NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Spoločnosť KOSIT masívne investovala do modernizácie a kvality služieb

Košická odpadová spoločnosť KOSIT investovala za posledné štyri roky do rozvoja firmy 50,8 mil. eur.

Spoločnosť KOSIT masívne investovala do modernizácie a kvality služieb

Foto: KOSIT

V rokoch 2016-2019 (k dnešnému dňu) smerovali investície predovšetkým do modernizácie technológií Zariadenia na energetické využitie odpadu (ZEVO), vozového parku a nákupu nových kontajnerov.

Až polovica z týchto finančných prostriedkov bola použitá na rekonštrukcie kotla a modernizácie zariadení na čistenie spalín.

Firma by tak mala v predstihu splniť verejný prísľub, ktorý v roku 2015 dala mestskému zastupiteľstvu v Košiciach, teda preinvestovať do roku 2021 vyše 51 mil. eur do rozvoja spoločnosti.

„Vďaka týmto investíciám dnes patrí KOSIT medzi najmodernejšie spoločnosti zaoberajúce zvozom a likvidáciou odpadu na Slovensku. Takmer všetky investičné prostriedky použité na modernizáciu sú z bankových úverov alebo z vlastných zdrojov,“ konštatuje spoločnosť.

KOSIT investovala v rokoch 2016-2019 do modernizácie technológií celkovo 22 667 860 eur, v rovnakom období obnovila a modernizovala vozový park za 11 434 611 eur.

Investície do nákupu nových kontajnerov dosiahli v spomenutom období výšku 1 695 690 eur. Ostatné investície smerovali do modernizácie softvéru, technického vybavenia, pozemkov a stavieb, vrátane kontajnerových stojísk a zberných dvorov.

Najväčší objem peňazí do modernizácie vozového parku, najmä nákupu zvozových vozidiel na zmesový a triedený odpad v objeme 4 029 981 eur bol realizovaný v roku 2019.

Do nákupu nových kontajnerov spoločnosť najviac finančných prostriedkov investovala v roku 2018. Celkovo v objeme 587 982 eur. Najväčšie investície do modernizácie technológií strojov a zariadení smerovali v roku 2017, kedy spoločnosť preinvestovala 6 707 362 eur a v roku 2018 až 8 769 810 eur.

„Nové technológie, vrátane vozového parku posilňujú fakt, že dnes sme schopní poskytovať služby spojené so zvozom a likvidáciou odpadu aj tým najnáročnejším zákazníkom. A to nielen kvantitou ale aj kvalitou, ktorá nezaťažuje životné prostredie. Výška preinvestovaných prostriedkov je zároveň veľmi jasným dôkazom toho, že vstup WOOD & Co do KOSIT-u bolo to najlepšie zo všetkých možných riešení“, zdôraznil Marián Christenko, generálny riaditeľ KOSIT, a.s.

KOSIT tiež rozširuje voje aktivity po celom Slovensku. Firma dnes pôsobí prostredníctvom svojich dcérskych spoločností okrem Košíc a Prešova aj na strednom a západnom Slovensku, kde poskytuje svoje služby s dôrazom na priemysel.

„Do budúcnosti sa chceme investíciami zamerať na ďalšiu modernizáciu kontajnerových stojísk, kde máme vypracovaný plán ako vytvoriť z Košíc moderné mesto inštaláciou polopodzemných kontajnerov. Nesmierne nás teší spätná väzba na kvalitu našich služieb od Košičanov v rámci prieskumu spokojnosti, ktorý sa realizoval 1. do 8. marca 2019,“ doplnil Marián Christenko.

V rámci tohto výskumu, realizovaného medzinárodnou spoločnosťou DATAMAR, bolo so službami spoločnosti KOSIT, a.s., spokojných až 93 % Košičanov.

Ako najčastejší dôvod spokojnosti (až 41,2 % opýtaných) uvádzali respondenti bezproblémový – včasný a pravidelný odvoz odpadu. Ďalšími dôvodmi spokojnosti opýtaných Košičanov boli: celková spokojnosť, čistota a poriadok, dobré služby, kvalitne odvedená práca a komunikácia s verejnosťou.

V roku 2018 spoločnosť KOSIT a.s. nakladala s odpadom v objeme 217 tis. ton, z čoho 125 tis. ton putovalo na jeho energetické zhodnotenie. Objem odpadu s ktorým spoločnosť, na základe očakávaní, v tomto roku naloží, presiahne úroveň 273 tis. ton, z čoho 62 tis. ton predstavuje komunálny odpad z mesta Košice.

Zdroj: KOSIT


Spoločnosť KOSIT je komunikačným partnerom denníka Odpady-portal.sk.


Mohlo by vás zaujímať

Pre obce aj domácnosti na Slovensku vznikla príručka Alchýmia odpadu

Pre obce aj domácnosti na Slovensku vznikla príručka Alchýmia odpadu

Chcete vedieť ako správne triediť odpady a ako môžete predchádzať ich vzniku? Ivana Maleš z organizácie INCIEN predstavila nový unikátny vzdelávací materiál, ktorý vám pomôže zorientovať sa.

Pozvánka na kongres: Deň odpadového hospodárstva 2019

Pozvánka na kongres: Deň odpadového hospodárstva 2019

V poradí 15. ročník medzinárodného kongresu sa uskutoční 21. novembra 2019 v Bratislave.

Väčšina z nás si svoje veci už neopravuje, hovorí Daniela Laluhová z organizácie Repairably

Väčšina z nás si svoje veci už neopravuje, hovorí Daniela Laluhová z organizácie Repairably

Festival udržateľnosti POMALO už tretí rok privíta zaujímavých hostí a prinesie aktuálne spoločenské témy.