So službami spoločnosti KOSIT je spokojných až 93 % Košičanov | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
REDOX
MARIUS PEDERSEN

So službami spoločnosti KOSIT je spokojných až 93 % Košičanov

Priemerný Košičan ročne vyprodukuje približne 360 kg odpadu. Obrovskou výhodou je, že jeho odpad nekončí na skládkach, ale v Zariadení pre energetické využitie odpadov (ZEVO).

KOSIT

Areál zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadov spoločnosti KOSIT | Foto: Odpady-portal.sk

V roku 2018 vyprodukovalo ZEVO pre Košičanov 43 587 MWh elektrickej energie a 29 835 MWh tepla.

Spoločnosť KOSIT v súčasnosti ponúka svoje služby 2 180 klientom. Jedným z nich je aj mesto Košice. Práve na obyvateľov Košíc je orientovaný najnovší výskum spokojnosti so službami spoločnosti KOSIT.

Renomovaná medzinárodná spoločnosť DATAMAR vypracovala reprezentatívny výskum spokojnosti Košičanov so zberom a likvidáciou komunálneho odpadu, triedenia odpadu, upratovania, letnej a zimnej údržby a ďalších služieb spoločnosti KOSIT, a.s.

Výskum verejnej mienky sa realizoval v čase od 1. do 8. marca 2019 na vzorke 450 respondentov vo veku od 30 do 65 rokov.

Z celkového počtu opýtaných bolo so službami spoločnosti KOSIT spokojných 93 % Košičanov. Ako najčastejší dôvod spokojnosti (až 41,2 % opýtaných) uvádzali respondenti bezproblémový, teda včasný a pravidelný odvoz odpadu.

Porovnanie rovnakého prieskumu z roku 2017 ukázalo kvalitatívny posun vnímania služieb KOSIT-u. Najväčší nárast spokojnosti Košičanov pri porovnaní rokov 2017 a 2019 bol v otázke častejšieho odvozu odpadu: až o 14,6 %.

Nárast spokojnosti o 13,5 % oproti roku 2017 zaznamenal parameter čistota v meste.

Nasledoval parameter nové kontajnery a výmena starých, resp. zvýšenie počtu kontajnerov, kde oproti roku 2017 prišlo k nárastu o 11,5 %.

Ďalšími dôvodmi spokojnosti opýtaných Košičanov boli: celková spokojnosť, čistota a poriadok, dobré služby, kvalitne odvedená práca a komunikácia s verejnosťou.

KOSIT Košice

Výskum bol realizovaný v čase, keď našu spoločnosť kritizovali niektorí lokálni poslanci v súvislosti s triedeným zberom a so zimnou údržbou. Boli sme zvedaví, či ich názory reprezentujú väčšinový názor Košičanov. Výsledky prieskumu však hovoria jasnou rečou. Na základe neho sme sa opäť presvedčili, že Košičania oceňujú našu dlhoročnú prácu pre mesto, za čo im chceme skutočne poďakovať“ dodáva Ing. Marián Christenko, generálny riaditeľ KOSIT, a.s.

Marián ChristenkoMarián Christenko, KOSIT | Foto: Odpady-portal.sk

Výskum takisto ukázal, že až 68 % Košičanov odpovedalo, že so spoločnosťou KOSIT nemá žiadnu negatívnu skúsenosť.

Naopak, najčastejším dôvodom negatívneho vzťahu bola podľa 14,3 % opýtaných všeobecná formulácia: nerobia svoju prácu dobre.

Výskum poukázal aj na konkrétne parametre, v ktorých si KOSIT oproti roku 2017 mierne pohoršil. Ide o preplnené kontajnery na zmesový odpad alebo nedostatok kontajnerov na triedený zber.

Otázky sme koncipovali tak, aby sme získali pravdivý obraz o tom, ako nás verejnosť vníma. Preto sme vďační aj za konštruktívnu kritiku. Riešenie spomínaných výhrad však nie je iba vecou KOSIT-u. Kritické hlasy (preplnenosť kontajnerov a nedostatok kontajnerov na triedený odpad) súviseli najmä s nízkou frekvenciou ich vývozu a množstvom zberných nádob. O týchto témach však nerozhoduje KOSIT, ale magistrát Košíc za asistencie mestských častí. Myslím si, že výsledky výskumu sú vítanou platformou na debatu s vedením mesta. Výstupom by mali byť konkrétne riešenia v záujme obyvateľov Košíc,“ reaguje Marián Christenko.

KOSIT Košice, spokojnosť

Na otázku Považujete sa za lojálneho zákazníka KOSIT-u? odpovedalo až 70,4 % Košičanov kladne. Iba 6 % odpovedalo nie a 23,6 % odpovedalo neviem.

V roku 2017 na rovnakú otázku odpovedalo kladne 59,6 % respondentov, záporne 9,1 % a 31,3 % odpovedalo neviem.

KOSIT, spokojnosť

„Toto je pre nás veľmi podstatný kvalitatívny ukazovateľ. Zároveň pre nás znamená dlhodobý záväzok. Z výskumu totiž vyplynulo, že až 98 % Košičanov chce využívať služby našej spoločnosti aj v budúcnosti. Toto nás teší, no zároveň núti neustále inovovať naše služby. Najbližšie obdobie sa chceme sústrediť na presadenie komplexného systému zberu odpadu v Košiciach,“ dodal na záver M. Christenko.

KOSIT spokojnosť


Spoločnosť KOSIT je komunikačným partnerom denníka Odpady-portal.sk.Mohlo by vás zaujímať

Rozhovor YEME: Bioodpad sa snažíme v čo najväčšej miere eliminovať. Chceme ho čo najmenej vytvárať, pomáhať ním alebo ho zhodnocovať

Rozhovor YEME: Bioodpad sa snažíme v čo najväčšej miere eliminovať. Chceme ho čo najmenej vytvárať, pomáhať ním alebo ho zhodnocovať

Naším cieľom bolo uzatvoriť kruh, kedy vzniknutý bioodpad a biodegradovateľné obaly dokážeme spracovať na kompost, ktorý bude následne smerovať k našim zákazníkom, hovorí Dagmar Skalníková z YEME.

Smrdí vám doma bioodpad? Ak sa ho správne zbavíte, ešte aj ušetríte

Smrdí vám doma bioodpad? Ak sa ho správne zbavíte, ešte aj ušetríte

Bioodpad však nie je problém, pretože aj doteraz ho ľudia vytvárali, ale dôležité je, v akej nádobe skončia jeho zvyšky.

Najväčšie re-use centrum na Slovensku rozširuje zber zachovalých vecí

Najväčšie re-use centrum na Slovensku rozširuje zber zachovalých vecí

Súčasťou rozvojových plánov je aj nová dielňa - opravovňa. Chcú tak predchádzať vzniku odpadu.