Eversheds Sutherland
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Výška poplatkov za skládkovanie

Sadzbu poplatkov za uloženie odpadu na skládku upravuje nariadenie vlády.

Výška poplatkov za skládkovanie

Foto: Fotolia

Výšku sadzieb upravuje Nariadenie vlády SR č. 330/2018 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov.

Výška poplatkov za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov

Položka

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu x [%]

Sadzba za príslušný rok v €/t

2019

2020

2021 a nasledujúce roky

1

x ? 10

17

26

33

2

10 < x ? 20

12

24

30

3

20 < x ? 30

10

22

27

4

30 < x ? 40

8

13

22

5

40 < x ? 50

7

12

18

6

50 < x ? 60

7

11

15

7

x > 60

7

8

11


Výška poplatkov za uloženie iných druhov komunálneho odpadu

Položka

Názov položky/druh komunálneho odpadu

Sadzba za príslušný rok v €/t

2019

2020

2021
a nasl. roky

1

Drobný stavebný odpad (20 03 08)

7

7

8

2

Zemina a kamenivo
(20 02 02)

3

5

7

3

Iné druhy komunálneho odpadu nezahrnuté v položkách 1 a 2 tejto tabuľky a v tabuľke č. 1

17

18

19

Iné druhy komunálneho odpadu nezahrnuté v položkách 1 a 2 tejto tabuľky a v tabuľke
č. 1 – nebezpečný odpad

35

38

40


Výška poplatkov za uloženie priemyselných odpadov

Položka

Názov položky/druh odpadu

Sadzba za príslušný rok [€/t]

2019

2020

2021
a nasl. roky

1

Výkopová zemina a kamenivo (17 05 04 a 17 05 06) – uloženie na skládku odpadov na inertný odpad

3

5

7

2

Výkopová zemina a kamenivo (17 05 04 a 17 05 06) – uloženie na skládku odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný

7

7

7

3

Stavebný odpad3)

7

7

8

4

Inertný odpad nezahrnutý v položkách 1, 2 a 3 – uloženie na skládku odpadov na inertný odpad

0,66

0,66

0,66

5

Inertný odpad nezahrnutý v položkách 1, 2 a 3 – uloženie na skládku odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný

7

7

7

6

Priemyselný ostatný odpad nezahrnutý v položkách 1, 2 a 3 okrem odpadu uvedeného v položke 7

7

7

7

7

Priemyselný ostatný odpad4)

30

30

30

8

Priemyselný nebezpečný odpad

35

38

40


Výška poplatkov za uloženie odpadov na odkalisko

Položka

Kategória odpadov

Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1

2019

2020

2021
a nasl. roky

1

Ostatný odpad

0,2655

0,2655

0,2655

2

Nebezpečný odpad

0,8298

0,8298

0,8298


Príjmy pre obce


Výška príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný odpad

Za rok Výška príjmov (v eurách/t)
2019 5
2020 5
2021 a nasl. roky 5

Výška príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov na nebezpečný odpad

Za rok Výška príjmov (v eurách/t)
2019 33
2020 33
2021 a nasl. roky 33

Výška príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov na inertný odpad

Za rok Výška príjmov (v eurách/t)
2019 0,33
2020 0,33
2021 a nasl. roky 0,33

Výška príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na odkalisko

Za rok Výška príjmov (v eurách/t)
Ostatný odpad Nebezpečný odpad
2019 0,2655 0,8298
2020 0,2655 0,8298
2021 a nasledujúce roky 0,2655 0,8298


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý vidíte na obrázku.

Captcha image
Show another codezobraziť iný obrázok

Mohlo by vás zaujímať

Smernica o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie

Smernica o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie

Smernica č. 2019/904 má za cieľ predchádzať vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie a tento vplyv znižovať, ako aj podporiť prechod na obehové hospodárstvo s inovačnými a udržateľnými obchodnými modelmi, výrobkami a materiálmi.

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním

Formulár Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním (predtým pod názvom "Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním") sa podáva podľa § 3 Vyhlášky č. 366/2015 Z. z., konkrétne v jej prílohe č. 2.

Zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov

Zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov

Zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch (aktuálne znenie si môžete prečítať tu) upravuje platenie poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov a odkalisko.