Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Monitoring odpadového hospodárstva | 19. - 24. 9. 2018

Služba pre predplatiteľov.

Monitoring odpadového hospodárstva | 19. - 24. 9. 2018

Foto: Fotolia

Tento prehľad neobsahuje živé odkazy (prelinky) na články. Živé odkazy na články sú súčasťou plateného monitoringu odpadového hospodárstva, ktorý dostávajú predplatitelia Odpady-portal.sk/Energie-portal.sk/Voda-portal.sk do svojich e-mailových schránok denne v pracovných dňoch.

Pozrite si ukážky denného monitoringu, ktorý môžete mať vo vašich schránkach denne, ak sa stanete našim predplatiteľom.


MONITORING ODPADY | 19.09.2018

Verejná správa

Žiadne novinky v sledovanom období.

Médiá

SIŽP nekontrolovala výrobcov, ktorí mali zmluvy so zrušenými OZV | Odpady-portal.sk | Podľa inšpektorov kontrolovali výrobcov, ktorí si plnili povinnosti prostredníctvom OZV pre obaly, ktorým nebola zrušená autorizácia. Najrizikovejšie prípady nepreverili.

Ohrozuje čierna skládka v Podunajských Biskupiciach podzemné vody? Preskúmajú to | Odpady-portal.sk | Vplyv nelegálnej skládky v Podunajských Biskupiciach na kvalitu podzemných vôd majú preskúmať odborníci z geologického útavu.

Plastics Cloud je platforma, ktorá bude zhromažďovať informácie o plastovom odpade | Odpady-portal.sk | Údajov o plastovom odpade je veľa, no ich spracovaniu zatiaľ venujeme iba veľmi málo pozornosti. Tento projekt sľubuje, že keď budeme mať o plastoch prehľad, budeme s nimi vedieť efektívnejšie naložiť a zmenšíme ich produkciu.

ECO sobota na Námestí slobody | Bratislava.sk | Hlavné mesto aj túto sobotu pozýva Bratislavčanov na Námestie slobody, kde na nich bude čakať zaujímavý program zameraný na ekológiu. V rámci ECO DŇA sa záujemcovia budú môcť dozvedieť, ako správne nakladať s odpadom prostredníctvom rôznych hier, workshopov či diskusií.

Študenti vytvorili jedinečný obal, ktorým by sa mali inšpirovať všetky fastfoody | Startitup.sk| Pri výrobe hranolčekov sa vytvorí závratné množstvo odpadu v podobe nevyužitých zemiakových šupiek. Traja študenti z talianskeho Milána sa však svojim inovatívnym konceptom rozhodli túto skutočnosť zmeniť. Vytvorili obal na hranolčeky, vytvorený čisto z vyhodených šupiek.

Spaľovňa v Bratislave je odstavená, odpad poputuje do Senca | TASR | Počas tejto jesennej odstávky spaľovne bude zmesový komunálny odpad odvážaný na skládky odpadov do Zohora a Senca.


MONITORING ODPADY | 20.09.2018

Verejná správa

Žiadne novinky v sledovanom období.

Médiá

Vznikla nová OZV pre obaly. Pôsobiť začne budúci rok | Odpady-portal.sk | Ministerstvo životného prostredia udelilo novú autorizáciu na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly. Ide o jedinú autorizáciu pre obaly, ktorá bola udelená tohto roku. Envirorezort to potvrdil denníku Odpady-portal.sk.

Mondi prichádza s úplne recyklovateľným obalom na prací prášok | Odpady-portal.sk | Dizajn polyetylénového taškového obalu má umožňovať jeho jednoduché rozloženie na recyklovateľné časti, nie iba teoretickú recykláciu.

Odborníci preskúmajú vplyv skládky v Podunajských Biskupiciach na podzemné vody | TASR | Odborníci zo Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra preskúmajú vplyv nelegálnej skládky v Podunajských Biskupiciach na kvalitu podzemných vôd, ktoré sa nachádzajú v blízkosti Žitného ostrova. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR im na to vyčlenilo 40 000 eur, vrty by mali nainštalovať do polovice októbra.

Aj z odpadu môže byť umenie | Dennikn.sk | V bratislavskej Novej Cvernovke bude v piatok a sobotu prebiehať festival súčasného umenia o ekológii, udržateľnosti, zelenej architektúre a recyklácii.

Korytnačky vo veľkom zomierajú. Kvôli plastom, dokázal nový výskum | Science.hnonline.sk | Veda má teraz konečný dôkaz, že plastové úlomky zabíjajú morské korytnačky.

Verejné obstarávanie

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania | Obec Záhorská Ves | Zariadenia pre zberný dvor – Záhorská Ves | Zmluva/časť nebola pridelená. Zákazka bola zrušená podľa § 57 ods.2.

Ohlásené investície

Zámer | Marius Pedersen, a.s., Trenčín | Zariadenie na zber odpadov – SABINOV | Zariadenie na zber bude slúžiť na zber a skladovanie odpadov od rôznych držiteľov odpadov vrátane obyvateľov mesta Sabinov a podnikateľských subjektov.

Verejné prerokovanie | Okresný úrad Žilina, úsek OH | Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2016 -2020 | Je to strategický dokument, ktorý určuje smerovanie odpadového hospodárstva na regionálnej úrovni - Žilinský kraj, na vytýčené obdobie.


MONITORING ODPADY | 21.09. - 23.09.2018

Verejná správa

SAŽP

Ďalší ročník medzinárodnej konferencie Životné prostredie miest | Cieľom konferencie o mestskom životnom prostredí je podporiť úsilie miest zamerané na zlepšenie kvality životného prostredia a prechod na zelené hospodárstvo pri súčasnom rešpektovaní princípov udržateľného rozvoja.

Médiá

Výrobcovia, pozor na nízku cenu (komentár) | Odpady-portal.sk | Ak ponúka OZV príliš nízku cenu, výrobcovia by sa mali mať na pozore. Môžu na to doplatiť.

Nemšovú ocenili za triedenie odpadu. Pozrite si, čomu mesto vďačí za úspech | Odpady-portal.sk | Šesťtisícové mesto Nemšová získalo v rebríčku spoločnosti ENVI-PAK prvé miesto za triedenie odpadu. Efektívna separácia odpadov v meste je výsledkom viacerých opatrení.

Christenko: Slovensko bude potrebovať viac spaľovní | TASR | Zasadzuje sa za zvýšenie poplatkov za skládkovanie.

Staré telefóny: Sú zásobárňou toxických látok, kam s nimi? | Zena.sme.sk | Na Slovensku je v domácnostiach odhadom niekoľko desiatok miliónov odložených zariadení. Slováci takto po skriniach skladujú niekoľko tisíc ton elektronického odpadu, ktorý vyžaduje odborné spracovanie.

Holanďania budú stavať cesty z plastov z oceánov | Interez.sk | „Plast ponúka veľa výhod čo sa týka výstavby ciest alebo ich samotnej údržby,“ povedal Rolf Mars, jeden z predstaviteľov firmy VolkerWessels. Priemerná životnosť asfaltovej cesty je z dôvodu erózie približne 20 rokov. Tie plastové by podľa predpokladov mali vydržať až trikrát dlhšie.

Vo vesmíre otestovali sieť na lovenie odpadu okolo Zeme | Tech.sme.sk | Odpad ohrozuje satelity a vesmírne lety.

Inšpektori skontrolujú systém triedeného zberu, výrobcovia môžu zmeniť OZV | TASR | Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) spúšťa doteraz najväčšiu sériu kontrol systému triedeného zberu na Slovensku. Výrobcovia, ktorých obaly a neobaly končia v komunálnom odpade, budú tiež môcť od 1. októbra zmeniť organizáciu zodpovednosti výrobcov (OZV). Informuje o tom Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR.

Ohlásené investície

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania | Zberné suroviny Žilina a. s. | Zariadenie na zber a výkup odpadov Prievidza - Bojnická cesta | Rozšírenie zoznamu druhov zbieraných odpadov o ďalšie železné a neželezné kovy a elektroodpad v existujúcej prevádzke

Zámer | EPA Plus, s.r.o. | Zariadenie na zber zdravotníckeho odpadu - Podunajské Biskupice

Oznámenie o zmene | Technické služby mesta Svit | ZARIADENIE NA ZBER ODPADOV- ZBERNÝ DVOR CENTRUM - TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA SVIT | Predmetom oznámenia sú zmeny v prevádzkovaní jestvujúceho zariadenia na zber odpadov - Zberný dvor CENTRUM - Technické služby mesta Svit na Hlavnej ulici č. 6 vo Svite.

Oznámenie o zmene | FENEGA s.r.o., Košice - Juh | Oznámenie o zmene činnosti - Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov, Kračúnovce č. 51 | Zmena navrhovanej činnosti Zariadenia na zber a zhodnocovanie odpadov sa týka rozšírenia činnosti a kapacity zariadenia o: 1. Zhromažďovanie odpadov (činnosť R13 – skladovanie odpadov pred použitím niektorej z činností R1 až R12) . Činnosť nepodlieha posudzovaniu ani zisťovaciemu konaniu podľa zákona 24/2006 Z.z. 2. Zhodnocovanie ostatných odpadov, okrem zhodnocovania odpadov uvedeného v položkách 5 a 11, zariadenia na úpravu a spracovanie ostatných odpadov (položka 9.6. prílohy č. 8 zákona 24/2006 Z.z.) - činnosťou definovanou v prílohe č. 1 zákona č. 79/2015 Z.z. ako R12 – úprava odpadov určených na spracovanie niektorou z činností R1 až R11. Celková kapacita zariadenia na zhodnocovanie ostatných odpadov bude 3 600 t/rok (limit pre zisťovacie konanie od 5 000 t/rok)

Oznámenie o zmene | Ján Pčola FRAGOLA, Snina | Zariadenie na zhodnocovanie odpadov z plastov, Dlhé nad Cirochou | Predmetom zmeny navrhovanej činnosti je navýšenie kapacity recyklačnej linky z 1500 ton za rok na 4 300 ton za rok spracovaného odpadu z plastov zakúpením novej recyklačnej linky alebo modernizáciou jestvujúcej recyklačnej linky.


MONITORING ODPADY | 24.09.2018

Verejná správa

Žiadne novinky v sledovanom období.

Médiá

Inšpektori spúšťajú sériu kontrol systému triedeného zberu | Odpady-portal.sk | Posvietiť si chcú na na výrobcov, pri ktorých sa v minulosti objavili pochybenia.

MŽP SR: V ročnom ohlásení je potrebné uvádzať aj vznik odpadu v danom roku | Odpady-portal.sk | V ročnom ohlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2018, ktoré majú pôvodcovia odpadu povinnosť podať príslušným okresným úradom najneskôr do konca februára 2019, je potrebné uvádzať aj vznik odpadu v roku 2018.

Pozvánka: Česko-slovenský kongres 2018 | Odpady-portal.sk | Sdružení komunálních služeb a ZOVP Vás pozývajú k 100. výročiu vnizku Československej republiky na Spoločný československý kongres, ktorý sa uskutoční v dňoch 10. - 12. októbra 2018 v Clarion Congress Hotel Ostrava.

Rozdelenie príjmov z poplatkov za uloženie odpadov. Ako ho vnímajú odborníci? (anketa) | Odpady-portal.sk | Návrh novely zákona o odpadoch mení spôsob rozdelenia prostriedkov vybratých z poplatkov za uloženie odpadu na skládku. Ako ho hodnotia experti?

Slovensko smeruje k zákazu vyhadzovania potravín | Euractiv.sk | Envirostratégia 2030 navrhuje, aby supermarkety a reštaurácie dávali nepredané výrobky na charitatívne účely. Ministerstvo pôdohospodárstva súhlasí.

Na košickom sídlisku Terasa pribudne polopodzemné kontajnerovisko | TASR | Polopodzemné kontajnery pribudnú na Triede SNP 73 v Košiciach, projekt má byť financovaný z externých zdrojov a vlastných finančných prostriedkov. Ide o vytvorenie šiestich polopodzemných kontajnerov.

Ohlásené investície

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania | Ekosolid-ZK, s.r.o., Zemianske Kostoľany | Zariadenie na zber odpadov Bošany | Účelom zámeru je vytvoriť regionálny (integrovaný) systém pre zber odpadov a využiť stavebný objekt v priemyselnom areáli existujúcej čistiarne odpadových vôd (par. č. 1367/1, katastrálne územie Veľké Bošany) v obci Bošany, okres Partizánske. Predmetné zariadenie na zber odpadov bude slúžiť na zber odpadov od pôvodcov odpadov z celého územia SR.

 

Mohlo by vás zaujímať

Monitoring odpadového hospodárstva | 5. 6. - 17. 6. 2019

Monitoring odpadového hospodárstva | 5. 6. - 17. 6. 2019

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Pozvánka na prednášku: Hansjörg Klausinger - Dôležitosť Hayekových objavov pre 21. storočie

Pozvánka na prednášku: Hansjörg Klausinger - Dôležitosť Hayekových objavov pre 21. storočie

Hansjörg Klausinger je emeritný profesor ekonómie Viedenskej univerzity ekonómie a podnikania.

Umelecký festival v Trenčianskych Tepliciach sa zapojí do boja proti odpadu

Umelecký festival v Trenčianskych Tepliciach sa zapojí do boja proti odpadu

Trenčianske Teplice, 17. júna 2019 – Už 21. – 23. júna bude v Trenčianskych Tepliciach multižánrový festival ART IN PARK.