Eversheds Sutherland
MEVA SK
INISOFT

Členovia EXPRA opätovne potvrdili svoj záväzok podporovať obehovosť plastov

Slávnostný podpis, ktorý sa uskutočnil v Bruseli za prítomnosti komisárky EÚ pre priemysel Elżbiety Bieńkowskej a prvého podpredsedu Európskej komisie Fransa Timmermansa, spojil viac ako 100 súkromných a verejných zainteresovaných strán.

Členovia EXPRA podpísaním deklarácie opätovne potvrdili svoj záväzok podporovať obehovosť plastov

Foto: Pixabay

Aliancia pre rozšírenú zodpovednosť výrobcov EXPRA, ktorej zakladajúcim členom je i ENVI - PAK, podpísala 20. septembra 2019 Deklaráciu Aliancie obehovosti plastov (Circular Plastics Alliance).

„Podpísaním tohto vyhlásenia členovia EXPRA opätovne potvrdili svoj záväzok podporovať transformačnú ambíciu tohto odvetvia. A to umožnením a zrýchlením zmeny prostredníctvom optimalizácie zberu, triedenia a recyklačných riešení pre všetky obaly vrátane plastov,“ uviedla Hana Nováková, generálna riaditeľka OZV ENVI - PAK.

Podpis predstavuje silný záväzok EXPRA a jej členov vynaložiť všetko úsilie, aby bola umožnená obehovosť plastov.

„Toto je už neoddeliteľnou súčasťou každodennej práce našich členov, ktorí riadia efektívne systémy nakladania s odpadom z obalov a zvyšujú dlhodobý prínos pre spoločnosť. Zároveň zvyšujú kvalitu zberu, ktorá umožňuje kvalitnú recykláciu a prinášajú inovácie v oblasti obalov,“ povedal generálny riaditeľ EXPRA Joachim Quoden, ktorý sa v máji tohto roka zúčastnil niekoľkých odborných diskusií v Bratislave pri príležitosti stretnuta zástupcov Európskej komisie, ministerstva životného prostredia, miest a obcí, výrobcov, akademickej aj mimovládnej sféry k problematike riešenia komunálneho odpadu.

Joachim Quoden / Foto: Odpady portal.sk

Ako ďalej vysvetlil, členovia zduženia prešli už dlhú cestu, aby pomohli implementovať obehové hospodárstvo tým, že reagovali na výzvu udržateľnosti a konkurencieschopnosti Európy.

„So správnym politickým rámcom a primeraným presadzovaním máme potenciál zvýšiť recykláciu a zabezpečiť dodávku a kvalitu recyklovaných materiálov vrátane recyklovaných plastov,“ vysvetlil Quoden.

„Spolupráca všetkých aktérov vrátane vlád a miestnych orgánov je prvoradá, aby sa zabezpečilo, že všetky obaly budú súčasťou obehového hospodárstva. Rozšírená zodpovednosť výrobcov je jadrom cirkulárnej ekonomiky obalov a zabezpečuje účinnú koordináciu a zapojenie všetkých zainteresovaných strán,“ uviedol generálny riaditeľ EXPRA v komentári k udalosti s tým, že podľa právnych predpisov EÚ o odpade je RZV uznávaná ako hlavný nástroj na dosiahnutie cieľov.

EXPRA a jej členovia sú naďalej odhodlaní spolupracovať so všetkými zúčastnenými stranami, aby zabezpečili, že RZV bude naďalej zohrávať zásadnú úlohu pri dosahovaní obehového hospodárstva, “dodal Quoden.

Znenie deklarácie v anglickom jazyku nájdete TU.

Pozrite si aj ďalšie stránky venované triedeniu a zberu odpadov: www.triedime.skwww.zodpovednaspolocnost.skwww.vezmisi.ma


Spoločnosť ENVI - PAK je komunikačným partnerom denníka Odpady-portal.sk.


Mohlo by vás zaujímať

Do roku 2027 bude trh recyklácie solárnych panelov rapídne narastať

Do roku 2027 bude trh recyklácie solárnych panelov rapídne narastať

S akými odhadmi prišli analytici?

Obalový priemysel čakajú investície, ak má zvyšovať podiel recyklátu vo fľašiach

Obalový priemysel čakajú investície, ak má zvyšovať podiel recyklátu vo fľašiach

Výrobcovia nápojov nebudú čakať s primiešavaním recyklátu do obalov do roku 2025. Ale potrebujú jasné podmienky. Nie všetky firmy z odvetvia majú rovnakú štartovaciu čiaru.

Vietor vynáša mikroplasty z oceánov naspäť na pevninu

Vietor vynáša mikroplasty z oceánov naspäť na pevninu

Nový výskum zistil, že stovky tisíc ton mikroplastov, ktoré sa dostanú do oceánov môžu byť prepravené naspäť na pobrežie pomocou morského vánku.