Eversheds Sutherland
MEVA SK
INISOFT

Prezidentský palác podporuje správne nakladanie s elektroodpadom

V Kancelárii prezidenta SR zbierajú elektroodpad so spoločnosťou ASEKOL SK, do Prezidentského paláca prišla nová interiérová nádoba E-Box.

Prezidentský palác podporuje správne nakladanie s elektroodpadom

Foto: ASEKOL SK

Prezidentský palác v rámci svojich environmentálnych opatrení minimalizuje produkciu odpadu. Nadväzuje tak na jednu z priorít prezidentky - ochranu životného prostredia.

Voda v sklenených fľašiach a džbánoch, obojstranná tlač dokumentov, minimalizácia plastov, či používanie klasických uterákov sú iba malou časťou toho, ako sa Kancelária prezidenta SR snaží byť príkladom aj iným štátnym inštitúciám. Inšpiráciou celého projektu „Prezidentská kancelária bez odpadu“ bola holandská ambasáda sídliaca v Bratislave.

Podľa Petry Csefalvayovej z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky (INCIEN) je cieľom projektu znížiť tvorbu komunálneho odpadu, aby nekončil na skládkach a čo najviac znížiť spotrebu ostatných druhov odpadov ako plast, papier, sklo a čo najviac tak minimalizovať ich produkciu.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová je zástankyňou zero waste myšlienky, teda životného štýlu bez odpadu alebo s jeho minimálnym množstvom, ktoré sa recykláciou, či kompostovaním opäť vráti do životného cyklu.

Zber elektroodpadu v environmentálnom projekte „Prezidentská kancelária bez odpadu“ zastrešuje spoločnosť ASEKOL SK so svojou zbernou nádobou E-Box.

Aj elektroodpad treba triediť

„Vážime si, že sme dostali možnosť byť súčasťou tohto projektu a príležitosť upozorniť aj na to, že triediť a recyklovať nestačí iba bežné komodity ako plasty, či papier, ale aj elektroodpad“ hovorí Ronald Blaho, konateľ spoločnosti ASEKOL SK a dodáva, že E-box nie je jediná možnosť ako sa zbaviť malého elektroodpadu.

Verejnosť môže malý elektroodpad vhadzovať do červeno-bielych kontajnerov rozmiestnených vo vybraných mestách a obciach. Interiérová zberná nádoba E-Box je určená predovšetkým na drobný elektroodpad z kancelárií a domácností ako napr. nefunkčné kalkulačky, telefóny, drobné počítačové vybavenie, prehrávače, fény, varné kanvice a pod.

Batérie a akumulátory sa vhadzujú do samostatného boxu umiestneného nad otvorom na vhadzovanie elektroodpadu. E-Box je preto vhodným riešením nielen pre Prezidentský palác.

Ak Vás inšpiroval Prezidentský palác a chcete sa pridať k zbieraniu elektroodpadu s ASEKOLom, podrobnejšie informácie nájdete tu.

O spoločnosti

ASEKOL SK je neziskovo hospodáriaca organizácia, ktorá od roku 2010 zabezpečuje na Slovensku nakladanie s elektroodpadom, použitými batériami a akumulátormi a od roku 2020 i na obaly a neobalové výrobky. ASEKOL SK je najväčšia organizácia zodpovednosti výrobcov pre prenosné batérie a akumulátory na Slovensku.


ASEKOL SK je ako jediná spoločnosť zo Slovenska členom EUCOBAT, asociáciou združujúcou organizácie, ktoré v mene výrobcov zabezpečujú v členských krajinách Európskej únie zber použitých batérií.

Zdroj: ASEKOL SK

Spoločnosť ASEKOL je komunikačným partnerom denníka Odpady-portal.sk.Mohlo by vás zaujímať

Pozvánka na školenie: Úvod do evidencie odpadov pre pôvodcu odpadu

Pozvánka na školenie: Úvod do evidencie odpadov pre pôvodcu odpadu

Spoločnosť Inisoft pozýva záujemcov na online školenie určené pre pracovníkov spoločností, ktorí sú pôvodcami odpadov a sú zodpovední za nakladanie s odpadmi.

Pozvánka na konferenciu: APEL 2023 - Aktuálne požiadavky enviro legislatívy (aktualizovaná)

Pozvánka na konferenciu: APEL 2023 - Aktuálne požiadavky enviro legislatívy (aktualizovaná)

Spoločnosť EKOS PLUS pozýva na 7. ročník konferencie, ktorá je spojená s workshopom k novej stavebnej legislatíve.

Hodnotili odpadové hospodárstvo samospráv. ZOP ocenil tri slovenské mestá

Hodnotili odpadové hospodárstvo samospráv. ZOP ocenil tri slovenské mestá

Zväz odpadového priemyslu v hodnotení zohľadňoval spôsob spracovania odpadu aj ekonomickú efektivitu. Porovnali mestá s viac ako 20-tisíc obyvateľmi.