NATUR-PACK
MEVA SK
INISOFT

Združenie APOH má nové vedenie. Povedie ho známy manažér

Po deviatich rokoch vystriedal Petra Krasneca nový prezident.

Združenie APOH má nové vedenie. Povedie ho známy manažér

Ilustračné foto: Odpady-portal.sk

Dňa 25. septembra 2019 sa konalo mimoriadne valné zhromaždenie Asociácie podnikateľov v odpadovom hospodárstve (APOH), ktorého jedným z bodov programu bola voľba prezidenta a ostatných orgánov asociácie po uplynutí riadneho volebného obdobia.

RNDr. Petra Krasneca, PhD., MBA. vystriedal po deviatich rokoch na pozícií prezidenta Ing. Dušan Magula,  generálny riaditeľ spoločnosti Brantner Slovakia. Pre denník Odpady-portal.sk to potvrdil APOH.

Ing. Dušan Magula má bohaté skúsenosti s riadením odpadového hospodárstva tak na Slovensku, ako aj v zahraničí.

Spoločnosť AVE SK odpadové hospodárstvo v zastúpení jej generálneho riaditeľa Petra Krasneca zostáva riadnym členom asociácie.

Novým viceprezidentom bol za Dušana Magulu zvolený Tomáš Antal zo spoločnosti FCC Environment Slovensko.

Valné zhromaždenie ďalej na svojom zasadnutí prijalo nových členov asociácie:

  • ENVIRONCENTRUM, s.r.o. je spoločnosť, ktorá sa zaoberá geologickým a hydrogeologickým prieskum životného prostredia, sanáciou geologického prostredia, likvidáciou ropného znečistenia, zneškodňovaním nebezpečných odpadov, recykláciou stavebných odpadov a analýzami rizika znečisteného územia.
  • Ekolumi, s.r.o. zabezpečuje spracovanie odpadov zo separovaného zberu vrátane odvozu odpadu priamo z miesto jeho výskytu.

Prečítajte si zásadnú prednášku odchádzajúceho prezidenta APOH Petra Krasneca na minulotýždňovej konferencii Enviromanagement 2019.


Mohlo by vás zaujímať

V časti Nórska sa rozhodli vyhadzovať plasty do čiernych kontajnerov. Takéto sú výsledky

V časti Nórska sa rozhodli vyhadzovať plasty do čiernych kontajnerov. Takéto sú výsledky

Región stavil na plne automatizovanú triedičku zmesového odpadu so zariadeniami na spracovanie plastov a triedenie papiera, ako aj na zrušenie triedeného zberu plastov. Výsledky prekvapujú.

Zálohovanie odkloní časť odpadu zo žltých nádob. MŽP chce upraviť ciele a štandardy zberu

Zálohovanie odkloní časť odpadu zo žltých nádob. MŽP chce upraviť ciele a štandardy zberu

Zálohované PET fľaše a plechovky majú smerovať naspäť do obchodov. Ministerstvo tvrdí, že adekvátne tomu treba znížiť nároky na poskytovaný objem nádob pre plast a kovy.

Vláda prijala Program odpadového hospodárstva na roky 2021 – 2025. Pripúšťa aj nové ZEVO

Vláda prijala Program odpadového hospodárstva na roky 2021 – 2025. Pripúšťa aj nové ZEVO

Ministerstvo životného prostredia chce tiež nastaviť nové pravidlá pre kompostárne a zaviesť triedený zber textilu.