V Sliači sa vyzbieralo do červeno-bielych kontajnerov jeden a pol tony elektroodpadu | ODPADY-PORTAL.SK
NATUR-PACK
MEVA SK
MARIUS PEDERSEN

V Sliači sa vyzbieralo do červeno-bielych kontajnerov jeden a pol tony elektroodpadu

Spoločnosť ASEKOL SK prišla s unikátnym riešením ako zjednodušiť ľuďom zber elektroodpadu, samosprávy si nový systém tohto zberu obľúbili.

V Sliači vyzbierali 1 a pol tony elektroodpadu. Samosprávy si nový systém zberu elektroodpadu obľúbili.

Ilustračné foto: ASEKOL SK

Hlavným pilerom v systéme zberu elektroodpadu a použitých batérií na Slovensku je spotrebiteľ. Ten rozhoduje o tom, či elektroodpad z domácnosti skončí na skládke alebo v spracovateľskom zariadení na recyklácii.

Doteraz najjednoduchšou možnosťou bolo využiť tzv. spätný zber, kedy sa starý spotrebič bezplatne odovzdá v predajni elektrospotrebičov pri nákupe nového.

Zvýšený podiel vytriedenej zložky odpadu

S unikátnym riešením ako zjednodušiť ľuďom zber elektroodpadu prišla spoločnosť ASEKOL SK.

„Z vlastnej skúsenosti vieme, že ak máte doma napríklad starú žehličku či fén, hľadať kvôli nim zberné miesto, alebo volať mobilný zber bude len malá skupina ľudí. Aby sme tomu zabránili a elektroodpad nekončil v komunálnom odpade, spustili sme projekt červeno-biele kontajnery na drobný elektroodpad, ktoré donedávna v rámci triedeného zberu chýbali,“ uviedol ako dôvod vzniku projektu konateľ spoločnosti ASEKOL SK, Ronald Blaho.

Myšlienka projektu je založená na tom, že ľudia triedia nielen elektroodpad hlavne vtedy, ak je to jednoduché. Vďaka stacionárnym kontajnerom, ktoré sa umiestňujú na frekventovaných a ľahko dostupných miestach vznikla nová možnosť na efektívne a jednoduché zbavovanie sa malého elektroodpadu z domácností.

„Projekt červeno-biele kontajnery je orientovaný na spotrebiteľa. Jeho hlavnou úlohou je uľahčiť ľuďom odovzdávanie drobného elektroodpadu tým, že im priblížime miesta na to určené,“ dopĺňa R. Blaho.

Samosprávy sa nemusia báť nákladov na prevádzku

Do projektu sa zapojilo už viac ako 70 samospráv. Nájdu sa medzi nimi veľké mestá, aj malé obce.

„Často sa stretávame s obavami starostov a mestských poslancov, že nezvládnu náklady spojené s prevádzkou projektu. Ten je však pre samosprávy a ľudí bezplatný, financujeme ho my ako organizácia zodpovednosti výrobcov v zastúpení výrobcov a dovozcov elektrozariadení a batérií a akumulátorov“, opisuje fungovanie projektu konateľ spoločnosti.

MIM / ESONA

Jednou zo samospráv, ktoré sa do projektu zapojili je aj mesto Sliač, ktoré hodnotí projekt veľmi pozitívne. Počas roku 2020 odovzdali občania mesta do červeno-bielych kontajnerov viac ako 1 500 kilogramov elektroodpadu.

„Tento projekt hodnotíme veľmi kladne, a to nielen z legislatívnych dôvodov, ale aj z dôvodu, že občanom bolo umožnené predmetné odpady uložiť tam, kde patria a neskončili v zberných nádobách na zmesový komunálny odpad a následne na skládke, respektíve vo voľnej prírode,“ hovorí Iveta Lechová z Úseku výstavby a životného prostredia mesta Sliač. 

Oceňuje aj legislatívny prínos projektu a dodáva, že "projekt jednoznačne prispieva nemalou mierou k ochrane životného prostredia“.

Je recyklácia elektroodpadu dôležitá?

Viete, koľko vody sa dá ušetriť recykláciou 1 500 kilogramov drobného elektroodpadu? Približne také množstvo, ktoré by sa spotrebovalo počas 1 680 sprchovaní, či množstvo ropy, ktoré by priemerné auto spotrebovalo počas cesty dlhej približne 2 025 kilometrov.

Odpadové hospodárstvo každý rok rastie spolu so zvyšujúcou sa produkciou odpadu. Tá je „vedľajším produktom“ zvyšujúcej sa životnej úrovne a rozmachu konzumného spôsobu života. Spoločnosti zaoberajúce sa odpadovým manažmentom preto zohrávajú čoraz významnejšiu úlohu aj pri ochrane životného prostredia.

Pokiaľ sa vo vašej samospráve nenachádza kontajner na elektroodpad a staré elektrozariadenie nechcete vymeniť za nové, môžete využiť špecializované zberné miesta. Tie sa často nachádzajú na úradoch, poštách alebo v obchodoch. Inou alternatívou je využiť mobilné zvozy, či odniesť elektroodpad na zberný dvor, kde by mali elektroodpad prijímať bezplatne, no ich dostupnosť nie je vždy ideálna.

Viac o zbere elektroodpadu do červenobielych kontajnerov prináša stránka cervenobielekontajnery.sk.

O spoločnosti

ASEKOL SK je neziskovo hospodáriaca organizácia, ktorá od roku 2010 zabezpečuje na Slovensku nakladanie s elektroodpadom, použitými batériami a akumulátormi a od roku 2020 i na obaly a neobalové výrobky. ASEKOL SK je najväčšia organizácia zodpovednosti výrobcov pre prenosné batérie a akumulátory na Slovensku.

Ako jediná spoločnosť zo Slovenska je členom EUCOBAT, asociáciou združujúcou organizácie, ktoré v mene výrobcov zabezpečujú v členských krajinách Európskej únie zber použitých batérií.

ASEKOL SK doteraz rozmiestnil 5365 zberných nádob určených na triedenie elektroodpadu a použitých batérií a stále pribúdajú ďalšie.

Zdroj: ASEKOL SK


Spoločnosť ASEKOL SK je komunikačným partnerom denníka Odpady-portal.sk.


Mohlo by vás zaujímať

OZV ENVI - PAK prezentovala novú online hru o triedení odpadu

OZV ENVI - PAK prezentovala novú online hru o triedení odpadu

Hra je určená pre širokú verejnosť a nadväzuje na behaviorálne techniky, ktorými ENVI - PAK motivuje ľudí k pozitívnej zmene správania.

Čo všetko vieme o mikroplastoch? Sú všade, no nakoľko nám škodia zatiaľ nie je jasné

Čo všetko vieme o mikroplastoch? Sú všade, no nakoľko nám škodia zatiaľ nie je jasné

Drobné plastové čiastočky sa vyskytujú aj na najodľahlejších miestach na planéte, konzumujeme ich v potravinách a vdychujeme zo vzduchu. Doposiaľ však nemáme jednoznačné závery o tom, či negatívne vplývajú na ľudské zdravie a fungovanie ekosystémov.

Prezidentka vetovala novelu zákona o EIA. Obmedzíte práva verejnosti, dôvodí

Prezidentka vetovala novelu zákona o EIA. Obmedzíte práva verejnosti, dôvodí

Zákonu vyčíta najmä ustanovenia týkajúce sa práv verejnosti v novele zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.