Eversheds Sutherland
MEVA SK
INISOFT

Veľké zmeny v Banskej Bystrici, zber odpadu po novom

Spoločnosť Marius Pedersen, a.s., začala v lete tohto roku s plnením jednej z najnáročnejších zmlúv v oblasti komunálnych služieb na Slovensku za posledné roky.

Veľké zmeny v Banskej Bystrici, zber odpadu po novom

Foto: Marius Pedersen

Dňa 1. augusta 2019 došlo v Banskej Bystrici k výraznej zmene a rozšíreniu zmluvných podmienok v poskytovaní služieb zberu odpadu. Tie do tohto dátumu zabezpečovali 4 rôzne zberové spoločnosti.

Situácia v uliciach mesta, nedostatky v zbere komunálneho odpadu i technicko-personálne výpadky si však vyžiadali zmenu a dnes je na základe verejného obstarávania poskytovateľom týchto služieb výhradne spoločnosť Marius Pedersen, a.s., ktorá na Slovensku pôsobí už takmer 25 rokov.

Z hľadiska logistiky, plánovania a organizácie išlo o veľmi náročnú prípravu. Pre mesto Banská Bystrica bolo nasadených 28 ks najnovšej techniky v celkovej hodnote 3,5 milióna eur.

Dôraz sa kládol na skvalitnenie, modernizáciu a zefektívnenie celého procesu, nastavenie nových vývozných trás, umiestňovanie informačných nálepiek, zvýšenie estetickej hodnoty stojísk, zväčšenie zberovej kapacity, ale i na každodennú prácu s personálom.

Deň odpadového hospodárstva 2019

Už počas prvých pár mesiacov služby bolo vymenených 2 000 ks kontajnerov na všetky druhy odpadov a celkovo je plánovaná výmena až 6 500 ks nádob a kontajnerov v celom meste. Spoločnosť zároveň v Banskej Bystrici spustila i očakávané umývanie a dezinfikovanie kontajnerov na komunálny i biologicky rozložiteľný odpad vlastnou umývačkou.

Používaním novej, modernej techniky sa stal celý proces vývozu odpadu menej hlučným, šetrnejším k životnému prostrediu i menej obmedzujúcim pre občanov a dopravnú situáciu v meste a na sídliskách.

„Od začiatku poskytovania služieb sa v Banskej Bystrici stretávame s veľkým záujmom i nasadením všetkých zainteresovaných. Vedenie mesta, odborné útvary MsÚ a samotní obyvatelia či podnikatelia nám vychádzajú v ústrety, a zároveň prinášajú podnety, ktoré nás posúvajú a pomáhajú nám zorientovať sa. Keďže ide o naozaj veľkú zmenu v jednom z najväčších miest na Slovensku, spolupráca všetkých dotknutých strán je pre nás veľmi dôležitá. Vážime si prístup a pochopenie Banskobystričanov, že takáto komplexná zmena si vyžaduje určitý čas, trpezlivosť i dočasné prispôsobenie sa. A to tu nachádzame na všetkých úrovniach,“ hovorí zástupca spoločnosti Marius Pedersen, a.s., Peter Jendruš.

Mesto Banská Bystrica vďaka tejto novej zmluve a spolupráci získalo nielen ucelený prístup k poskytovaniu služieb a skúseností stabilnej firmy pri riešení rôznych prevádzkových problémov, ale i modernejšie a komfortnejšie používanie kontajnerov pre obyvateľov a zvýšenie čistoty a estetiky mesta.

V priebehu budúceho roku by malo zároveň dôjsť i k nasadeniu rôznych noviniek – inštalácii polopodzemných kontajnerov či vytvoreniu informačných letákov pre všetky domácnosti s harmonogramom a pravidlami zberu komunálneho odpadu.

Lucia Šedivá, marketingová manažérka Marius Pedersen, a.s.


Spoločnosť Marius Pedersen, a.s., je komunikačným partnerom denníka Odpady-portal.sk


Mohlo by vás zaujímať

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v decembri 2019

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v decembri 2019

Prinášame vám súhrn evidenčných a ohlasovacích povinností v odpadovom hospodárstve, ktoré musí dodržiavať držiteľ odpadu, sprostredkovateľ alebo obchodník.

Bezplatný zber elektroodpadu priamo z adresy už aj v Košiciach

Bezplatný zber elektroodpadu priamo z adresy už aj v Košiciach

K Bratislave, Trenčínu a Žiline pribudlo pred Vianocami ďalšie slovenské mesto, kde obyvateľom bezplatne odvezú nepotrebnú chladničku, práčku či sporák priamo z adresy bydliska.

Originálne výrobky z ekologického prateľného papiera skrášlia váš domov

Originálne výrobky z ekologického prateľného papiera skrášlia váš domov

Mladá Slovenka z neho sama navrhuje aj šije vrecká pre celú rodinu, podložky pod poháre, originálne eko tašky, obaly na notebooky, ale aj štýlové obaly pre záhradkárov.