NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

V Komárne bude s komunálnym odpadom pokračovať miestna firma

Nakladanie s komunálnym odpadom v meste Komárno bude ďalšie štyri roky zabezpečovať CLEAN CITY.

V Komárne bude s komunálnym odpadom pokračovať miestna firma

Foto: Fotolia

Firma opäť vyhrala verejné obstarávanie v Komárne. Podobne ako pred piatimi rokmi, keď vyhrala súťaž za 2,35 miliónov eur bez DPH, ani tentoraz sa do súťaže nik iný neprihlásil.

Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky 2,94 mil. eur napokon vzrástla až na 3,20 mil. eur bez DPH.

Konečnými užívateľmi výhod v tejto spoločnosti, ktorá nemá vlastnú webovú stránku, sú Mária Farkasová a Agáta Balázsová z Komárna.

Tržby firmy v rokoch 2012-2017 podľa Finstat postupne rástli z 1,00 na 1,17 milióna eur.

Meme: Odpady-portal.sk

Zber, zvoz, aj zhodnotenie

Podľa znenia súťaže bude zberová spoločnost vykonávať tieto aktivity:

  • Zber, odvoz, preprava, zhodnotenie alebo zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu (kód odpadu 20 03 01) obyvateľov mesta Komárno.
  • Zber, odvoz a zhodnotenie vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu z 1100 l kontajnerov, z 110/120 l zberných nádob a z plastových vriec rozmiestnených na území mesta Komárno (kód odpadu 20 01 01 papier a lepenka, kód odpadu 20 01 02 sklo, kód odpadu 20 01 39 plasty, kód odpadu 20 01 40 kovy, kód odpadu 20 01 03 viacvrstvové kombinované materiály, kód odpadu 20 02 01 BRO)
  • Zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu právnických osôb a podnikateľov (kód odpadu 20 03 01) v meste Komárno
  • Zber a odvoz objemného odpadu (kód odpadu 20 03 07), kalendárový zber a odvoz objemného odpadu a likvidácia nelegálnych skládok odpadu v meste Komárno (kód odpadu 20 03 01 zmesový komunálny odpad, kód odpadu 20 03 03 odpad z čistenia ulíc, kód odpadu 20 03 07 objemný odpad, kód odpadu 20 03 08 drobný stavebný odpad, kód odpadu 20 02 01 - BRO)

Meme: Odpady-portal.sk


Mohlo by vás zaujímať

Monitoring odpadového hospodárstva | 12. - 16. 7. 2019

Monitoring odpadového hospodárstva | 12. - 16. 7. 2019

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.

Tesco rozširuje ponuku čokolád z certifikovaného kakaa

Tesco rozširuje ponuku čokolád z certifikovaného kakaa

Vedeli ste, že 7. júla mali svoj sviatok všetci milovníci čokolády? Deň čokolády oslavuje čas uvedenia čokolády na európsky trh v roku 1550.

Monitoring odpadového hospodárstva | 1. - 11. 7. 2019

Monitoring odpadového hospodárstva | 1. - 11. 7. 2019

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.