Eversheds Sutherland
REDOX
MARIUS PEDERSEN

SEWA už šesť rokov učí aj najmenších, že recyklovať odpad má zmysel

Stúpajúca tendencia spotreby elektronických zariadení na Slovensku dáva dobrú príležitosť na vzdelávanie mladých generácií už od tých najmenších.

SEWA už šesť rokov učí aj najmenších, že recyklovať odpad má zmysel

Foto: Mgr. Mirka Šárová

  • Aktuality |  20.02.2020 |  PR SEWA | redakcia

Spoločnosť SEWA považuje okrem profesionálneho a férového prístupu k svojim klientom za dôležité a zodpovedné aj aktivity, ktoré prispievajú k zvyšovaniu povedomia o nevyhnutnosti triedenia odpadov.

Recykláciou k športu

Prvým projektom, ktorým SEWA začala svoje vzdelávacie aktivity v roku 2014, bol Vymeň elektro za lopty. Jeho podstatu tvorí zber a bezplatný odvoz vyradených elektrospotrebičov a použitých batérií zo škôl a školských zariadení.

"Podporujeme tým vytváranie návykov správneho triedenia odpadov u najmladšej generácie. Odmenou za odovzdaný odpad sú športové pomôcky (napr. lietajúce taniere, futbalové či volejbalové lopty, švihadlá a volejbalové siete) a séria audionahrávok pre školský rozhlas ,Nehádžme všetko do jedného vreca´ o triedení odpadov.

Prácu s deťmi a mládežou považujeme za kľúčovú pre zlepšenie situácie v oblasti zberu a triedenia odpadu, keďže im často chýbajú správne návyky z domova. Aj preto ponúkame možnosť zapojiť sa všetkým školám a vzdelávacím inštitúciám na celom Slovensku,“ hovorí Jozef Kozák, výkonný riaditeľ spoločnosti.

O tom, že myšlienka projektu sa ujala, svedčia výsledky. Do konca roku 2019 sa doň zapojilo 524 škôl a spolu vyzbierali až 326 ton elektroodpadu, za ktorý dostali 1 693 kusov športových potrieb.

Malí veľkí pomocníci

SEWA v roku 2017 rozšírila portfólio svojich vzdelávacích aktivít aj na materské školy, kde sa usiluje vytvárať návyky na správne triedenie odpadu pomocou zážitkového vzdelávania. Do pilotného ročníka projektu Zbierame použité batérie so Šmudlom, realizovaného spolu s neziskovou organizáciou DAPHNE, sa zapojilo 11 materských škôl, ktoré spolu vyzbierali 1,2 tony použitých prenosných batérií.

Projekt sa skladá z dvoch vzájomne prepojených častí. V prvej riešia deti spolu s kamarátom Šmudlom záhadu znečistenej vody v susednom lese. Následne sa formou interaktívnej hry učia, ako správne triediť všetky druhy odpadu.

„Hlavnou témou projektu sú však použité batérie. Deti sa dozvedia, prečo nemôžu vyhadzovať staré batérie zo svojich hračiek do obyčajného smetného koša. „Šmudla“ hodnotia veľmi pozitívne aj rodičia – deti ich vďaka nášmu projektu nabádajú k separovaniu odpadu doma,“ pokračuje J. Kozák.

V roku 2019 sa do projektu zapojilo 139 materských škôl, čo predstavuje viac ako 30 000 detí, ktoré spolu vyzbierali takmer 20,5 tony batérií.

Násťroční učitelia

Od septembra 2019 pokračuje tretí ročník výchovného projektu ElektroOdpad-Dopad, ktorý prebieha v spolupráci so Živicou, a je zameraný na žiakov základných a stredných škôl. Tento rok sa doň zapojilo 15 škôl z rôznych kútov Slovenska.

Projekt prebieha formou rovesníckeho vzdelávania počas celého školského roka. Žiaci z „akčných tímov“ prinášajú svojim rovesníkom nové informácie „zo života elektrospotrebičov“ a spolu hľadajú spôsoby, ako byť voči životnému prostrediu ohľaduplnejší a zodpovednejší.

Súčasťou projektu je aj vydanie metodickej príručky ELEKTRO – PRODUKCIA, ODPAD, DOPAD, v spolupráci s neziskovou organizáciou Živica, ktorá je určená pre pedagógov materských, základných, stredných a vysokých škôl.

Cieľom publikácie je priblížiť žiakom a študentom životný cyklus elektrozariadení aj z netradičného pohľadu – prvú fázu životného cyklu elektrospotrebičov, keď je najprv potrebné získať nerastné suroviny na ich produkciu a na poslednú fázu, keď sa z elektrozariadení stáva odpad.

Príručka obsahuje aj 14 aktivít pre vekovú kategóriu 4 – 18 rokov, ktoré môžu byť zaradené do výučby na školách. V decembri bola príručka distribuovaná 150 školám.

Zdroj: SEWA
SEWA je komunikačným partnerom denníka Odpady-portal.sk

Článok vyšiel vo februárovom čísle mesačníka Odpadové hospodárstvo 02/2020.Mohlo by vás zaujímať

Polícia vyšetruje nelegálnu skládku v Seredi

Polícia vyšetruje nelegálnu skládku v Seredi

Nelegálnou skládkou plastového odpadu sa zaoberá aj Slovenská inšpekcia životného prostredia.

Tesco na Slovensku znížilo plastový odpad o 56 ton. Vďaka jednoduchému riešeniu

Tesco na Slovensku znížilo plastový odpad o 56 ton. Vďaka jednoduchému riešeniu

Reťazec si od zmeny sľubuje menej odpadu, ale aj zníženie uhlíkovej stopy.

Monitoring odpadového hospodárstva | 8. - 14. 1. 2021

Monitoring odpadového hospodárstva | 8. - 14. 1. 2021

Prehľad noviniek v médiách, legislatíve, investíciách a verejnom obstarávaní v odpadovom hospodárstve za uplynulé obdobie.