NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Pozvánka na konferenciu: Energetický manažment 2019

Nosnou témou je Inteligentnými riešeniami k efektívnemu hospodáreniu s energiou.

Pozvánka na konferenciu: Energetický manažment 2019

Konferencia sa uskutoční 11. – 12. marca 2019, v hoteli Patria****, Štrbské Pleso

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, odborná skupina SK AEE – Slovenská pobočka Asociácie energetických inžinierov a ASENEM – Asociácia energetických manažérov organizujú 5. ročník konferencie Energetický manažment.

Štyri úspešné ročníky tohto podujatia, ktoré sa konali v rokoch 2015-2018 sa stretli s pozitívnym ohlasom u odbornej aj laickej verejnosti.

Energetický manažment si získal dôležité postavenie vo všetkých oblastiach energetického hospodárstva vzhľadom na nevyhnutnosť komplexného prístupu k návrhu, realizácii a prevádzke energetických projektov.

Piaty ročník s podtextom „Inteligentnými riešeniami k efektívnemu hospodáreniu s energiou“ sa uskutoční v dňoch 11. - 12. marca 2019, v hoteli Patria na Štrbskom Plese v atraktívnom prostredí Vysokých Tatier.

Konferencia bude pozostávať z 5 sekcií, ktoré budú zamerané na legislatívu v oblasti energetického manažmentu a energetickej efektívnosti, inteligentné riešenia pre garantované energetické služby, obnoviteľné zdroje energie v moderných budovách, energetický manažment v priemysle a praktické skúsenosti z projektov energetickej efektívnosti.

Veríme, že touto náplňou programu konferencia osloví architektov, projektantov, výrobcov zariadení a technológií, ale aj energetikov, ochranárov, prevádzkovateľov, v neposlednom rade audítorov, zodpovedných zástupcov osôb podnikajúcich v energetike a tepelnej energetike, odborne spôsobilé osoby pre energetickú certifikáciu, ako i zástupcov štátnej a verejnej správy, vedy, výskumu a školstva a tiež laickú verejnosť.

Odborní garanti:

 • doc. Ing. Michal Krajčík, PhD., SvF STU Bratislava, Asociácia energetických inžinierov
 • Ing. Marian Rutšek, SK AEE, Asociácia energetických inžinierov

Prípravný výbor:

 • prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia
 • Ing. Marcel Lauko, Asociácia poskytovateľov energetických služieb
 • Ing. Miroslav Kučera, Asociácia energetických manažérov

Spolupracujúce organizácie:

 • SK AEE - Slovenská asociácia energetických inžinierov
 • ASENEM - Asociácia energetických manažérov
 • ECB - Energetické centrum Bratislava
 • SNOPK - Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora
 • Stavebná fakulta STU v Bratislave

Organizačný garant:

 • Jana Polakovičová

Editor zborníka:

 • Mgr. Zuzana Švecová

Program:

Sekcia: Aktuálna legislatíva k energetickému manažmentu a energetickej efektívnosti

Sekcia: Garantované energetické služby pre inteligentné riešenia

Sekcia: Obnoviteľné zdroje energie v moderných budovách

Sekcia: Uplatnenie energetického manažmentu v priemysle

Sekcia: Praktické príklady a skúsenosti z projektov energetickej efektívnostiDiskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Kam patrí odpad z testovania na COVID-19 v domácnosti? Ministerstvo vysvetľuje

Kam patrí odpad z testovania na COVID-19 v domácnosti? Ministerstvo vysvetľuje

Odpad z domáceho testovania môžete vyhodiť do čierneho kontajnera na zmesový komunálny odpad, tvrdí envirorezort.

V českom meste zväčšujú objem nádob na triedený odpad

V českom meste zväčšujú objem nádob na triedený odpad

Často vznikajúce “vláčiky” nádob s odpadom popri bytových domoch nahradia veľkoobjemovými kontajnermi na papier, plasty a sklo.

Monitoring odpadového hospodárstva | 25. - 30. 11. 2021

Monitoring odpadového hospodárstva | 25. - 30. 11. 2021

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.