Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

So službami spoločnosti KOSIT je spokojných až 93 % Košičanov

Priemerný Košičan ročne vyprodukuje približne 360 kg odpadu. Obrovskou výhodou je, že jeho odpad nekončí na skládkach, ale v Zariadení pre energetické využitie odpadov (ZEVO).

KOSIT

Areál zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadov spoločnosti KOSIT | Foto: Odpady-portal.sk

V roku 2018 vyprodukovalo ZEVO pre Košičanov 43 587 MWh elektrickej energie a 29 835 MWh tepla.

Spoločnosť KOSIT v súčasnosti ponúka svoje služby 2 180 klientom. Jedným z nich je aj mesto Košice. Práve na obyvateľov Košíc je orientovaný najnovší výskum spokojnosti so službami spoločnosti KOSIT.

Renomovaná medzinárodná spoločnosť DATAMAR vypracovala reprezentatívny výskum spokojnosti Košičanov so zberom a likvidáciou komunálneho odpadu, triedenia odpadu, upratovania, letnej a zimnej údržby a ďalších služieb spoločnosti KOSIT, a.s.

Výskum verejnej mienky sa realizoval v čase od 1. do 8. marca 2019 na vzorke 450 respondentov vo veku od 30 do 65 rokov.

Z celkového počtu opýtaných bolo so službami spoločnosti KOSIT spokojných 93 % Košičanov. Ako najčastejší dôvod spokojnosti (až 41,2 % opýtaných) uvádzali respondenti bezproblémový, teda včasný a pravidelný odvoz odpadu.

Porovnanie rovnakého prieskumu z roku 2017 ukázalo kvalitatívny posun vnímania služieb KOSIT-u. Najväčší nárast spokojnosti Košičanov pri porovnaní rokov 2017 a 2019 bol v otázke častejšieho odvozu odpadu: až o 14,6 %.

Nárast spokojnosti o 13,5 % oproti roku 2017 zaznamenal parameter čistota v meste.

Nasledoval parameter nové kontajnery a výmena starých, resp. zvýšenie počtu kontajnerov, kde oproti roku 2017 prišlo k nárastu o 11,5 %.

Ďalšími dôvodmi spokojnosti opýtaných Košičanov boli: celková spokojnosť, čistota a poriadok, dobré služby, kvalitne odvedená práca a komunikácia s verejnosťou.

KOSIT Košice

Výskum bol realizovaný v čase, keď našu spoločnosť kritizovali niektorí lokálni poslanci v súvislosti s triedeným zberom a so zimnou údržbou. Boli sme zvedaví, či ich názory reprezentujú väčšinový názor Košičanov. Výsledky prieskumu však hovoria jasnou rečou. Na základe neho sme sa opäť presvedčili, že Košičania oceňujú našu dlhoročnú prácu pre mesto, za čo im chceme skutočne poďakovať“ dodáva Ing. Marián Christenko, generálny riaditeľ KOSIT, a.s.

Marián ChristenkoMarián Christenko, KOSIT | Foto: Odpady-portal.sk

Výskum takisto ukázal, že až 68 % Košičanov odpovedalo, že so spoločnosťou KOSIT nemá žiadnu negatívnu skúsenosť.

Naopak, najčastejším dôvodom negatívneho vzťahu bola podľa 14,3 % opýtaných všeobecná formulácia: nerobia svoju prácu dobre.

Výskum poukázal aj na konkrétne parametre, v ktorých si KOSIT oproti roku 2017 mierne pohoršil. Ide o preplnené kontajnery na zmesový odpad alebo nedostatok kontajnerov na triedený zber.

Otázky sme koncipovali tak, aby sme získali pravdivý obraz o tom, ako nás verejnosť vníma. Preto sme vďační aj za konštruktívnu kritiku. Riešenie spomínaných výhrad však nie je iba vecou KOSIT-u. Kritické hlasy (preplnenosť kontajnerov a nedostatok kontajnerov na triedený odpad) súviseli najmä s nízkou frekvenciou ich vývozu a množstvom zberných nádob. O týchto témach však nerozhoduje KOSIT, ale magistrát Košíc za asistencie mestských častí. Myslím si, že výsledky výskumu sú vítanou platformou na debatu s vedením mesta. Výstupom by mali byť konkrétne riešenia v záujme obyvateľov Košíc,“ reaguje Marián Christenko.

KOSIT Košice, spokojnosť

Na otázku Považujete sa za lojálneho zákazníka KOSIT-u? odpovedalo až 70,4 % Košičanov kladne. Iba 6 % odpovedalo nie a 23,6 % odpovedalo neviem.

V roku 2017 na rovnakú otázku odpovedalo kladne 59,6 % respondentov, záporne 9,1 % a 31,3 % odpovedalo neviem.

KOSIT, spokojnosť

„Toto je pre nás veľmi podstatný kvalitatívny ukazovateľ. Zároveň pre nás znamená dlhodobý záväzok. Z výskumu totiž vyplynulo, že až 98 % Košičanov chce využívať služby našej spoločnosti aj v budúcnosti. Toto nás teší, no zároveň núti neustále inovovať naše služby. Najbližšie obdobie sa chceme sústrediť na presadenie komplexného systému zberu odpadu v Košiciach,“ dodal na záver M. Christenko.

KOSIT spokojnosť


Spoločnosť KOSIT je komunikačným partnerom denníka Odpady-portal.sk.Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na konferenciu: ODPADY – LUHAČOVICE 2019

Pozvánka na konferenciu: ODPADY – LUHAČOVICE 2019

V poradí 27. medzinárodný kongres a výstava sa uskutoční v dňoch 11. – 13. septembra 2019 v Luhačoviciach.

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v júli 2019

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v júli 2019

Prinášame vám súhrn evidenčných a ohlasovacích povinností v odpadovom hospodárstve, ktoré musí dodržiavať držiteľ odpadu, sprostredkovateľ alebo obchodník.

Kam s elektroodpadom a kde všade sa nachádza?

Kam s elektroodpadom a kde všade sa nachádza?

Zber elektroodpadu ponúkajú obchody, zberné dvory aj mobilné zbery.