NATUR-PACK
REDOX
INISOFT

Európskym recyklátorom chýbajú recyklačné a zhodnocovacie kapacity

V Európe podľa nich chýbajú zariadenia až pre 40 miliónov ton ročne.

Európskym recyklátorom chýbajú recyklačné a zhodnocovacie kapacity

Ilustračné foto: Odpady-portal.sk

Európska únia má vážny problém s kapacitami spracovania odpadu. Tvrdí to Európska konfederácia recyklátorov - EuRIC (European Recycling Industries Confederation).

Podľa EuRIC-u spracovatelia recyklovaného odpadu z rôznych častí Európy nevedia čo s odpadom, ktorý vzniká pri procese recyklácie rôznych priemyselných a komerčných odpadov, ako aj odpadu z elektrických a elektronických zariadení.

Mnohí spracovatelia majú problém nájsť koncové zariadenia, ktoré majú voľné kapacity a dokážu tento odpad spracovať.

Keďže neexistujú súčasné možnosti spracovania alebo zneškodňovania v spaľovaní s odpadom alebo bez neho alebo s konečnou likvidáciou frakcií s vysokou výhrevnosťou, niektoré recyklačné spoločnosti boli nútené trvalo alebo dočasne zastaviť celú svoju mechanickú recykláciu.

Vo väčšine európskych krajín je skládkovanie zakázané alebo obmedzené na minimum a existujúcich zariadení na energetické využitie odpadu (ZEVO), ktoré by takýto odpad dokázali spracovať, je stále málo.

Združenie CEWEP (Konfederácia európskych zariadení na energetické využitie odpadu) spolu s výskumným inštitútom Prognos upozorňuje na to, že budú chýbať kapacity na spracovanie 142 miliónov ton odpadu.

„Nové prepočty CEWEP ukazujú, že do roku 2035 budú potrebné kapacity pre spracovanie 142 miliónov ton zvyškového odpadu k tomu, aby sa splnili aktuálne stanovené ciele EÚ týkajúce sa komunálneho odpadu, za predpokladu, že sa dosiahnu ambiciózne ciele recyklácie komerčného a priemyselného odpadu,“ tvrdí CEWEP.

Súčasná kapacita odpadu je 90 miliónov ton a kapacita na spoluspaľovanie je približne 11 miliónov ton. Chýbajúca kapacita je tak približne 40 miliónov ton.

„Prechod na cirkulárnu ekonomiku len začína. Dnes sa stále ukladá na skládky štvrtina komunálneho odpadu EÚ. Menej než polovica komunálneho odpadu sa recykluje, alebo kompostuje. Samotné nové ciele recyklácie komunálneho odpadu tieto problémy nevyriešia. Európske zariadenia na energetické využitie odpadu (ZEVO) momentálne pracujú na plný výkon,“hovorí Paul De Bruycker, predseda CEWEP.

Ciele európskej únie týkajúce sa roku 2035 hovoria o eliminácii skládkovania na 10% a rastu recyklácie na 65%. K tomu, aby sa dodržali, považuje CEWEP za nevyhnutné zabezpečiť nové kapacity na spracovanie zvyškového odpadu.

Marián Christenko, ktorý je generálnym riaditeľom košického prevádzkovateľa zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadov KOSIT a zároveň viceprezidentom CEWP, považuje kapacity na Slovensku za hlboko poddimenzované.

„Slovensko je na tom z hľadiska kapacít na energetické využitie odpadu ešte horšie ako zvyšok Európskej únie. Momentálne disponujeme iba dvomi zariadeniami – v Bratislave a Košiciach. Pokiaľ budeme čakať so založenými rukami do roku 2035, budeme čeliť vážnej kríze spracovania odpadu,“ vysvetľuje.

"Následkom bude hromadenie odpadu, jeho skládkovanie, ale aj ilegálne obchodovanie s ním v rámci celej Európy. Je nevyhnutné, aby sme o tejto téme začali otvorene diskutovať a našli dlhodobé riešenie tohto problému.“

M. Christenko nedávno v Bratislave prezentoval ambície novej spoločnosti ewia vybudovať na Slovensku päť centier cirkulárnej ekonomiky s integrovaným Zariadením na energetické využitie odpadu (ZEVO) s investičnými nákladmi 600 miliónov eur.

V energetickom využití odpadov vidia aj možnosť prispieť k dekontaminácii rôznych druhov zvyškového odpadu ako sú napríklad hygienické odpady, plasty a iné druhy odpadu, ktoré obsahujú nebezpečné látky.

ZEVO (zariadenia Waste to Energy – Wte) vedia ekologicky zhodnotiť aj ftaláty, brómované spomaľovače horenia, odolné biologické znečisťujúce látky, či ťažké kovy, ale aj odpadu z triediacich a recyklačných zariadení, ktorý má nižšiu kvalitu, či zvyškový odpad po separovanom zbere.

Tieto toky odpadu by sa podľa princípov cirkulárnej ekonomiky nemali vracať do cyklu zdrojov.

Zdroje

 
 

Pre prečítanie celého obsahu musíte byť súčasťou nášho predplatného

za 99 € bez DPH získate

  • Predplatné mesačníka Odpadové hospodárstvo (ISSN 1338-595X) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Odpady-portal.sk (ISSN 1338-1326) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Energie-portal.sk (ISSN 1338-5933) na 1 rok
  • Prístup ku všetkým článkom na Voda-portal.sk (ISSN 2585-7924) na 1 rok
chcem sa prihlásiť chcem získať predplatné

Mohlo by vás zaujímať

Nemecký Lidl ponúka potraviny s blížiacim sa dátum spotreby s 50 % zľavou

Nemecký Lidl ponúka potraviny s blížiacim sa dátum spotreby s 50 % zľavou

Boxy so zľavneným tovarom budú na najviditeľnejšom mieste v predajni. Obchodné reťazce prichádzajú s rôznymi stratégiami znižovania potravinového odpadu.

Menšie festivaly si môžu zapožičať poháre z unikátneho ekologického bioplastu

Menšie festivaly si môžu zapožičať poháre z unikátneho ekologického bioplastu

Spoločnosť Tesco a Inštitút cirkulárnej ekonomiky (INCIEN) budú tento rok opäť spolupracovať na projektoch udržateľnej budúcnosti.

Analytici hodnotili programy strán pre odpady. Dve strany vynikli, dve úplne prepadli

Analytici hodnotili programy strán pre odpady. Dve strany vynikli, dve úplne prepadli

Väčšina strán sa podľa analýzy INEKO venuje otázkam odpadového hospodárstva iba okrajovo. Z hodnotenia vyšla najlepšie SaS.