Medzinárodný deň elektroodpadu pripomína, že jeho globálna produkcia neustále narastá | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

Medzinárodný deň elektroodpadu pripomína, že jeho globálna produkcia neustále narastá

Objem elektroodpadu rastie rýchlejšie ako objem akéhokoľvek iného odpadu na svete. Na Slovensku sa ročne vyzbiera približne 30 000 ton.

Medzinérodný deň elektroodpadu pripomína, že jeho globálna produkcia neustále narastá

Číslo by však malo byť vyššie, upozorňuje na to ASEKOL SK v rámci Medzinárodného dňa elektroodpadu, do ktorého sa po tretíkrát zapojilo aj Slovensko.

V roku 2019 vyprodukoval každý obyvateľ planéty 7,3 kilogramu elektroodpadu. Odhaduje sa, že celková svetová produkcia elektroodpadu v roku 2020 opäť narastie a prekročí hranicu 55 miliónov ton, čo predstavuje 7,5 kilogramu elektroodpadu vyprodukovaného jedným človekom.

Situácia na Slovensku je v rámci nakladania s elektroodpadom v porovnaní s ostatnými krajinami uspokojivá. Ročne sa vyzbiera približne 30 000 ton. Toto číslo však už významne nerastie.

„Za posledné roky vidíme významný nárast povedomia o recyklácii elektroodpadu na Slovensku. Našim cieľom je vyzbierať s využitím všetkých dostupných prostriedkov vždy maximum ročne,“ konštatuje Ronald Blaho, konateľ ASEKOL SK.

Medzinárodný deň elektroodpadu (14. 10.) sa koná už tretíkrát. Podporiť má správnu recykláciu elektroodpadu na celom svete. Spotrebiteľov chce upozorniť na dôležitú alternatívu, opraviteľnosť zariadení. Vyhlasovateľom dňa je medzinárodná asociácia združujúca systémy zabezpečujúce zber elektronického a elektrického odpadu, WEEE Forum.

Do Medzinárodného dňa elektroodpadu sa zapojí aj Slovensko vďaka organizácii zodpovednosti výrobcov, ASEKOL SK. Význam recyklácie elekroodpadu spočíva v jeho ďalšom využití.

„Podľa našich údajov sa dá zo zozbieraného elektroodpadu opätovne využiť až 90 percent materiálu čo znamená, že z elektroodpadu je možné získať druhotné suroviny, ktoré sa využívajú na výrobu ďalších výrobkov a elektroodpad sa tak nemusí skládkovať. Výstupmi recyklácie elektroodpadu sú železné kovy, sklo, plasty, neželezné kovy, betón a ostatný odpad,“ konštatuje Ronald Blaho, kontateľ ASEKOL SK.

Treba konať rýchlo a rozhodne

Medzinárodný deň elektroodpadu rezonoval aj medzi europoslancami. Karmenu Vella, bývalý komisár EÚ pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo uviedol, že elektroodpad je v súčastnosti veľký problém, ktorému treba venovať pozornosť.

S medziročným nárastom 3-4 % je najrýchlejšie rastúcim prúdom odpadu. Odhaduje sa, že svetová produkcia elektroodpadu v roku 2020 opäť narastie a prekročí hranicu 55 miliónov ton, čo predstavuje 7,5 kilogramu elektroodpadu vyprodukovaného jedným človekom.

Každoročným nárastom produkcie sa tak výrazne zvyšuje aj riziko nebezpečenstva pre zdravie a životné prostredie. Aby sme dokázali zareagovať včas, treba reagovať rýchlo a rozhodne, hovorí o stave elektroodpadu K. Vella.

Ako sa zapojiť do Medzinárodného dňa elektroodpadu?

Najúčinnejším spôsobom ako minimalizovať vznik elektroodpadu a jeho negatívne účinky na planétu je používať elektrozariadenia čo najdlhšie je to možné.

  • Pokiaľ je to možné, dajte prednosť oprave aktuálneho zariadenia.
  • Zvážte, či zariadenie, ktoré chcete zahodiť nemôže využiť ešte niekto iný. Môžete ho predať alebo darovať.
  • Uistite sa, že zariadenie, ktoré vám doslúžilo bude správne a bezpečne zrecyklované.

O spoločnosti

ASEKOL SK je neziskovo hospodáriaca organizácia, ktorá od roku 2010 zabezpečuje na Slovensku nakladanie s elektroodpadom, použitými batériami a akumulátormi a od roku 2020 i na obaly a neobalové výrobky.

ASEKOL SK je najväčšia organizácia zodpovednosti výrobcov pre prenosné batérie a akumulátory na Slovensku.

Prostredníctvom organizácie ASEKOL SK si výrobcovia elektrozariadení, batérií a akumulátorov plnia svoju povinnosť postarať sa o výrobky i potom, čo sa z nich stal odpad.

ASEKOL SK je ako jediná spoločnosť zo Slovenska členom WEEE Forum, asociácie združujúcej organizácie, ktoré v mene výrobcov zabezpečujú v členských krajinách Európskej únie zber odpadu z elektrických a elektronických zariadení.

ASEKOL SK je ako jediná spoločnosť zo Slovenska členom EUCOBAT, asociáciou združujúcou organizácie, ktoré v mene výrobcov zabezpečujú v členských krajinách Európskej únie zber použitých batérií.

ELEKTROODPAD A POUŽITÉ BATÉRIE TREBA TRIEDIŤ!

Zdroj: ASEKOL SK


Spoločnosť ASEKOL SK je komunikačným partnerom denníka Odpady-portal.sk.Mohlo by vás zaujímať

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v júni 2023

Evidenčné a ohlasovacie povinnosti v júni 2023

Aké evidenčné a ohlasovacie povinnosti v oblasti odpadov treba splniť v júni 2023? Prinášame vám ich prehľad.

Program konferencie ODPADY 2023 (aktualizovaný)

Program konferencie ODPADY 2023 (aktualizovaný)

Organizátor podujatia Ekos Plus pozýva na 11. ročník odbornej konferencie, ktorá sa uskutoční v júni v hoteli Holiday Inn v Žiline.

Ako správne vytriediť obaly z mlieka? Materiály sa rôznia

Ako správne vytriediť obaly z mlieka? Materiály sa rôznia

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí pripomína OZV ENVI - PAK dôležitosť správneho triedenia obalov, do ktorých je mlieko balené. Ako teda správne triediť obaly od mlieka?