Eversheds Sutherland
MEVA SK
INISOFT

Odpadovú legislatívu čakajú zmeny. Výrobcov trvanlivejších výrobkov majú zvýhodniť

Nové definície, vyššie recyklačné ciele či povinný triedený zber textilu. Hlavná štátna radkyňa Odboru odpadového hospodárstva MŽP SR, Veronika Václavková, objasňuje ako sa Slovenska dotknú nové smernice EÚ v rámci tzv. odpadového balíčka.

Veronika Václavková

Veronika Václavková | Foto: Odpady-portal.sk

Odpadový balíček je skupina smerníc, ktoré Európska komisia prijala v minulom roku. Konkrétne ide o štyri smernice týkajúce sa vozidiel po dobe životnosti, batérií, akumulátorov a odpadu z elektronických zariadení, skládkovania a odpadov z obalov.

Čo z nich vyplýva pre Slovensko, vysvetľovala štátna radkyňa Veronika Václavková na konferencii Odpadové hospodárstvo 2019. Podujatie zorganizovala spoločnosť Poradca podnikateľa.

Všetky nové smernice musia členské štáty EÚ prijať tak, aby boli účinné k 5. júnu 2020. V apríli tohto roka podľa Václavkovej Komisia navyše prijme aj smernicu o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie, ktorú bude musieť rezort životného prostredia preniesť do našej legislatívy tiež.

Nová definícia komunálneho odpadu

„Najväčšie zmeny priniesla Smernica 851 z roku 2018, ktorou sa menila smernica o odpade,“ povedala Václavková. Aj v slovenskej legislatíve by podľa tejto smernice mali pribudnúť nové definície a zmeny sa dotknú aj už existujúcich definícií.

„V rámci tejto smernice došlo k zmene základnej definície komunálneho odpadu. Európska únia túto zmenu odôvodňuje tým, že je potrebné mať súlad týchto definícií, ktoré sa využívajú na štatistické účely,“ uviedla Václavková.

Druhým dôvodom, prečo sa táto definícia mení je úprava cieľov pre opätovné použitie a recykláciu KO. Definíciu KO bolo potrebné zosúladiť, aby bolo možné počítať ciele jednotne naprieč celou EÚ.

Čo bude pod kategóriu komunálneho odpadu patriť po novom? „Do komunálneho odpadu sa zaraďujú všetky odpady z domácností, ako aj z iných zdrojov, medzi ktoré patrí, napríklad, maloobchod a administratíva,“ zhrnula Václavková. Tento odpad sa však bude klasifikovať ako komunálny odpad, len ak bude mať podobné zloženie ako odpad z domácností.

Zmení sa nastavenie RZV

Druhou témou, ktorú bude rezort životného prostredia podľa Veroniky Václavkovej otvárať, sú zmeny v systéme rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV).

Niektoré z požiadaviek novej smernice na RZV Slovensko už v súčasnosti spĺňa, napríklad zverejňovanie cenníka OZV. Nová právna úprava sa však bude týkať kontrolných mechanizmov.

„Smernica hovorí o tom, že každá táto kolektívna organizácia má mať zavedený orgán vnútornej kontroly,“ doplnila Václavková s tým, že podľa smernice musí byť nezávislý.

„Čo je potešujúce pre výrobcov, ktorí už investovali do technológií a vyrábajú výrobky, ktoré sú trvanlivejšie alebo recyklovateľnejšie, smernica hovorí o tom, že by sa mali upraviť ich príspevky do týchto kolektívnych organizácií,“ povedala Václavková.

Zálohovanie má znížiť tvorbu odpadu

V nadväznosti na spomínané zmeny smernica uvádza i to, že každý štát musí prijať opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu.

„Predchádzanie vzniku odpadu je ten najefektívnejší spôsob ako využíva zdroje a materiály, ktoré v súčasnosti máme a ako znižovať negatívny dopad odpadu na životné prostredie,“ zhrnula Václavková základnú filozofiu legislatívy. 

Členské štáty musia prijímať opatrenia na predchádzanie vzniku odpadu – a následne ich musia aj monitorovať a vyhodnocovať ich efektívnosť. „Podporovať majú hlavne inovatívnu výrobu, také podnikateľské modely, ktoré znižujú prítomnosť nebezpečných látok v materiáloch a výrobkoch, predlžujú životnosť výrobkov a podporujú ich opätovné použitie,“ vysvetlila hlavná štátna radkyňa.

Medzi opatrenia, ktoré prispejú k predchádzaniu vzniku odpadu v zmysle smernice podľa Václavkovej patrí aj pripravované zálohovanie vratných obalov – PET fliaš a plechoviek. Zákon o zálohovaní by mal na Slovensku vstúpiť do platnosti už od 1. januára 2020.

Triedenie textilu bude povinné

Ďalšou témou, ktorou sa nová legislatíva zaoberá, je potravinový odpad. „Je to tiež téma, ktorú budeme musieť v blízkej budúcnosti riešiť, pretože smernica hovorí o tom, že členské štáty by mali poskytovať stimuly na zber nepredaných potravín, a to vo všetkých fázach potravinársko-dodávateľského reťazca, ako aj na ich bezpečné prerozdelenie charitatívnym organizáciám,“ zhrnula Václavková.

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate na 1 rok

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X)
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326)
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933)
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924)
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Ministerstvá sa nedohodli, odpadu pribudne. Výrobcovia cigariet zväčšujú škatuľky

Ministerstvá sa nedohodli, odpadu pribudne. Výrobcovia cigariet zväčšujú škatuľky

Nové environmentálne pravidlá majú nezamýšľaný dopad: viac odpadu a viac emisií.

Na Orave sa začína odstraňovať stará environmentálna záťaž, sanácia vyjde na 6,4 mil. eur

Na Orave sa začína odstraňovať stará environmentálna záťaž, sanácia vyjde na 6,4 mil. eur

Sanačné práce zrealizuje dvojica firiem.

Tretie kolo Mestského bazára v Bratislave našlo využitie pre 10,8 ton predmetov

Tretie kolo Mestského bazára v Bratislave našlo využitie pre 10,8 ton predmetov

Z výnosov Mestského bazára chce OLO financovať prvé reuse centrum v Bratislave.