by vás zaujímať

Ministerstvo má dva odhady nákladov zálohovania. Preferuje tie ľúbivejšie

Ministerstvo má dva odhady nákladov zálohovania. Preferuje tie ľúbivejšie

Envirorezort má pre svoje rozhodnutie, že bude prezentovať verejnosti nižšie odhadnuté náklady, niekoľko vysvetlení. (Aktualizované 8.2.2019 o 17:30 hod. o reakciu Inštitútu environmentálnej politiky.)

Kontroverzná pezinská skládka odpadov je opäť blízko povolenia

Kontroverzná pezinská skládka odpadov je opäť blízko povolenia

Slovenská inšpekcia životného prostredia začala konanie o udelení povolenia na prevádzkovanie v Novej jame, mesto a aktivisti namietajú.

Pozvánka na seminár: Environmentalista komplexne 2019

Pozvánka na seminár: Environmentalista komplexne 2019

Seminár s tematikou životného prostredia je našou „malou školou“ pre environmentalistu a zároveň návodom – ako sa orientovať vo firme.