Eversheds Sutherland
MEVA SK
INISOFT

V Zaježovej dobre, zdravo. Ekologickým aktivitám sa v stratenej krajine darí

Združenie Živica vybudovalo pri Pliešovciach unikátne vzdelávacie centrum.

Vzdelávacie centrum Zaježová

Vzdelávacie centrum Zaježová | Foto: Odpady-portal.sk

Na Slovensku nájdete viacero regiónov, ktoré sa míňajú záujmu más turistov. Jeden z nich tvorí trojuholník, ktorý autom obídete celý tak, že vyrazíte zo Zvolena do Lučenca, odtiaľ pokračujete cez Veľký Krtíš na Dudince a vrátite sa cez Krupinu naspäť.

Lemujete pohoria Javorie, Ostrôžky a Krupinská planina, v ktorých strede sa nenachádza žiadne mesto ani väčšia dedina. Bezpochyby aj preto, že stred územia patrí Vojenskému obvodu Lešť.

Na jednom z nespočetných lazov pôsobí Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, ktoré tu vybudovalo Vzdelávacie centrum Zaježová.

Vzdelávacie centrum Zaježová | Foto: Odpady-portal.skVzdelávacie centrum Zaježová | Foto: Odpady-portal.sk

Zaježovské lazy boli začiatkom 90. rokov takmer vysídlenou oblasťou, pretože najbližšie mestá sú v tomto regióne z každej strany územia dosť vzdialené. Navyše sa postupne znižoval počet pracovných síl v poľnohospodárstve a pre mladých ľudí prestal byť život na lazoch atraktívny.

Martin CerovskýMartin Cerovský, Vzdelávacie centrum Zaježová | Foto: Odpady-portal.sk

Návrat života

Práve vtedy objavili miestne lazy ľudia zaujímajúci sa o skromnejší a pokojnejší život v lone prírody.

„Na začiatku to bola organizácia Strom života, jej členovia začali organizovať rôzne remeselné víkendy zamerané na prácu s hlinou, či drevom. Stromu života patril aj tento dom na Pomoch, ktoré sú miestnou časťou Zaježovej,“ vysvetľuje Martin Cerovský, vedúci Vzdelávacieho centra Zaježová.

Vzdelávacie centrum Zaježová | Foto: Odpady-portal.skVzdelávacie centrum Zaježová | Foto: Odpady-portal.sk

Ďalšia aktivita vznikla na laze Sekier, ktorý je z Pomov vzdialený asi tri kilometre. Medzinárodná komunita dobrovoľníkov sa tam venuje najmä ekologickému farmárčeniu a jej aktivity organizuje Pospolitosť pre harmonický život, ktoré je najstarším občianskym združením pôsobiacim v Zaježovej už od roku 1994.

Úplne v horách, pár minút peši od Sekieru, pôsobí malé spoločenstvo ľudí z Čiech a Slovenska s názvom Brána, ktoré pripravuje pre návštevníkvo rôzne semináre a ceremoniály zamerané na hudbu, divoké jedlé rastliny, sebapoznanie a sebarozvoj, alebo, ako uvádzajú na svojej webstránke, pracujú „so živlami, hudbou a silovými rastlinami“.

Živica je celoslovenská environmentálna organizácia a v Zaježovej pôsobí od roku 2007, kedy sa do regiónu z Bratislavy presťahoval jej vtedajší riaditeľ Juraj Hipš.

Martin CerovskýMartin Cerovský, Vzdelávacie centrum Zaježová | Foto: Odpady-portal.sk

Postupne Živica začala spolu s Pospolitosťou pre harmonický život objekt z rôznych grantov aj finančných darov od firiem rekonštruovať a prestavovať. Realizovalo sa zo s dôrazom na prírodné a recyklované materiály, ale aj environmentálnu prevádzku celého centra.

Primárne ekologické

„Medzi prvými opatreniami bolo zateplenie budovy s panelmi z buničiny. Priestor čajovne je postavený zo slamených balíkov, ktoré majú výborné tepelnoizolačné vlastnosti, rovnako slamené balíky izolujú jednu zo stien starého kamenného gazdovského domu. Na strechách je osadená slnečná elektráreň a prebytky sa predávajú do siete,“ približuje M. Cerovský.

Steny niektorých častí budov sú z hliny a slamy, ktoré sú skvelými tepelnými izolantami.

Ekologické materiály dominujú v stenách aj strechách budov | Foto: Odpady-portal.sk

Martin Cerovský pôsobí v Zaježovej od februára tohto roku, vyštudoval environmentalistiku vo Zvolene a so Živicou na rôznych projektoch spolupracuje už dlhší čas.

Návštevníkom centra podávajú výhradne vegetariánsku stravu. „Snažíme sa návštevníkom ukázať, že vegetariánska strava nemusí pozostávať iba z palaciniek a buchiet, ale že aj zo zeleniny a strukovín sa dá navariť veľmi chutné a kvalitné jedlo.

Pri zásobovaní potravinami spolupracujú so zaježovskou potravinovou bankou. Projekt spočíva v tom, že „zaježovskí novolazníci“ si nakupujú základné trvanlivé potraviny spoločne vo väčšom balení.

Ekopanel s ukážkou výplne | Foto: Odpady-portal.sk

Energetickej sebestačnosti pomáhajú kolektory na ohrev vody, v zime vykurujú drevom. Odpadové vody riešia zakúpenou technológiou biologickej čistiarne.

Čistiareň odpadových vôd | Foto: Odpady-portal.skČistiareň odpadových vôd | Foto: Odpady-portal.sk

Vzdelávacie centrum Zaježová nie je určené len pre podujatia, ktoré organizuje Živica. „Okrem našich podujatí využívajú objekt rôzne ďalšie organizácie a lektori na školenia, či pobyty,“ pokračuje M. Cerovský.

Práve prenájom školiaceho zariadenia s kapacitou 37 lôžok je dominantnou časťou príjmov vzdelávacieho centra, ktoré funguje ekonomicky sebestačne už skoro 10 rokov bez dodatočných dotácií a grantov.

Nádoby na triedený zber odpadu | Foto: Odpady-portal.sk

V centre nezabúdajú ani na ekologické nakladanie s odpadmi. Okrem nádob na triedený zber, ktoré sa nachádzajú v každom objekte, biologický odpad končí v kompostovisku.

kompostovisko

„V našom prípade ide skôr o regulovanú skládku biologického odpadu,“ usmieva sa vedúci vzdelávacieho centra, zatiaľ čo prechádzame k poslednej novinke centra, ktorou je včelín určený na vzdelávanie návštevníkov centra, ale aj škôl, ktoré tu chodievajú na exkurzie. Včelín vznikol s podporou obchodného reťazca dm drogerie markt a spoločnosti Arkon.

včelín

Včelín | Foto: Odpady-portal.sk

Eko budúcnosť

Vzdelávacie centrum v Zaježovej vzniklo ako iniciatíva ľudí, ktorí chcú žiť predovšetkým energeticky úsporne – teda bez zbytočných odpadov, obalov, spotreby pohonných hmôt, trasovania kanalizácie, vzdialených surovín, náročných jedál, či strát tepla a elektriny.

Najmä však chcú podávať informáciu o tom, že tento spôsob života môže fungovať bez straty komfortu, aj ďalším návštevníkom centra. A to sa vzdelávaciemu centru darí.

Nestalo sa umelým laboratóriom ekologického života, ktoré má presviedčať o tom, že „to“ ide, ak sa „to“ bude udržovať pri živote vedľajšími zdrojmi, ale vsadilo na čistú win-win stratégiu: vy chcete environmentálne priaznivý spôsob života a my vám ho radi poskytneme.

Tento spôsob prístupu k ľuďom a prírodným zdrojom zdá sa byť prinajmenšom šťastný.


Mohlo by vás zaujímať

Čo prinesie druhá fáza zmien zákona o odpadoch?

Čo prinesie druhá fáza zmien zákona o odpadoch?

Veľká novela zákona o odpadoch1, ktorá bola prijatá minulý rok, nadobúda svoju účinnosť postupne už od 27. 12. 2019, pričom posledná časť zmien nadobudne účinnosť až v roku 2023. Článok advokátskej kancelárie Eversheds Sutherland vyšiel v augustovom čísle časopisu Odpadové hospodárstvo 2020/08.

Editoriál: Prečo hovoriť o freerideroch?

Editoriál: Prečo hovoriť o freerideroch?

Úvodník vyšiel v augustovom vydaní mesačníka Odpadové hospodárstvo 2020/08.

Freerideri ukracujú systém o finančné prostriedky. Sú nimi aj veľkí výrobcovia

Freerideri ukracujú systém o finančné prostriedky. Sú nimi aj veľkí výrobcovia

Za odpad, ktorý vznikne z ich výrobkov, musia platiť firmy, ktoré si svoje zákonné povinnosti plnia. Dlhodobé ignorovanie tohto problému môže viesť k úplnej deformácii systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov.