NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Čo by vám nemalo ujsť. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO, 2020/02

Čo obsahuje februárové vydanie mesačníka o odpadovom hospodárstve s prílohou pre energetiku ENERGO?

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

ODPADY

Chcem byť styčný dôstojník | Milí čitatelia, ak teraz pred parlamentnými voľbami vieme niečo naisto, tak je to to, že ich ťažiskovou témou nebude kvalita životného prostredia.
Radovan Kazda

Na vytrieďovanie komunálnych odpadov ide šesť miliónov eur z eurofondov | Nová výzva z OP KŽP je zameraná na výstavbu a nákup nových zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesových komunálnych odpadov.
Radovan Potočár

Prinesie zmena spôsobu nakupovania potravín výrazné zníženie
bioodpadu? Obchody s množstvom čerstvých potravín, umiestňovaných v regáloch s nádejou ich predaja, môžu byť v budúcnosti iba vzdialenou spomienkou, prognózuje Deutsche Bank.
Martin Rojko

Objem vytriedeného odpadu stúpa, za väčšinou nárastu je jediná komodita | Najnovšia správa o stave životného prostredia ukázala, ako sa na Slovensku vyvíja triedený zber jednotlivých zložiek komunálneho odpadu.
Radovan Potočár

Zmeny zákona o odpadoch účinné od 27. 12. 2019 Národná rada Slovenskej republiky prijala rozsiahlu novelu zákona o odpadoch najmä s cieľom transpozície tzv. „odpadového balíka“ pozostávajúceho z viacerých európskych smerníc. 
Mgr. Filip Kozoň, JUDr. Katarína Liebscherová | Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

SEWA už šesť rokov učí aj najmenších, že recyklovať odpad má
zmysel Spoločnosť SEWA považuje okrem profesionálneho a férového prístupu k svojim klientom za dôležité a zodpovedné aj aktivity, ktoré prispievajú k zvyšovaniu povedomia o nevyhnutnosti triedenia odpadov.
SEWA

Produkcia odpadov ďalej rastie, ukázala najnovšia Správa o stave životného prostredia | V porovnaní s rokom 2005 produkujeme o polovicu viac komunálnych odpadov, v EÚ sme však stále hlboko pod priemerom. 
Radovan Potočár

Ako efektívne plniť environmentálne ciele? Analýza ukázala štyri kľúčové opatrenia | Zálohovanie nápojových obalov zvýši triedený zber na Slovensku o 0,45 %. Ciele, ktoré nám vyplývajú zo Smerníc EÚ, nedosiahneme bez ďalších opatrení.
Radovan Potočár

Vyradiť spaľovne a obmedziť export odpadov. Týchto 10 priorít má zmeniť politiku EÚ | Takmer 90 % surovín použitých v EÚ sa stráca po ich prvom využití. Koalícia Waste Prevent Coalition predstavila 10 návrhov, ktoré majú posilniť cirkulárnu ekonomiku.
Radovan Potočár

OZV v EÚ spájajú sily, do roku 2030 chcú 90 % zber sklenených obalov | Recyklované sklo tvorí zhruba polovicu objemu nového skla v EÚ. Ročne sa dostane na trh okolo 80 miliárd sklenených obalov. 
Radovan Potočár

Použitý kuchynský olej zbierajú už na 212 čerpacích staniciach
Slovnaft Použitý olej premieňajú na biopalivovú zložku do motorovej nafty.
(rp)

CMT Goup

ENERGO

Kotlebov návrh je absurdný, zoštátňovanie lacnejšie energie neprinesie | Štát má v energetike silné postavenie už dnes a ceny energií nie sú vďaka tomu nižšie. 
Radovan Potočár

Účelové a nemorálne. Menší dodávatelia kritizujú zmrazenie ceny plynu
od SPP | Online denník Energie-portal.sk zisťoval, ako budú alternatívni dodávatelia reagovať na rozhodnutie vlády zmraziť ceny pre domácnosti, ktoré odoberajú zemný plyn od SPP.
Radovan Potočár

Čo prinesie Európsky ekologický dohovor | Európska komisia predstavila 11. decembra 2019 The European Green Deal (Európsky ekologický dohovor – „EED“). EED obsahuje akýsi plán, prostredníctvom ktorého by sa mal dosiahnuť veľmi ambiciózny cieľ – stať sa do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom na svete. Akým spôsobom sa to má dosiahnuť? 
Mgr. Timea Tóthová | Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

ÚRSO od Nového roka stratilo časť kompetencií, počet zamestnancov
neznižuje | Regulačný úrad hlási, že z plánovaného počtu zamestnancov mu časť ľudí stále chýba. Vlani prijal päť nových zamestnancov.
Radovan Potočár

SAPI má nové vedenie, Veroniku Galekovú po 10 rokoch vystriedal Ján Karaba | Nový riaditeľ SAPI Ján Karaba tvrdí, že do funkcie prichádza s množstvom nápadov.
Radovan Potočár

Spotreba energie z OZE vzrastie vo svete v roku 2020, na dosiahnutie klimatických cieľov to nebude stačiť | Economist Intelligence Unit predpokladá nárast obnoviteľných zdrojov energie v tomto roku o 14 %. V Európe majú čoraz viac konkurovať zemnému plynu.
Martin Rojko

Klimatická konferencia v Madride sa skončila fiaskom | Ani dva týždne trvajúce zasadanie neprinieslo dohodu o vyšších ambíciách v klimatických opatreniach či vytvorení celosvetového trhu s emisiami CO2.
Martin Rojko

Slovensko má do roku 2050 dosiahnuť uhlíkovú neutralitu. Koľko to bude stáť? | Z rozpočtu EÚ, Envirofondu či pripravovaného Modernizačného fondu má byť na dekarbonizačné opatrenia do roku 2030 k dispozícii okolo 11 miliárd eur.
Radovan Potočár

Ploché alebo trubicové slnečné kolektory? Porovnanie ukazuje ich výhody
a nevýhody | Ploché slnečné kolektory využívajú na zachytenie lúčov až 90 % svojej celkovej plochy, trubicové kolektory len okolo 50 %. Trubicový slnečný kolektor však bude výhodnejšie riešenie počas zimy vďaka menším tepelným stratám.
Radovan Potočár

Vodíkové autobusy: ekologické a suverénne najdrahšie. Prípadová štúdia
z Londýna | Prevádzkovateľ autobusov na vodíkový pohon sa nezaobíde bez štátnej dotácie. Neekologické vozidlá za vstup do centra platia 100 libier na deň.
Martin Rojko


OBSAHY JEDNOTLIVÝCH ČÍSIEL:

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2011/12


2012/01

2012/02

2012/03

2012/04

2012/05

2012/06

2012/07

2012/08

2012/09

2012/10

2012/11

2012/12

2013/01

2013/02

2013/03

2013/04

2013/05

2013/06

2013/07

2013/08

2013/09

2013/10

2013/11

2013/12

2014/01

2014/02

2014/03

2014/04

2014/05

2014/06

2014/07

2014/08

2014/09

2014/10

2014/11

2014/12

2015/01

2015/02

2015/03

2015/04

2015/05

2015/06

2015/07

2015/08

2015/09

2015/10

2015/11

2015/12

2016/01

2016/02

2016/03

2016/04

2016/05

2016/06

2016/07

2016/08

2016/09

2016/10

2016/11

2016/12

2017/01

2017/02

2017/03

2017/04

2017/05

2017/06

2017/07

2017/08

2017/09

2017/10

2017/11

2017/12

2018/01

2018/02

2018/03

2018/04

2018/05

2018/06

2018/07

2018/08

2018/09

2018/10

2018/11

2018/12

2019/01
2019/02
2019/03
2019/04
2019/05
2019/06
2019/07
2019/08
2019/09
2019/10
2019/11
2019/12


2020/01
2020/02


Mesačník ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO si môžete objednať tu.

 

Mohlo by vás zaujímať

Názor. Treba zadefinovať textilný odpad. Kľúčové je opätovné použitie

Názor. Treba zadefinovať textilný odpad. Kľúčové je opätovné použitie

Nezbierajme z obcí iba špinavý textilný odpad pohádzaný v kontajneroch a po zemi, píše Miroslava Kuchárová.

Rozhodlo, ako obce a mestá triedia odpad. Envirofond rozdelil príspevky za rok 2023

Rozhodlo, ako obce a mestá triedia odpad. Envirofond rozdelil príspevky za rok 2023

Uspelo takmer 1 600 samospráv. Najväčšie sumy zinkasovali veľké mestá, tradične sa však darilo aj obciam so zberňami a výkupňami kovov.

Názor. Výsledky chemickej recyklácie zostávajú naďalej nepresvedčivé

Názor. Výsledky chemickej recyklácie zostávajú naďalej nepresvedčivé

Pyrolýza plastového odpadu nie je žiadnym zázrakom, ktorý vyrieši problémy s plastovým odpadom, píše Monika Medovičová zo združenia Priatelia Zeme – SPZ.

X
X
X
X