Eversheds Sutherland
REDOX
INISOFT

Ktoré mestá a obce triedia odpad najlepšie? Pozrite si rebríček OZV ENVI - PAK

Organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK zverejnila rebríček najlepšie triediacich obcí z tých, s ktorými spolupracuje.

Ktoré mestá a obce triedia odpad najlepšie? Pozrite si rebríček OZV ENVI - PAK

Foto: Fotolia

Do portfólia spoločnosti ENVI - PAK patrilo v roku 2017 viac ako 50 % miest a obcí na Slovensku. Prvýkrát vznikol rebríček sídel podľa toho, ako úspešné sú v triedení odpadu.

Na prvom mieste v kategórii nad 5 000 obyvateľov skončili Dubnica nad Váhom a Nemšová. Na prvom mieste v kategórii menej ako 5 000 obyvateľov sa umiestnila obec Demänovská dolina.

Poradové miesto v rebríčku vzniklo kombináciou dvoch faktorov kľúčových pri zbere a separovaní odpadov. Sú to efektivita a vyťažiteľnosť.

„Parameter efektivity nám ukazuje, ako účinne je využitá inštalovaná infraštruktúra. Udáva, koľko gramov v daných komoditách sa vyzbiera v jednom litri. Pod litrami si môžeme predstaviť objemy zberných nádob a vriec, ktoré dodávame do domácností. Takže čím viac gramov odpadu je v týchto objemoch správne zatriedených, tým je systém lepší,“ vysvetľuje Roman Vandák, riaditeľ komoditného oddelenia ENVI - PAK.

Zároveň dodal, že nie je dôležité len to, aby bol v konkrétnom druhu nádoby ten správny odpad. Ide aj o to, aby tam bol uskladnený správne, teda aby zaberal čo najmenej miesta – plastové fľaše pokrčené, kartónové krabice rozrezané.

Druhým kritériom je vyťažiteľnosť. Čím viac kíl na obyvateľa obec ročne vyzbiera, tým je úspešnejšia.

„Čím je miera vyťažiteľnosti vyššia, tým menej odpadov z obce končí na skládkach a obec šetrí náklady na zber komunálneho odpadu. Úspešné obce navyše primerane využívajú infraštruktúru, ktorá je pre ne k dispozícii,“ pokračuje R. Vandák.

Umiestnenie v rebríčku je kombináciou bodov za oba faktory. Práve tie sú totiž najdôležitejšie aj z hľadiska obcí.

Priemerná vyťažiteľnosť na Slovensku je približne 30 kilogramov na obyvateľa ročne. Presné údaje o jednotlivých obciach a mestách nájdete tu (xlsx).

Najúspešnejšie obce v triedení odpadov s populáciou nad 5 000 ľudí

PORADIE

Obec

Efektivita

Vyťažiteľnosť

Body efek.

Body vyťaž.

Spolu

1

Dubnica nad Váhom

60,84

66,52

74

76

150

1

Nemšová

91,41

54,13

77

73

150

3

Skalica

48,1

90,02

72

77

149

4

Dunajská Lužná

44,07

51,59

69

72

141

5

Dolný Kubín

47,87

49,07

71

69

140

6

Liptovský Hrádok

36,45

58,02

63

75

138

7

Žiar nad Hronom

37,31

48,46

66

68

134

8

Stará Turá

33,24

54,84

58

74

132

9

Námestovo

64,22

33,3

75

55

130

9

Vrbové

65,18

32,82

76

54

130

Najúspešnejšie obce v triedení odpadov s populáciou pod 5 000 ľudí

Por.

Obec

Efektivita

Vyťažiteľnosť

Body efek.

Body vyťaž.

Spolu

1

Demänovská Dolina

83,54

307,25

1446

1462

2908

2

Malatíny

74,23

162,22

1434

1456

2890

3

Lazisko

81,83

92,93

1445

1442

2887

4

Liptovské Kľačany

73,67

110,87

1431

1449

2880

5

Šípkov

145,31

70,28

1462

1409

2871

6

Pohronský Bukovec

70

116,56

1419

1451

2870

7

Tuchyňa

72,44

90,13

1428

1440

2868

8

Mikušovce

72,75

89,26

1429

1438

2867

9

Galovany

68,21

130,18

1409

1454

2863

10

Liptovský Michal

71,03

92,31

1421

1441

2862

Regionálne rozdiely

Rebríčky ukazujú, že západu Slovenska sa v triedení odpadu darí viac ako obciam a mestám na východe.

„Tým najdôležitejším faktorom je, kedy bol v obci založený triedený zber a ako ho obec rozvíjala. Keď sme v roku 2016 po zmene zákona preberali systém, stretli sme sa s veľkým množstvom obcí, ktoré nespĺňali zákonné podmienky. Napríklad sa u nich netriedilo 5 zložiek, ale iba jedna,“ vysvetľuje R. Vandák a vzápätí dodáva, že nový zákon pomohol situáciu zlepšiť.

Kým v roku 2016 vyzbierali obce združené v OZV ENVI - PAK vyše 93 tisíc ton triedeného odpadu, vlani sa im podarilo vyseparovať viac ako 106 tisíc ton.

„Dôležité je spomenúť aj ľudský faktor. Disciplínu občanov a spôsob, akým s nimi zamestnanci miestneho oddelenia životného prostredia pracujú a komunikujú. Pamätám si na množstvo zapálených ľudí, ktorí pracujú na úradoch v mestách a obciach, ktoré sa umiestnili na čele rebríčka. Tí obyvateľov vzdelávajú, robia osvetu, učia ich, čo a ako majú zbierať.“

Obciam, ktoré v rebríčku skončili na spodných priečkach, chce OZV ENVI - PAK pomôcť zlepšovať sa.

S mestami a obcami, ktorým sa nedarí odpad zbierať efektívne, komunikujú regionálni zástupcovia ENVI – PAK o možnostiach zlepšenia.

Navyše, obciam, ktoré skončili na konci rebríčka plánuje ENVI - PAK poskytnúť na mieru šité vzdelávanie, ktoré pripraví v spolupráci s vybranými občianskymi združeniami.

Ako funguje súčasná odpadová politika

Výrobcovia a dovozcovia sú zodpovední za svoje výrobky a obaly, v ktorých sú zabalené, aj po tom, čo ich predajú spotrebiteľovi a stanú sa z nich odpady. Princíp takzvanej rozšírenej zodpovednosti výrobcov uplatňujú organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV).

Na trhu ich je viac, výrobcovia si z nich môžu vybrať alebo si založiť vlastnú organizáciu, čím vzniká zdravé konkurenčné prostredie.

Povinnosti OZV vysvetľuje Hana Nováková z OZV ENVI - PAK: „Dohliadame, aby výrobcovia mali splnené limity a zberové podiely, na základe slovenskej aj európskej legislatívy. Podľa objemu vyprodukovaných obalových a neobalových výrobkov vypočítame za výrobcov ich trhový a zberový podiel.“

ENVI - PAK je lídrom v počte zazmluvnených obcí na Slovensku a spolupracuje s viac ako 2 000 výrobcami a dovozcami.

Z peňazí, ktoré výrobcovia OZV zaplatia, sa financuje zber triedeného odpadu, infraštruktúra, dotrieďovanie, lisovanie, balenie a ďalšia manipulácia s odpadom.

Zdroj: ENVI - PAK, redakcia


Diskusia (0)

Pridajte komentár

Táto funkcia zabraňuje robotom pridávať neadekvátne príspevky. Zadajte prosím overovací kód, ktorý je výsledkom uvedeného vzorca.Pre pridanie nového komentára sa prosím prihláste.


Mohlo by vás zaujímať

Testujeme povinnú úpravu odpadov. Chceme byť pripravení, hovorí šéf odpadovej spoločnosti

Testujeme povinnú úpravu odpadov. Chceme byť pripravení, hovorí šéf odpadovej spoločnosti

V Marius Pedersen finalizujú budovanie technológií na úpravu odpadov pred skládkovaním. Oliver Šujan priblížil proces prípravy na novú povinnosť pri nakladaní s odpadom.

Trišesťšestka končí. Ministerstvo vydalo po prieťahoch novú evidenčnú vyhlášku

Trišesťšestka končí. Ministerstvo vydalo po prieťahoch novú evidenčnú vyhlášku

Na nový spôsob vykazovania a evidencie odpadov sa musia firmy aj samosprávy pripraviť od 1. januára 2026.

Envirofond rozdelí samosprávam príspevky za kuchynský odpad. Musia preukázať, že ho zhodnotili

Envirofond rozdelí samosprávam príspevky za kuchynský odpad. Musia preukázať, že ho zhodnotili

Veľké mestá takto môžu zinkasovať stovky tisíc eur. O príspevok však musia sami požiadať.