Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

Monitoring odpadového hospodárstva | 25. 10. - 4. 11. 2018

Služba pre predplatiteľov.

Monitoring odpadového hospodárstva | 25. 10. - 4. 11. 2018

Foto: Fotolia

Tento prehľad neobsahuje živé odkazy (prelinky) na články. Živé odkazy na články sú súčasťou plateného monitoringu odpadového hospodárstva, ktorý dostávajú predplatitelia Odpady-portal.sk/Energie-portal.sk/Voda-portal.sk do svojich e-mailových schránok denne v pracovných dňoch.

Pozrite si ukážky denného monitoringu, ktorý môžete mať vo vašich schránkach denne, ak sa stanete našim predplatiteľom.MONITORING ODPADY | 26.10. - 28.10.2018

Verejná správa

Žiadne novinky v sledovanom období.

Médiá

Poslanci Európskeho parlamentu schválili obmedzenie plastov | Odpady-portal.sk | Za návrh smernice o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie hlasovalo 571 poslancov proti 53.

Pražský Designblok ukázal, že dizajn je aj o ekologických riešeniach | Odpady-portal.sk | Udržateľnosť je štýlová. Na dvadsiatom ročníku výstavy európskeho dizajnu predstavili svoj projekt aj Slováci.

Veolia predstavuje 12 spôsobov, ako svet kreatívne nakladá s potravinovým odpadom | Odpady-portal.sk | Odpad z potravín nemusí vždy skončiť v koši. Tieto iniciatívy dávajú druhú šancu nepodarkom potravinového priemyslu aj zvyškom z našich tanierov.

Obchod s kovovým šrotom je tvrdo poznačovaný protekcionizmom | Odpady-portal.sk | Začínajú sa objavovať dohady, že Čína by mohla úplne zatvoriť dvere dovozu neželezného šrotu od konca roka 2020.

Bratislava triedi odpad stále ručne, hoci má od mája modernú linku | Bratislavskenoviny.sk | Mestský podnik Odvoz a likvidácia odpadu (OLO)už koncom marca tohto roka informoval, že Bratislava bude mať onedlho novú separačnú linku. Koncom mája ju v priestoroch dotrieďovacieho závodu OLO predstavili a spustenie skúšobnej prevádzky sa očakávalo koncom mája. Doteraz nie je spustená. Prečo spoločnosť Vassal Eko, ktorá linku postavila a mala prevádzkovať, doteraz nemá povolenie ju spustiť?

ÚVZ:Výskyt mikroplastov v pitnej vode nesledujeme, je nepravdepodobné, že tam sú | TASR | Úrad verejného zdravotníctva nesleduje výskyt mikroplastov v pitnej vode. Pre TASR to potvrdila jeho hovorkyňa Daša Račková. Ako vysvetlila, príjem mikroplastov pitnou vodou je podľa úradu nepravdepodobný a neexistujú ani dôkazy o ich zdravotnom riziku pre človeka. ,,Mikroplasty sa v pitnej vode štandardne nevyšetrujú ani v iných krajinách a doposiaľ nie sú na ich sledovanie a hodnotenie k dispozícii žiadne odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie ani európske smernice," povedala Račková.

Ohlásené investície

Oznámenie o zmene | Zberné suroviny Žilina a.s. | Zariadenie na zber odpadov Ilava - rozšírenie zoznamu odpadov | Účelom oznámenia o zmene navrhovanej činnosti je rozšírenie zoznamu ostatných odpadov a rozšírenie zoznamu a kapacity nebezpečných odpadov


MONITORING ODPADY | 29.10. - 30.10.2018

Verejná správa

OP KŽP

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa SO – SAŽP na verziu 4.6

Médiá

EXKLUZÍVNE: Zmeny v zákone č. 79/2015 o odpadoch schválené novelou zo 17. októbra 2018 | Odpady-portal.sk | Prinášame prehľad navrhovaných zmien v Zákone č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.

DM bude predávať čapovanú ekodrogériu | Odpady-portal.sk | Po vzore špecializovaných predajní bude onedlho konečne možnosť nakúpiť drogériu bezobalovo aj v jednom z veľkých obchodných reťazcov – DM. V Rakúsku momentálne prebieha testovanie tohto predajného konceptu.

Grebeči: na skládku Studené v Moste pri Bratislave vozíme len stavebný odpad | Odpady-portal.sk | Podľa Michala Grebečiho, ktorého polícia podozrieva z nelegálneho nakladania s odpadom, jeho firma podniká v súlade s povoleniami.

IKEA sa zaväzuje využívať plasty, ktoré by inak skončili v oceáne | Odpady-portal.sk | Spoločnosť sa stane súčasťou prvého dodávateľského reťazca na svete, zameraného na využitie týchto plastov. Prvé prototypy výrobkov sú plánované do konca roka 2019.

Europarlament schválil zákaz predaja jednorazových plastov | Odpady-portal.sk | Plastové produkty na jedno použitie ako taniere, príbory, slamky, či vatové tyčinky by sa od roku 2021 na základe smernice nemali dostať na trh v EÚ.

Daň za spaľovanie odpadu oslabí boj proti skládkovaniu, tvrdia spaľovne | Euractiv.sk/TASR | O európske odpadky súperia zástancovia recyklácie a energetického zhodnocovania. Nad nimi však stojí predchádzanie vzniku odpadu. Európske inštitúcie sa snažia regulovať všetky tri úrovne.

Európska komisia chce daň z energetického zhodnotenia odpadu, spaľovne to odmietajú | TASR | Podľa šéfa spoločnosti Kosit daň percento recyklácie nezvýši.

Verejné obstarávanie

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania | ODPAD A RECYKLÁCIA KOŠICE, s.r.o. | Centrum zhodnocovania stavebných odpadov Košice Juh - dodávka technického vybavenia | Postup zadávania zákazky bol zrušený podľa ustanovenia § 57 ods. 2 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní z dôvodu výskytu zmien okolností, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené.

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania |Mesto Vrútky | Komplexné zabezpečenie riešenia odpadového hospodárstva v katastrálnom území mesta Vrútky pre obdobie 2019 - 2022. | Celková odhadovaná hodnota: 999 626,40 EUR bez DPH

Informácia o výsledku verejného obstarávania | Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica | Zneškodnenie odpadov z Banskej Štiavnice | Celková hodnota obstarávania: 217 539,13 EUR bez DPH

Ohlásené investície

Oznámenie o zmene | Zberné suroviny Žilina a.s. | Zariadenie na zber odpadov Žarnovica - rozšírenie zoznamu odpadov | Rozšírenie zoznamu odpadov existujúceho zariadenia na zber odpadov


MONITORING ODPADY | 31.10. - 01.11.2018

Verejná správa

Žiadne novinky v sledovanom období.

Médiá

Horšie životné prostredie spôsobuje päťtisíc predčasných úmrtí ročne | Odpady-portal.sk | Ministerský think-tank IEP odporúča viacero opatrení na zabránenie predčasných úmrtí.

Novela zákona o odpadoch má zlepšiť triedený zber | TASR | Prísnejšie pravidlá postihnú prevádzkovanie aj uzatváranie skládok odpadov, dôjde aj k zjednoteniu postupu štátnej správy vo veci riešenia zodpovednosti za nezákonné umiestnenie odpadu.

Okresný úrad prešetruje vznik nelegálnej skládky, ktorú založilo mesto | TASR | Odbor starostlivosti o životné prostredie na Okresnom úrade v Myjave prešetruje nelegálnu skládku, ktorú vytvorilo mesto Myjava.

Poplatok za uloženie odpadu od januára narastie | Mytrencin.sme.sk | Na Slovensku je najnižší poplatok za uloženie odpadov v rámci okolitých krajín. Od januára narastie o dve eurá. Podľa ministerstva je stále výhodnejšie vyhodiť odpad na skládku, ako recyklovať.

Únia sa dohodla na zakázaní jednorázových plastov | ta3.com | Členské štáty Európskej únie súhlasia so zakázaním plastových výrobkov na jedno použitie. Oznámila to Rada Európskej únie. Cesta ku konečnej dohode je tak po niekoľko-stupňovom schválení návrhu otvorená.

MONITORING ODPADY | 02.11. - 04.11.2018

Verejná správa

Žiadne novinky v sledovanom období.

Médiá

Súhrnné množstvo vzniknutých odpadov novým spôsobom | Odpady-portal.sk | V poslednej dobe rozpútala živšiu debatu téma „Povinnosti uvádzania celkového množstva vzniknutých odpadov do ročného ohlásenia o produkcii a nakladaní s odpadmi“.

Najčastejšie zvyky domácností pred vyhodením odpadu do kontajnera | Odpady-portal.sk | Prieskum zisťoval správanie a zvyky ľudí pri vyhadzovaní a triedení komunálneho odpadu. Ktorý druh recyklovateľného odpadu končí najviac v zmesových nádobách?

Firmu ERSON Recycling podozrievajú z eurofondového podvodu | Odpady-portal.sk | Dotáciu mala predražiť cez cyperskú schránku, ktorá vznikla tesne po pridelení podpory.

Na cintorínoch sa cez sviatky tvorí viacej odpadu | ta3.com | Dušičky sú predovšetkým časom spomínania na zosnulých, no masové návštevy cintorínov majú svoju daň, ktorou je značne zvýšený objem vyprodukovaného odpadu. Len z bratislavských cintorínov v tomto období vyvezú stovky ton vecí, ktoré doslúžili.Tie ale netriedia a všetky končia v spaľovni.

Sú plastové obaly rizikom pre zdravie? | Spravy.pravda.sk | Plastový odpad ničí zemskú flóru a faunu. V posledných rokoch sa však častejšie debatuje o vplyve plastových výrobkov na zdravie človeka. Najnovší výskum po prvý raz preukázal častice takzvaných mikroplastov v stolici ľudí, ktorí plánovane konzumovali jedlá a nápoje s predpokladaným stopovým výskytom plastov, navyše zabalené v plastových obaloch a fľašiach. Objav patrí vedcom v susednom Rakúsku.

Zákaz niektorých plastových výrobkov sa priblížil k schváleniu | TASR | Členské štáty chcú schválili svoju pozíciu k európskej smernici o odpadoch z plastov. Finančné bremeno chcú uvaliť aj na dovozcov.

Starostovia obcí diskutovali o odpadoch | Mypovazska.sme.sk | Starostovia obcí diskutovali o odpadoch Nová zákonná norma pritvrdí hru Novela o odpadoch prináša tvrdšie podmienky a vyššie ceny za uloženie komunálneho odpadu. Starostovia bojujú s nedostatkom financií, nerovnými podmienkami i myslením ľudí.

Triedený zber si nastavuje obec | Mypovazska.sme.sk | O fungovaní triedeného zberu v obciach, tiež o povinnostiach obcí a organizácií zodpovednosti výrobcov (OZV) v novom systéme nakladania s odpadmi sme hovorili s Máriou Podlesnou, oblastnou riaditeľkou spoločnosti ENVI-PAK.

Verejné obstarávanie

Informácia o výsledku verejného obstarávania | Obec Hlinné | Nákup kompostérov pre obec Hlinné | Zmluva/časť nebola pridelená § 57 ods. 2 - zmenili sa okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie

Informácia o výsledku verejného obstarávania | Mesto Ilava | Kompostéry pre mesto Ilava | Zmluva/časť nebola pridelená § 57 ods. 2 - zmenili sa okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie

Informácia o výsledku verejného obstarávania | Obec Raslavice | Kompostéry pre obec Raslavice | Zmluva/časť nebola pridelená § 57 ods. 2 - zmenili sa okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie

Informácia o výsledku verejného obstarávania |Mesto Strážske | Nákup kompostérov pre mesto Strážske | Zmluva/časť nebola pridelená § 57 ods. 2 - zmenili sa okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie

Výzva na predkladanie ponúk | Obec Dolná Strehová | Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová - nákup techniky a zberných nádob | Celková predpokladaná hodnota: 81 961,34 EUR bez DPH

Informácia o výsledku verejného obstarávania | MestoSobrance | Nákup kompostérov pre mesto Sobrance | Zmluva/časť nebola pridelená § 57 ods. 2 - zmenili sa okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie

 

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Monitoring odpadového hospodárstva | 5. - 17. 3. 2019

Monitoring odpadového hospodárstva | 5. - 17. 3. 2019

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Monitoring odpadového hospodárstva | 26. 2. - 5. 3. 2019

Monitoring odpadového hospodárstva | 26. 2. - 5. 3. 2019

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

V Bratislave hľadajú vodičov smetiarskych aut. Ponúkajú plat 1578 eur

V Bratislave hľadajú vodičov smetiarskych aut. Ponúkajú plat 1578 eur

Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) nových vodičov zberových vozidiel láka na priemerný plat takmer 1600 eur mesačne a viacero benefitov.