NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Veľké zmeny v Banskej Bystrici, zber odpadu po novom

Spoločnosť Marius Pedersen, a.s., začala v lete tohto roku s plnením jednej z najnáročnejších zmlúv v oblasti komunálnych služieb na Slovensku za posledné roky.

Veľké zmeny v Banskej Bystrici, zber odpadu po novom

Foto: Marius Pedersen

Dňa 1. augusta 2019 došlo v Banskej Bystrici k výraznej zmene a rozšíreniu zmluvných podmienok v poskytovaní služieb zberu odpadu. Tie do tohto dátumu zabezpečovali 4 rôzne zberové spoločnosti.

Situácia v uliciach mesta, nedostatky v zbere komunálneho odpadu i technicko-personálne výpadky si však vyžiadali zmenu a dnes je na základe verejného obstarávania poskytovateľom týchto služieb výhradne spoločnosť Marius Pedersen, a.s., ktorá na Slovensku pôsobí už takmer 25 rokov.

Z hľadiska logistiky, plánovania a organizácie išlo o veľmi náročnú prípravu. Pre mesto Banská Bystrica bolo nasadených 28 ks najnovšej techniky v celkovej hodnote 3,5 milióna eur.

Dôraz sa kládol na skvalitnenie, modernizáciu a zefektívnenie celého procesu, nastavenie nových vývozných trás, umiestňovanie informačných nálepiek, zvýšenie estetickej hodnoty stojísk, zväčšenie zberovej kapacity, ale i na každodennú prácu s personálom.

INISOFT

Už počas prvých pár mesiacov služby bolo vymenených 2 000 ks kontajnerov na všetky druhy odpadov a celkovo je plánovaná výmena až 6 500 ks nádob a kontajnerov v celom meste. Spoločnosť zároveň v Banskej Bystrici spustila i očakávané umývanie a dezinfikovanie kontajnerov na komunálny i biologicky rozložiteľný odpad vlastnou umývačkou.

Používaním novej, modernej techniky sa stal celý proces vývozu odpadu menej hlučným, šetrnejším k životnému prostrediu i menej obmedzujúcim pre občanov a dopravnú situáciu v meste a na sídliskách.

„Od začiatku poskytovania služieb sa v Banskej Bystrici stretávame s veľkým záujmom i nasadením všetkých zainteresovaných. Vedenie mesta, odborné útvary MsÚ a samotní obyvatelia či podnikatelia nám vychádzajú v ústrety, a zároveň prinášajú podnety, ktoré nás posúvajú a pomáhajú nám zorientovať sa. Keďže ide o naozaj veľkú zmenu v jednom z najväčších miest na Slovensku, spolupráca všetkých dotknutých strán je pre nás veľmi dôležitá. Vážime si prístup a pochopenie Banskobystričanov, že takáto komplexná zmena si vyžaduje určitý čas, trpezlivosť i dočasné prispôsobenie sa. A to tu nachádzame na všetkých úrovniach,“ hovorí zástupca spoločnosti Marius Pedersen, a.s., Peter Jendruš.

Mesto Banská Bystrica vďaka tejto novej zmluve a spolupráci získalo nielen ucelený prístup k poskytovaniu služieb a skúseností stabilnej firmy pri riešení rôznych prevádzkových problémov, ale i modernejšie a komfortnejšie používanie kontajnerov pre obyvateľov a zvýšenie čistoty a estetiky mesta.

V priebehu budúceho roku by malo zároveň dôjsť i k nasadeniu rôznych noviniek – inštalácii polopodzemných kontajnerov či vytvoreniu informačných letákov pre všetky domácnosti s harmonogramom a pravidlami zberu komunálneho odpadu.

Lucia Šedivá, marketingová manažérka Marius Pedersen, a.s.


Spoločnosť Marius Pedersen, a.s., je komunikačným partnerom denníka Odpady-portal.sk


Mohlo by vás zaujímať

Ako odstaviť medveďov od vyberania odpadu z kontajnerov?

Ako odstaviť medveďov od vyberania odpadu z kontajnerov?

Dôkladné zabezpečenie odpadových nádob voči vniknutiu medveďov je jediným riešením.

Porucha smetiarskeho auta môže vyjsť draho, preventívny servis ušetrí tisíce eur

Porucha smetiarskeho auta môže vyjsť draho, preventívny servis ušetrí tisíce eur

Drahým opravám komunálnej techniky pomôže predísť preventívny servis. Slovenská firma ho ponúka v rámci servisného paušálu.

Banská Bystrica sa stala lídrom v zbere a recyklácii elektroodpadu

Banská Bystrica sa stala lídrom v zbere a recyklácii elektroodpadu

Obyvatelia Banskej Bystrice už tretí rok úspešne využívajú sieť stacionárnych červeno-bielych kontajnerov určených na zber malého elektroodpadu, batérií a akumulátorov.