Pozvánka na konferenciu: Energetický manažment 2019 | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Pozvánka na konferenciu: Energetický manažment 2019

Nosnou témou je Inteligentnými riešeniami k efektívnemu hospodáreniu s energiou.

Pozvánka na konferenciu: Energetický manažment 2019

Konferencia sa uskutoční 11. – 12. marca 2019, v hoteli Patria****, Štrbské Pleso

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, odborná skupina SK AEE – Slovenská pobočka Asociácie energetických inžinierov a ASENEM – Asociácia energetických manažérov organizujú 5. ročník konferencie Energetický manažment.

Štyri úspešné ročníky tohto podujatia, ktoré sa konali v rokoch 2015-2018 sa stretli s pozitívnym ohlasom u odbornej aj laickej verejnosti.

Energetický manažment si získal dôležité postavenie vo všetkých oblastiach energetického hospodárstva vzhľadom na nevyhnutnosť komplexného prístupu k návrhu, realizácii a prevádzke energetických projektov.

Piaty ročník s podtextom „Inteligentnými riešeniami k efektívnemu hospodáreniu s energiou“ sa uskutoční v dňoch 11. - 12. marca 2019, v hoteli Patria na Štrbskom Plese v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.

Konferencia bude pozostávať z 5 sekcií, ktoré budú zamerané na legislatívu v oblasti energetického manažmentu a energetickej efektívnosti, inteligentné riešenia pre garantované energetické služby, obnoviteľné zdroje energie v moderných budovách, energetický manažment v priemysle a praktické skúsenosti z projektov energetickej efektívnosti.

Veríme, že touto náplňou programu konferencia osloví architektov, projektantov, výrobcov zariadení a technológií, ale aj energetikov, ochranárov, prevádzkovateľov, v neposlednom rade audítorov, zodpovedných zástupcov osôb podnikajúcich v energetike a tepelnej energetike, odborne spôsobilé osoby pre energetickú certifikáciu, ako i zástupcov štátnej a verejnej správy, vedy, výskumu a školstva a tiež laickú verejnosť.

Odborní garanti:

 • doc. Ing. Michal Krajčík, PhD., SvF STU Bratislava, Asociácia energetických inžinierov
 • Ing. Marian Rutšek, SK AEE, Asociácia energetických inžinierov

Prípravný výbor:

 • prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia
 • Ing. Marcel Lauko, Asociácia poskytovateľov energetických služieb
 • Ing. Miroslav Kučera, Asociácia energetických manažérov

Spolupracujúce organizácie:

 • SK AEE - Slovenská asociácia energetických inžinierov
 • ASENEM - Asociácia energetických manažérov
 • ECB - Energetické centrum Bratislava
 • SNOPK - Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora
 • Stavebná fakulta STU v Bratislave

Organizačný garant:

 • Jana Polakovičová

Editor zborníka:

 • Mgr. Zuzana Švecová

Program:

Sekcia: Aktuálna legislatíva k energetickému manažmentu a energetickej efektívnosti

Sekcia: Garantované energetické služby pre inteligentné riešenia

Sekcia: Obnoviteľné zdroje energie v moderných budovách

Sekcia: Uplatnenie energetického manažmentu v priemysle

Sekcia: Praktické príklady a skúsenosti z projektov energetickej efektívnostiDiskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Nepredlžovanie súhlasov okresnými úradmi je problém, niektoré firmy musia zastavovať činnosť

Nepredlžovanie súhlasov okresnými úradmi je problém, niektoré firmy musia zastavovať činnosť

Novela zákona mala zosúladiť vydávané rozhodnutia so šablónou rozhodnutí cez ISOH. Ten však stále plnohodnotne nefunguje a výmena dát medzi ministerstvom a okresnými úradmi viazne.

Monitoring odpadového hospodárstva | 8. - 14. 8. 2022

Monitoring odpadového hospodárstva | 8. - 14. 8. 2022

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Ďalšou krajinou so zákazom jednorazových plastov sa stala Česká republika

Ďalšou krajinou so zákazom jednorazových plastov sa stala Česká republika

U našich západných susedov prešiel zákon o zákaze jednorazových plastov.