NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Monitoring odpadového hospodárstva | 3. - 9. 10. 2018

Služba pre predplatiteľov.

Monitoring odpadového hospodárstva | 3. - 9. 10. 2018

Foto: Fotolia

Tento prehľad neobsahuje živé odkazy (prelinky) na články. Živé odkazy na články sú súčasťou plateného monitoringu odpadového hospodárstva, ktorý dostávajú predplatitelia Odpady-portal.sk/Energie-portal.sk/Voda-portal.sk do svojich e-mailových schránok denne v pracovných dňoch.

Pozrite si ukážky denného monitoringu, ktorý môžete mať vo vašich schránkach denne, ak sa stanete našim predplatiteľom. 


MONITORING ODPADY | 02.10.2018

Verejná správa

Žiadne novinky v sledovanom období.

Médiá

Marián Christenko: Slovensko musí vedieť, ako chce nakladať s odpadmi | Odpady-portal.sk | „Chceme byť lídrom v technológiách, ktoré konkurujú skládkovaniu“, hovorí Marián Christenko, generálny riaditeľ spoločnosti KOSIT, a.s.

Sólymos vysvetľoval pokutu za skládku. Priniesla zmenu zákona | TA3.com | Pred tromi mesiacmi dostalo Slovensko pokutu vo výške milión eur za nedodržanie legislatívy Európskej únie o skládkach odpadov. Vláda v tejto súvislosti už prijala legislatívne zmeny. Viac povedal minister životného prostredia László Sólymos.

Sninská skládka ostáva zatvorená | Hornyzemplin.korzar.sme.sk | Prevádzkovateľ hovorí o vyhodených peniazoch.

Pite vodu z vodovodu, nezaťažujete planétu plastami | SITA | Východoslovenská vodárenská spoločnosť vyzýva verejnosť na minimalizovanie plastového odpadu. Kampaň Neprodukujem odpad – predchádzam jeho vzniku sa zameriava proti plastom, ktoré vznikajú ako odpad po dopití nápojov balených v plastových fľašiach.

Verejné obstarávanie

Výzva na predkladanie ponúk | Mesto Čierna nad Tisou | "Služby v oblasti nakladania s odpadom v meste Čierna nad Tisou" | Celková predpokladaná hodnota: 150 000,00 EUR bez DPH

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania | J&B RECYCLING s.r.o. | Linka na výrobu rolovaných vriec na odpad | Celková odhadovaná hodnota: 339 877,34 EUR bez DPH

Ohlásené investície

Zámer | SLOR, s.r.o., Bratislava | Zariadenie na energetické zhodnocovanie komunálnych odpadov Drienov | Vybudovanie zariadenia na energetické zhodnocovanie komunálnych odpadov.

Správa o hodnotení | Spolkové ministerstvo Rakúskej republiky pre trvalo udržateľný rozvoj a cestovný ruch | Rakúska republika - Národný program nakladania s rádioaktívnym odpadom | Národný program nakladania s rádioaktívnym odpadom (NRWMP) vytyčuje realizáciu národnej stratégie pre zodpovedné a bezpečné nakladanie s rádioaktívnym odpadom (Dotknutá strana: Slovensko)

Záverečné stanovisko | Okresný úrad Žilina, úsek OH | Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2016 -2020 | Je to strategický dokument, ktorý určuje smerovanie odpadového hospodárstva na regionálnej úrovni - Žilinský kraj, na vytýčené obdobie.


MONITORING ODPADY | 03.10.2018

Verejná správa

Žiadne novinky v sledovanom období.

Médiá

KOSIT sa stala členom Združenia európskych spaľovní odpadu | Odpady-portal.sk | Predsedníctvo Združenia európskych spaľovní odpadu (Confederation of European Waste-to-Energy Plants, skr. CEWEP) potvrdilo koncom septembra 2018 prijatie spoločnosti KOSIT a.s. za svojho riadneho člena, ktorá sa takto stala zároveň jej prvým členom zo Slovenska.

Stúpnu poplatky za odpad o 100 percent? Zástupcovia miest krútia hlavou | Aktuality.sk | Priveľa smetí vozíme na skládky, v recykovaní zaostávame.

Nórsko zabojuje proti plastom v oceánoch. Zacieli na zdroje. | Techbox.dennikn.sk | Ako uviedol magazín Trend, nemeckí vedci z Helmholtz Centre for Environmental Research – UFZ zistili, že až 90 percent objemu plastového odpadu v oceánoch pochádza len z desiatich veľtokov. Ide o osem ázijských riek – Mekong, Amur, Perlovú rieku, Gangu, Hai, Žltú rieku, Indus, Jang-c‘-ťiang a Niger a Níl v Afrike.

Verejné obstarávanie

Výzva na predkladanie ponúk | Obec Veľké Trakany | Kompostéry pre obec Veľké Trakakany | Celková predpokladaná hodnota: 78 214,67 EUR bez DPH

Informácia o výsledku verejného obstarávania | Obec Plešivec | Zberný dvor - Plešivec | Informácie o nepridelení zákazky:Zmluva/časť nebola pridelená § 57 ods. 1 písm. d) - jeho zrušenie nariadil úrad

Informácia o výsledku verejného obstarávania | Obec Pata | Obstaranie kompostérov pre BRK odpad | Celková hodnota obstarávania: 86 860,00 EUR bez DPH

Informácia o výsledku verejného obstarávania | Centrum výcviku Lešť | Zber a uloženie tuhého komunálneho odpadu vrátane trideného zberu na roky 2019-2022 | Celková hodnota obstarávania: 158 000,00 EUR bez DPH

Výzva na predkladanie ponúk | Obec Gabčíkovo | Ekodvor Gabčíkovo - separovaný zber odpadu | Celková predpokladaná hodnota: 195 260,01 EUR bez DPH

Ohlásené investície

Oznámenie o zmene | ŽP EKO QELET a.s. | Zariadenie na zber a výkup odpadov - Poltár | Rozšírenie portfólia zberaných a vykupovaných odpadov o zber elektroodpadov.

Oznámenie o zmene | Technické služby Ružomberok, a. s. | Zvýšenie kapacity jestvujúcej skládky TKO Biela Púť | Predmetom navrhovanej zmeny je zvýšenie kapacity jestvujúcej skládky TKO Biela Púť o cca 86.000 m3 dobudovaním novej kazety nadväzujúcej (bez priameho styku) na jestvujúce teleso skládky odpadov (rozloha cca 17.000 m2). Súčasná kapacita skládky (vrátane jej uzatvorených častí) je cca 377.200 m3 a navrhovaným rozšírením tak vzrastie na cca 463 200 m3.


MONITORING ODPADY | 04.10.2018

Verejná správa

Žiadne novinky v sledovanom období.

Médiá

Zelené mesto s nulovou tvorbou odpadu. Na projekte sa podieľajú aj slovenskí vedci | Odpady-portal.sk | V čínskom Šanghaji má vyrásť nové mestské centrum, ktoré bude rešpektovať princípy eko a smart cities. Ako, to je v rukách aj slovenských vedcov.

Najinovatívnejší systém zberu odpadu na Slovensku majú v Nitre | Touchit.sk | V pražskom sídle spoločnosti Microsoft sa 25. septembra 2018 odovzdávali ocenenia Microsoft awards, ktoré vyzdvihujú najlepšie a najinovatívnejšie projekty realizované partnermi spoločnosti Microsoft v Čechách a na Slovensku. Riešenie Sensoneo sa vďaka projektu inteligentnej správy odpadov v meste Nitra stalo víťazom kategórie Verejná správa a rozvoj moderného mesta.


MONITORING ODPADY | 05.10. - 07.10.2018

Verejná správa

MŽP SR

Verejné konzultácie k problematike rozhrania medzi chemickou, produktovou a odpadovou legislatívou

Médiá

Spaľovne odpadu v Európe sú spokojné s vyťaženosťou | Odpady-portal.sk | Prevádzkovatelia zariadení energeticky zhodnocujúcich odpad vnímajú súčasný stav biznisu aj budúcnosť pozitívne.

Kontamináciu pôdy by mohla vyriešiť mangová šupka | Odpady-portal.sk | Častice získané zo šupky zeleného manga by mohli byť kľúčom k sanácii pôdy kontaminovanej ropným kalom.

Skládka v Hnúšti stále horí, SHMÚ varuje pred smogom | TASR | Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu pred závážnou smogovou situáciou pre častice PM10 pre Hnúšťu v okrese Rimavská Sobota.

Skládky odpadu sú vysoko rizikové aj keď nehoria | Noviny.sk | Slovensko patrí na chvost Európskej únie čo sa skládkovania odpadu týka. Tento spôsob zbavovania sa odpadu je najlacnejší, zároveň je však z hľadiska životného prostredia a rizík pre ľudské zdravie aj najhorší.

Odevy z obliečok a plášte z dáždnikov. V Hongkongu sa púšťajú do trvalo udržateľnej módy | ČTK | Snažia sa využiť rast povedomia ľudí o dopade tzv. rýchlej módy na životné prostredie.

Dve mestá v okrese budujú polodpozemné kontejnery | TASR / Myhornanitra.sme.sk | Handlová s projektom polopodzemných kontajnerov pokračuje, Prievidza s nimi začína. Ľudia sa na novinky môžu tešiť vo viacerých lokalitách.

V Kráľovej nad Váhom spracujú odpad: Občania dostanú kompostéry | Sala.dnes24.sk | Ochrana životného prostredia rezonuje snáď v každej dedine aj meste okresu Šaľa. Nápadov na to, ako naložiť so zbytkami je viacero.

Potravinový odpad je tretím najväčším zdrojom emisí. Nakŕmil by milióny ľudí | Startitup.sk | Na sk­ládke skončí až 40% z cel­ko­vej pro­duk­cie po­tra­vín. Spolu s po­tra­vi­nami sa tým pá­dom zby­točne plýtva aj ener­giou na ich vý­robu, tran­s­port, plas­to­vými obalmi a tak ďa­lej.

Ohlásené investície

Oznámenie o zmene | TOP TERMAL, s.r.o., Topoľníky | Zvýšenie kapacity a rozšírenie činnosti v existujúcom zariadení na zhodnocovanie odpadov | Týmto oznámením zmeny navrhovanej činnosti dôjde k rozšíreniu činnosti spoločnosti Top Termal s.r.o., o nový druh zbieraného a zhodnocovaného odpadu, ktorá sa bude vykonávať už v existujúcom zariadení v Topoľníkoch. To znamená, že navrhovanou zmenou činnosti nebude vytvorené nové zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov, len sa činnosť rozšíri.


MONITORING ODPADY | 08.10.2018

Verejná správa

Žiadne novinky v sledovanom období.

Médiá

SHMÚ varuje pred smogom, dôvodom je horiaca skládka | Odpady-portal.sk | Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ vydal výstrahu pred závažnou smogovou situáciou pre Hnúšťu v okrese Rimavská Sobota. Výstraha platí do odvolania.

Trinásty október bude medzinárodným dňom elektroodpadu | Odpady-portal.sk | Cieľom iniciatívy je zvýšiť povedomie o správnej likvidácii nefunkčných elektronických zariadení. V súčasnosti recyklujeme iba 20% elektroodpadu.

Z tatranských plies a lomu vytiahli opäť hromadu odpadu | SITA | Ako informovala Martina Petránová, koordinátor vonkajšej komunikácie ŠL TANAPu, celkovo na breh vytiahli 562 kilogramov odpadu. Najviac, až 406,5 kilogramu odpadkov ležalo práve na dne lomu, v ktorom sa potápači rozhodli urobiť veľké upratovanie vôbec po prvýkrát. Vylovili napríklad tašku s knihami, televízor, pneumatiky, rôzne laná, železá i bežný domový odpad.

Za likvidáciu jadrového odpadu si priplatíme | Energie-portal.sk | Transfer pre Národný jadrový fond zo štátneho rozpočtu sa zvyšuje, okrem toho viac zaplatia priamo aj všetci odberatelia elektriny.

POMALO ďalej zájdeš. Onedlho začína pilotný ročník Festivalu udržateľnosti | Startitup.sk | Slow fas­hion, zero waste, etická móda, udr­ža­teľný di­zajn, fair trade, eko, bio, ve­gan,… To sú pojmy, kto­rých vý­znam bude hrať hlavnú úlohu po­čas no­vého Fes­ti­valu udr­ža­teľ­nosti PO­MALO, ktorý sa bude ko­nať v ne­deľu 14. ok­tóbra v pries­to­roch Sta­rej trž­nice.

Na východnom Slovensku MŽP eviduje 472 enviromentálnych záťaží | TASR | Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR eviduje na Slovensku 1763 enviromentálnych záťaží, viac ako štvrtina z nich, 472, je v Prešovskom a Košickom kraji. V rámci Operačného programu Životné prostredie envirorezort a Ministerstvo obrany (MO) SR zabezpečili ich sanáciu v 19 lokalitách, z toho tri boli na východnom Slovensku.

V Gbeloch sa nedarí uzavrieť skládku, podľa Z. Čaputovej zlyhala kontrola štátu | TASR | V meste Gbely nedochádza k uzatvoreniu a rekultivácii nefunkčnej skládky, pretože na to jej prevádzkovateľ nemá peniaze. Ten by pritom na tento účel mal tvoriť rezervu. Štátne orgány však nekontrolujú, či sa rezerva tvorí v dostatočnej výške, prípadne či sa nepoužíva na iný účel.

Envirorezort by mal mať v roku 2019 k dispozícii 541 miliónov eur | TASR | Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR by malo mať v roku 2019 k dispozícii 541 miliónov eur. Rozpočtové prostriedky by pritom mali tvoriť vyše 85 miliónov eur, zvyšných 455 miliónov eur predstavujú výdavky EÚ a spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu.

Verejné obstarávanie

Oznámenie o úprave | Mesto Topoľčany | Rozšírenie a intenzifikácia prevádzky kompostárne bioodpadov mesta Topoľčany - nákup technológie

Ohlásené investície

Záverečné stanovisko | Dežerická EKO s.r.o., Dežerice 193 | Skládka odpadov Dežerice II. 3. časť - oznámenie o zmene navrhovanej činnosti | Rozšírenie skladkovacích priestorov jestvujúcej prevádzky skládky odpadov. Rozšírením sa vybudujú nové skládkovacie priestory a objekty zabezpečujúce obsluhu a prevádzku skládky.


MONITORING ODPADY | 09.10.2018

Verejná správa

Žiadne novinky v sledovanom období.

Médiá

Senzory na odpad patria k najinovatívnejším projektom | Odpady-portal.sk | K modernému mestu patrí monitorovanie objemu odpadu v kontajneroch.

Čína zakáže dovoz niektorých odpadov do Hongkongu | Odpady-portal.sk | Ministerstvo ekológie a životného prostredia Číny oznámilo, že Čína zakáže dovoz 32 druhov tuhého odpadu v súvislosti so znižovaním znečistenia životného prostredia.

Lovča: Vďaka novému zbernému dvoru budú môcť objemný odpad odovzdávať celoročne | TASR | V obci Lovča (okres Žiar nad Hronom) prebiehajú v týchto dňoch práce na výstavbe nového zberného dvora. Obec získala na jeho realizáciu dotáciu vo výške 136. 243 eur z envirofondu, sumou 7170 eur prispieva z vlastného rozpočtu.

Skvelý krok! Čím viac budeme triediť odpad, tým menej budeme platiť | TASR | Od budúceho roka má byť poplatok za uloženie tony odpadu na skládku diferencovaný do siedmich tried podľa úrovne vytriedenia odpadu.

Mestá ohrozujú staré skládky. Primátori tvrdia, že ide o zlyhanie | Noviny.sk | Hlohovec, Gbely, Pezinok - to je len vzorka z viacerých slovenských miest, ktoré majú problémy so starými skládkami. Podľa samospráv je to aj preto, že zlyhávajú štátne orgány. Rezort životného prostredia však hovorí, že v ostatnom období urobili v tejto oblasti veľký kus práce.

Plastový odpad produkuje podľa Greenpeace najmä Coca-Cola a Pepsi | ČTK | Greenpeace zorganizovala 239 upratovacích akcií, aby zistila, aké veľké korporácie prispievajú k znečisteniu.

Envirorezort považuje návrh rozpočtu na rok 2019 za dobrý kompromis | TASR | Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR považuje návrh rozpočtu na rok 2019 za dobrý kompromis, ako zabezpečiť najdôležitejšie úlohy zeleného rozpočtu. V reakcii na návrh, ktorý minulý týždeň predstavilo Ministerstvo financií (MF) SR, to povedal hovorca envirorezortu Tomáš Ferenčák.

Ohlásené investície

Zámer | GALIO spol. s.r.o., Šahy | Zariadenie na zber a spracovanie ostatných odpadov - Šahy | Účelom navrhovateľa je rozšírenie existujúceho zariadenia na zhodnocovanie elektroodpadov. Vykupované kovové odpady budú umiestňované v prislúchajúcich skladoch, v kontajneroch, boxoch, alebo na vyhradenej voľnej spevnenej ploche uzatvoreného areálu.

Zámer | BH METAL, s.r.o., Veľké Zálužie | BH METAL s.r.o. – zber druhotných surovín, ul. Stračia, Nitra | Účelom navrhovanej činnosti je vybudovanie a prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov v katastrálnom území mesta Nitra.

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania | Martin CVIK INDUSTRY s.r.o., Košice | Zariadenie na zber, výkup a skladovanie druhotných surovín | Prevádzkovanie zariadenia na zber, výkup a skladovanie druhotných surovín


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Monitoring odpadového hospodárstva | 5. 6. - 17. 6. 2019

Monitoring odpadového hospodárstva | 5. 6. - 17. 6. 2019

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Pozvánka na prednášku: Hansjörg Klausinger - Dôležitosť Hayekových objavov pre 21. storočie

Pozvánka na prednášku: Hansjörg Klausinger - Dôležitosť Hayekových objavov pre 21. storočie

Hansjörg Klausinger je emeritný profesor ekonómie Viedenskej univerzity ekonómie a podnikania.

Umelecký festival v Trenčianskych Tepliciach sa zapojí do boja proti odpadu

Umelecký festival v Trenčianskych Tepliciach sa zapojí do boja proti odpadu

Trenčianske Teplice, 17. júna 2019 – Už 21. – 23. júna bude v Trenčianskych Tepliciach multižánrový festival ART IN PARK.